သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

ကမ္းေတာင္ခုုံ၀ယ္ ေက်ာက္ေရာင္စုုံေတြလွပဆန္းက်ယ္တဲ့ ျမစ္ဆုုံအလြမ္းရယ္

သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

ေလာင္လုုံစည္းခမ္း ေခၚ အင္းေတာ္ႀကီး

သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

ေမခနဲ႔မလိခ ႏွစ္ျဖာ စီးဆင္းယွက္သြယ္ ဧရာအလွရယ္

သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

သွ်မ္းနီလုုိ မန္႔ေမာ္လုုိေခၚတဲ့ ဗန္ေမာ္အလွ

သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

သွ်မ္းနီလုုိ မန္႔ေမာ္လုုိေခၚတဲ့ ဗန္ေမာ္အလွ

သွ်မ္းနီေလးမွ ႀကိဳဆုုိပါတယ္

မုုိးလုုံးမုုိင္းတုုိ႔ပြင့္ရာေျမ ႏွင္းခဲလုုိ႔ေန ခါကာဘုုိရာဇီအလွရယ္ေလ

koko

koko

Monday, March 19, 2018

တရုတ္-ျမန္မာ ေကာင္းတုံစစ္ပြဲေနာက္ကြယ္က ရွမ္းနီမ်ား


ရွမ္းနီအမ်ဳိးသား ဗလမင္းထင္ဦးစီးကြပ္ကဲေသာ ေကာင္းတုံခံတပ္
 
AD- 1380 - 1388  မင္တရုတ္ မင္းဆက္ လက္ထက္တြင္ ယူနန္ ရွမ္းနယ္မ်ားအား မိမိတုိ႔ တရုတ္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ သြမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။  17 - ရာစုေက်ာ္ မွစ၍ မင္ မင္းဆက္မ်ားသည္ ေျပာင္း လဲလာခဲ့ကာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း ရွမ္းနီနယ္မ်ား အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ပုိမုိထက္သန္ လာပါေတာ့သည္။ မင္တရုတ္တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကုိ ရွမ္းနီအမ်ဳိးသား စစ္သူႀကီး ဗလမင္းထင္ ၏ ကြပ္ကဲမူေအာက္က ရွမ္းနီတုိ႔၏ ေကာင္းတုံခံတပ္ တုိက္ပြဲႀကီးက ျပည္ခ်စ္စိတ္ကုိ ေဖၚျပခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့ သမုိင္းမ်ားကုိ ေလ့လာေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းနီတုိ႔သည္ ၁၁ ရာစု ပုဂံေခတ္ မြန္ဂုိတာတာမ်ား က်ဴးေက်ာ္စစ္ထဲက ျမန္မာျပည္ႀကီးကုိ ဗမာလူမ်ုိးမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ခုိင္မာစြာကာကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းသက္ေသ ခုိင္လုံသည္။

ေကာင္းတုံခံတပ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဗလမင္းထင္သည္ တာေလာႀကီးနယ္သား ရွမ္းနီလူမ်ဳိးတဦးျဖစ္ၿပီး ေလွထုိး ျမင္းစီး ဓါးေရးကၽြမ္းကာ သူရသတၱိနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ သနား က်င္နာေသာ စီးမံအုပ္ခ်ဳပ္ေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒစရိယ ၀န္သုိဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိန္႔ၾကားဖူးသည္။
 
AD- 1447 ခုႏွစ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၈၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မင္တရုတ္ ဧကရာဇ္ (Ming Dynasty) မွ ေမာျပည္အပုိင္ (ယခုယူနန္နယ္) ရွမ္းနယ္မ်ားကုိသိမ္းယူၿပီး ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းနီနယ္မ်ားျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း တုိ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ကာ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ယူနန္နယ္မွ တစ္ဆင့္ ခ်ီတက္ လာေလသည္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႔ ေတာ္ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခို္က္ရန္ ဧရာ၀တီကို ကူးရမည္ျဖစ္ရာ မင္တရုတ္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္ကို တံတားဖြဲ႔ၿပီး ရွစ္ေန႔တိတိ ကူးရေလသည္။
ထုိသုိ႔ ကူးေနသည္ကို မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား၏ ကင္းလွည့္တပ္မ်ား ေတြ႔သျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ရာ မုိးေကာင္း ေစာ္ဘြားႀကီးမွ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားထံသုိ႔လည္း သတင္းေပးၿပီး ေစာ္ဘြားႏွစ္ပါး ပူးေပါင္းတပ္ျဖင့္ တရုတ္တပ္ မ်ားကို ဆီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ေလေတာ့သည္။

မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း ရွမ္းနီပူးေပါင္းတပ္မ်ားက တရုတ္တပ္မ်ား ဆီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ေလရာ တရုတ္တပ္မ်ား ပ်က္ၿပီး ဆုတ္ရေလသည္။ ထုိသုိ႔ တရုတ္တပ္မ်ား ပ်က္ၿပီး ဆုတ္သြားရ ေၾကာင္း
AD- 1413 – 1468 အင္း၀နရပတိမွ (နရပတိမင္းသည္ မုိးညွင္းမင္းတရားႏွင့္ ရွင္ျမတ္လွတုိ႔၏ သားေတာ္အငယ္ျဖစ္သည္။၊ ငယ္မည္မွာ သီဟသူျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ကုိစားရသည္။) သတင္းရလွ်င္ မုိးေကာင္းႏွင့္ မုိးညွင္း ေစာ္ဘြားႏွစ္ပါးကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ေရႊေငြလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေလေတာ့သည္။

AD- 1450 ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၈၁၂ အေရာက္တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား နတ္ရြာစံၿပီး သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မွ ေစာ္ဘြားအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ ေစာ္ဘြားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ အင္း၀ကုိတုိက္ခုိက္ရန္ နန္းေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ အင္း၀ မွ လႊတ္ထားေသာ သူလွ်ိဴ မွ ၾကားသိသျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ သတင္းပုိ႔ ေလသည္။ အင္း၀ နရပတိလည္း စံုစမ္းျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ျပည့္စုန္သီဟသူကုိ ေျခလ်င္စစ္သည္ ခုႏွစ္ေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ေလးရာ၊ ျမင္း ရွစ္ေထာင္ျဖင့္ မုိးညွင္းကုိ သိမ္းပုိက္ေစေလသည္။

နရပတိမင္း သည္ တခ်ိန္က အင္း၀ကုိ သိမ္းပုိက္စုိးစံခဲ့ေသာ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္အငယ္ဆံုး သီဟသူပင္ျဖစ္သည္။ သီဟသူသည္ နရပတိဘဲြ႕ ခံကာ အင္း၀ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရမည္းသင္းၿမိဳ ႔ ႏွင့္ ပင္လယ္ၿမိဳ ႔ကို ေျခလ်င္ စစ္သည္ ၈ ေသာင္း၊ ျမင္းတပ္ ေျခာက္ေထာင္၊ ဆင္တပ္ သံုးရာ ျဖင့္တုိက္ခုိက္ေစသည္။ ရမည္းသင္းစားလည္း အင္း၀တပ္မ်ား စစ္မတုိက္ခင္ လက္နက္ခ်ကာ အညံ ခံေလသည္။

ပင္လယ္ၿမိဳ ႔ကုိ ၀ုိင္းရံျပန္ေလသည္။ ပင္လယ္ၿမိဳ ႔သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ပံ့ပုိးမူကို အထူးရရုံသာမက လက္နက္စိန္ေျပာင္းႀကီး မ်ားကလည္း ထူထပ္သျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား ၿမိဳ ႔အနီး ကပ္လုိ႔ မရဘဲ ၿမိဳ ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀း ေနရာတြင္ စခန္းခ်ကာ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ုိင္းရံေနစဥ္ မင္တရုတ္တပ္မ်ား ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက (ေမာျပည္) အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေလသည္။ တရုတ္တပ္မ်ား သည္ မုိင္းေမာကုိ သိမ္းကာ အခုိင္ေနၿပီး က်န္ရွိေနေသာ ေစာ္ဘြားပုိင္နယ္မ်ားကို သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားလည္း အင္း၀သုိ႔ သံေစလႊတ္ကာ စစ္ကူေတာင္းေလသည္။

ဘုရင္ နရပတိလည္း ရွမ္းနီေစာ္ဘြားမ်ား ေတာင္းေသာ စစ္ကူကို လက္ခံေလသည္။ တရုတ္တုိ႔လည္း အင္း၀ ႏွင့္ ေမာျပည္ ပူေပါင္းသည့္ သတင္းရသည္ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ကုိခ်ီတက္ သိမ္းပုိက္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ ျဖတ္ကူးရန္ တံတားေဆာက္ေလသည္။

AD- 1443 ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ အင္း၀တြင္ စစ္ေရးႀကံဳ ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ပင္လယ္စား သည္ ရမည္းသင္းၿမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလေတာ့သည္။ အင္း၀ဘုရင္ နရပတိမွာမူ တရုတ္ကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္မူသာ ျပဳလုပ္ေနေလသည္။

AD- 1444 ခုႏွစ္ တြင္ က်ဴ းေက်ာ္ လာသည့္ မင္တရုတ္တပ္ကို အင္း၀ႏွင့္ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း ရွမ္းနီတပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းတပ္မ်ား ဆီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ပူးေပါင္းအင္းအား မွာ တုိက္ဆင္ ရွစ္ရာ ၊ ျမင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္၊ ေျခလ်င္စစ္သည္ ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္း၊ ေရတပ္ အင္အား ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ခုခံေလသည္။
မင္တရုတ္တုိ႔လည္း စစ္ေၾကာင္းေလးေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္။ ေကာင္းတံုတြင္ အင္း၀တပ္ႏွင့္ တရုတ္ စစ္သူၾကီး တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေၾကာင္းတုိ႔ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ တရုတ္တပ္မ်ားသည္ ဆင္တပ္ကို မျမင္ဖူးသျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔ၾကကုန္ေလေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ တစ္ဘက္နွင့္ တစ္ဘက္ အျပင္းအထန္တုိက္ရင္း တရုတ္စစ္သူႀကီး က်ေလသည္။ တရုတ္စစ္သည္ မ်ားလည္း အစားေသာက္ရိကၡာ မလံုေလက္သျဖင့္ မုိး၀န္း သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ရွမ္းေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မုိးေကာင္းရွမ္းနီေစာ္ဘြား ႏွင့္ မုိးနဲ႔ ရွမ္းႀကီးေစာ္ဘြား တုိ႔သည္ ဗန္းေမာ္တြင္ အခုိင္အမာ တပ္စြဲ၍ ျပန္ေနေလသည္။ တရုတ္တုိ႔လည္း ရိကၡာအင္အားစုၿပီး ထပ္မံတုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပန္သည္။ မင္တရုတ္တုိ႔၏ ရည္ရြက္ခ်က္မွာ အာရွတခြင္ကို သိမ္းပုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္တြင္ ကုိးရီးယားသည္ မင္မင္းဆက္၏ ၾသဇာခံ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး။ မင္မင္းဆက္သည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အင္ပါယာကို ထူေထာင္လုိျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

AD- 1557 ခုႏွစ္ ေတာင္ငူေခတ္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီးသည္ ရွမ္းက်ိဳင္းရုံးႀကီး နယ္ (ယေန႕ေခတ္ ကခ်င္/ရွမ္း/ကယားနယ္) မ်ားအား သိမ္းပိုက္ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ျငားလည္း ေဒသခံေစာ္ဘြား မ်ားသည္ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ တရုတ္ယူနန္ ဘုရင္ခံႏွင့္ ျမန္မာေနျပည္ေတာ္ ထံသို႕ ႏွစ္ဘက္ စလံုးအား အခြန္အတုပ္ မ်ားေပးေဆာင္ကာ ၄င္းတို႔၏ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားဆက္လက္ တည္တံ့ ေအာင္ႀကီဳးစားခဲ့ၾကရသည္။

ဆင္ျဖဴရွင္လက္ထက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္မင္း ခ်င္းလံု၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴရွင္မင္း AD – 1736 – 1776 ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္းေဘာင္းမင္းဆက္တြင္ တတိယေျမာက္မင္းျဖစ္၍ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်၏ ဒုတိယသားေတာ္ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ ၁၀၉၈ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္ လဆန္း ၁၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၿပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္ရြသည္ ေျမဒူးမင္းဟုလည္းေခၚသည္။ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဆင္ျဖဴေတာ္ရရွိသျဖင့္ ဆင္ျဖဴရွင္ဘြဲ႔ကုိခံယူသည္။ 

ပထမ က်ဴးေက်ာ္စစ္ AD - 1765 – 1766 
1765 - ခုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ယိုးဒယားသု႔ိ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ ေကာင္းတံုတပ္မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ိဳး သီဟပိုက္၏ တပ္၂၀၀၀၀ သည္ ၿမိဳ႕အားေခတၱ စြန္႔ခြာခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္ကို အခြင့္ ေကာင္းယူကာ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴ သည္ နယ္စပ္တြင္ ကုန္သည္ျဖစ္ေသာ ေလာလီ၏ က ခုိက္ရန္ျဖစ္ၾကမွ တရုတ္ဘက္မွ ေသသည္ကုိ အသက္ဖုိးေလ်ာ္ရရုံမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ လူစားရလုိျခင္းတုိ႔ အေၾကာင္းခံ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။
တရုတ္စစ္သူႀကီး ရည္တာေလာရဲသည္ ျမင္းတစ္ေသာင္း စစ္သည္ငါးေသာင္းျဖင့့္ က်ဳိးင္းတုံၿမိဳ႕ကုိ ၀န္းရံ ထားသည္။ ေကာင္းတံု ၿမိဳ႕အားလည္း လြယ္လင့္တကူ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တလ အၾကာ တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မ်ား ဆင္ႏွစ္ရာ၊ ျမင္းႏွစ္ေထာင္၊ စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္းပါေသာ တပ္(၁၁) တပ္ျဖင့္ ဥဒိန္ပုညာႏွင့္ စံလွႀကီးတုိ႔က စစ္ကဲ၊ လက္၀ဲမွဴး ေနမ်ဳိးစည္သူက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍  ၂၇.၁၂. ၁၉၆၅ တြင္ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ရာ တရုတ္တုိ႔သည္ မခံႏုိင္ေတာ့ပဲ ဆုတ္ခြာခဲ့ရာ ေနမ်ိဳးစည္သူသည္ ယူနန္နယ္ ပ်ဴ အာလြင္ျပင္ အထိ တရုတ္တို႔အား လိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ထုိစစ္ပဲြတြင္ တရုတ္စစ္ သည္ ၃၀၀၀၀ ခန္႕ ျမန္မာတို႔၏ လက္ခ်က္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ေရာဂါ ဘယ တို႕ေၾကာင့္က် ဆံုးခဲ့ရသည္။ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴ  သည္ စစ္ပဲြ၏ ရႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ လည္ေခ်ာင္း ကိုျဖတ္ကာ အဆံုးစီရင္ခဲ့ရာ  ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္ ၿပီးဆုံး ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရႈံးနိမ္႔ မႈေၾကာင့္ ကြင္ မင္းႀကီးသည္ အျပင္းအထန္ေဒါသပုန္ ထခဲ့ဲၿပီး ဇီက်န္းႏွွင့္ ဂြမ္ဇိုး နယ္မ်ား၏ အားေအာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္ စစ္သူႀကီး ရန္ရင္ဂ်ဴးအား ျပည္သိမ္း တပ္ဖဲြ႔၏ စစ္ေသနာပတိ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ က်ဴးေက်ာ္စစ္ AD- 1766- 1767

1766-ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ ျပည္သိမ္းတပ္ဖဲြ႔အား စစ္သူႀကီးရန္က စတင္ကြပ္ကဲမႈ ယူခဲ့သည္။ ရန္သည္ ေကာင္းတံု အားေက်ာ္လႊားကာ အထက္ဗမာျပည္အား တိုက္ရုိက္ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြခဲ့သည္။ အဆံုး စြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မွာျမန္မာျပည္ တျပည္လံုးအား ကြင္ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းေရး ပင္ျဖစ္သည္။ 
1767 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တရုတ္တုိ႔က ျမင္းႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္၊ စစ္သည္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ကုိ ရင္စုတာရည္ႏွင့္ ဆင္တာေလာရဲ တုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ ဗန္းေမာ္သုိ႔ စႏၵားေၾကာင္းမွခ်ီလာရာမွ စစ္ပြဲစတင္ ျဖစ္ပြားသည္။ ရန္သူတရုတ္တုိ႔က  ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္ေျခကုတ္ ယူၿပီး အင္း၀ကို တိုက္ရုိက္ ခ်ီတက္ ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ တရုတ္တို႔၏ စီမံခ်က္ကို ႀကိဳတင္ ရိပ္စားမိခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တေလ်ာက္ ခံစစ္အစီအစဥ္ မ်ားေကာင္းစြာျပင္ ဆင္ထားခဲ့သည္။
စစ္သူႀကီး မဟာသီဟ သူရ သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အား လက္လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္အနည္းငယ္ သာေ၀းေသာ ေကာင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ စစ္သည္ အင္အား ၂၅၀၀၀ ႏွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး အေျမာက္တပ္ဖဲြ႔မ်ားျဖင့္ ခံစစ္ကို ခိုင္မာ ေအာင္ျပင္ဆင္ ထားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယူနန္နယ္ျခား ကန္ေဟာင္းၿမိဳ႕မွ မဟာသီဟသူရ အားလည္းေကာင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွ ပတ္ကာ ဗန္းေမာ္ သို႕ခ်ီတက္ေစသည္။
ဤစစ္တြင္ ျမန္မာတုိ႔ဘက္က ဆင္ႏွစ္ရာ ျမင္းႏွစ္ေထာင္ စစ္သည္ႏွစ္ေသာင္းပါ တပ္(၂၁) တပ္ကုိ ေျမစြန္း၀န္ႏွင့္ ပင္းယၿမိဳ႕စားတုိ႔က စစ္ကဲ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္းေၾကာင္း ခ်ီရသည္။ အေျမာက္တင္ေလွသုံးရာ စစ္သည္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ပါတပ္ (၁၁)တပ္ကုိ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ေနမ်ဳိးစည္သူက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ ေရးေၾကာင္းမွ ဗန္ေမာ္သုိ႔ခ်ီရသည္။

ဗန္းေမာ္-ေကာင္းတံုေထာင္ေခ်ာက္
ရင္စုတာရည္သည္ ဗန္းေမာ္ေရာက္လွ်င္ ဗန္းေမာင္ေစ်းတပ္၌ လူသုံးေသာင္း ျမင္းသုံးေထာင္ထားခဲ့ၿပီး က်န္လူခုႏွစ္ေသာင္း ျမင္းခုႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ေကာင္းတုံကုိ ၀န္းရံလုပ္ႀကံသည္။ ထုိအခါ ၿမိဳ႕၀န္ဗလမင္းထင္ အစီအရင္ေကာင္းသျဖင့္ တရုတ္တုိ႔ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ မေဖါက္ႏုိင္ျဖစ္၍ ေကာင္းတုံတပ္ႏွင့္ တာႏွစ္ဆယ္ အကြာတြင္ တပ္တည္၀န္းရံေနရသည္။ လက္၀ဲမွဴးေနမ်ဳိးစည္သူ တပ္မ်ားတုိက္၍ တရုတ္တုိ႔၏ ဗန္းေမာ္ေစ်း တပ္ပ်က္သြားသည္။
တရုတ္တုိ႔ဘက္မွ ဆင္တာေလာရဲသည္ ျမင္းတစ္ေသာင္း၊ စစ္သည္တစ္သိန္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ မုိးေကာင္းသုိ႔ ခ်ီလာသည္။ သဥၹာႏြယ္လိမ္ေတာင္၌ ျမင္းငါးေထာင္၊ စစ္သည္ငါးေသာင္း တပ္စြဲေစခဲ့ၿပီး ျမင္းတစ္ေသာင္း စစ္သည္ တစ္သိန္းကုိ ရင္စုတာရည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ ဗန္းေမာင္သုိ႔ခ်ဳီလာသည္။

ခ်င္ စစ္သည္တို႔သည္ ၁၇၆၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဗန္းေမာ္အား အခုအခံမရွိ သိမ္းပို္က္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေရး စခန္း အျဖစ္အေျခခ်ခဲ့သည္။ ေကာင္းတံုအား ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗလမင္းထင္၏ ခုခံ မႈေၾကာင့္ တရုတ္တို႕ အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သည္။  ဒီဇင္ဘာ လကုန္တြင္ မဟာသီဟသူရ၏ တပ္မ်ားေတာင္ဘက္ ရွမ္းေတာင္တန္းမ်ား ဆီမွ ဆင္းသက္လာသျဖင့္ တရုတ္ ၄၅၀၀၀ ခန္႔မွာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အတြင္း ပိတ္မိေတာ့ သည္။ တရုတ္တို႔ အင္အား စိတ္ဓာတ္ပိုင္း က်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔သည္ ထိုးစစ္ႀကီး ဆင္ႏဲြေလ ေတာ့သည္။

စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ရေသာ တရုတ္တို႔သည္ မခံႏုိင္ေတာ့ပဲ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ယူနန္နယ္ အတြင္း သို႕ ဧရာ၀တီျမစ္ရုိးအတိုင္း ဆုတ္ခြာရာ ျမစ္၏အေရွ႕မွ ဗလမင္းထင္၏ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အေနာက္ဘက္မွ မဟာသီဟ သူရ၏ တပ္ဖဲြ႔မ်ားမွ ထက္ၾကပ္လိုက္လံ စစ္ဆင္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ
လက္၀ဲမွဴး (၁၁) တပ္ႏွင့္ ေကာင္းတုံ တပ္သုိ႔ တရုတ္တုိ႔၏ ရံတပ္ကုိ ညပ္တုိက္ရာ ရင္စုတာရည္တပ္မ်ား မုိင္း၀န္းသုိ႔တုိင္ ေျပးရသည္။ ယူနန္နယ္ အတြင္းရွိ တရုတ္ပိုင္ၿမိဳ႕ (၇) ၿမိဳ႕အား ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ ရရွိခဲ့သည္။

ေအာင္ႏုိင္သူျမန္မာ တပ္မ်ားသည္ အေျမာက္လက္နက္ေရႊေငြ မ်ားအား တရုတ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ သိမ္းယူကာ ေမလ တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တရုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု သည္ စစ္သူႀကီး “ရန္” အား မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုးစီရင္ရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

- တတိယ က်ဴးေက်ာ္စစ္ AD 1767 – 1768 
 
တရုတ္တုိ႔ စစ္ပဲြ ၂ ႀကိမ္ ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္သည္ ျမန္မာတို႔အား ႏုိင္ငံငယ္ဟူၿပီး အထင္မေသး ၀ံ့ ေတာ့ေခ်။
AD 1767  ခုႏွစ္တြင္ မန္ခ်ဴး နာမည္ေက်ာ္ စစ္သူႀကီး မင္းေယြ႕ အား စစ္ေသနာပတိ ခန္႔ အပ္ခဲ့သည္။ မင္းေယြ႕သည္ ဧကရာဇ္၏ သမက္ေတာ္ လည္းျဖစ္သည္။

မင္းေယြ႕ သည္ မိုးကုန္ပိုင္းတြင္ စစ္ေၾကာင္း ၂ေၾကာင္း ခဲြကာ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ပင္မ စစ္ေၾကာင္းကို ၄င္းကိုယ္တိုင္ ဦးစီးကာ နမၼတူေခ်ာင္း အတိုင္းလာရႈိး ကို သိမ္းပိုက္ရန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အီတန္ဂီ ဦးစီးသည္႔ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းသည္ ဗန္းေမာ္လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းခ်ီတက္ ရန္ျဖစ္သည္။

စစ္ဆင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္အား အေရွ႕အေနာက္ႏွစ္ဖက္ ညွပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ တို႔သည္ အီတန္ဂီ၏ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းအားေကာင္းတံု မွ ေနမ်ိဳးစည္သူ ဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ဗလမင္းထင္ႏွင့္ မဟာသီဟသူရ တို႔၏ တပ္မ်ားက အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပင္မ စစ္ေၾကာင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။

- တရုတ္ျမန္မာ စစ္ပြဲကာလ ပုဆုိးခါးေတာင္းက်ဳိက္ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဗန္ေမာ္ ေကာင္းတုံနယ္ရွိ ရွမ္းနီလင္မယား..

၁၇၆၇ နုိ၀င္ဘာ တြင္ မင္းေယြ႔၏ တပ္မ််ားသည္ ဗန္းေမာ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ေကာင္းတံုေတာင္ဘက္ ဟန္စင္ အား ရိကၡာေထာက္ စခန္းအျဖစ္ စစ္သည္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ အေစာင့္ ခ်ထားခဲ့သည္။ စစ္သည္ ၁၅၀၀၀၀ ျဖင့္ အင္း၀သို႕ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းတြင္  ဂုတ္ထိပ္တြင္ ေနမ်ိဳးစည္သူ တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရာ သီဟစည္သူ တပ္မ်ား ဆုတ္ ခြာေပးခဲ့ ရသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ မဟာ သီဟသူရ ၏ တပ္မ်ားသည္ ဟတ္စင္ အားေနာက္ပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးရန္သူ႕ ရိကၡာေထာက္လမ္း အားျဖတ္ေတာက္ ခဲ့သည္။

မင္းေယြ႕ တပ္မ်ား သည္ ဆုတ္ခြာသြားေသာေနမ်ိဳးစစ္သူ ၏ တပ္မ်ားေနာက္သို႕ေတာက္ေလ်ာက္ လိုက္ခဲ့ရာ ၁၇၆၈ ႏွစ္ဦးတြင္ အင္း၀ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ အကြာ စဥ္႔ကူးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ လည္း ေတာင္ဘက္မွ အီတန္ဂီ၏ တပ္မ်ားက္ို မဟာသီဟသူရ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ သျဖင့္ တပ္မႏွစ္ဖက္ မွာ ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားခဲ့သည္။

အငါး၀ ခံစစ္တြင္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီး စဥ္႔ကူရွိ တရုတ္တို႔ကို တန္ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္ႏဲြရန္ ညီေတာ္မင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

တရုတ္တို႔၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းအား ဗိုလ္မွဴး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္၏ ေျပာက္ က်ား တပ္ဖဲြ႕ မ်ား က အဆက္မျပတ္ျဖတ္ေတာက္ တိုက္ခိုက္ၾက သျဖင့္ တရုတ္တို႔မွာ ရိကၡာ ခဲယမ္း မ်ားစြာ အခက္ အခဲေတြ႕လာခဲ့သည္။

မင္းေယြ႔၏ အေျခအေနသည္ ခံစစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္ ေတာင္ဘက္မွ အီတန္ဂီ၏ ဒုတိယ စစ္ေၾကာင္း သည္လည္း ေကာင္းတံုမွ အက်အဆံုးမ်ား စြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ခဲ့ရသျဖင့္ မင္ေယြ႔သည္ ဆုတ္ ခြာ ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၇၆၈ ႏွစ္ဦးတြင္ ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး မင္ေယြ႔သည္ ဟန္ဆင္ ေရာက္သည္တြင္ အဆံုးစီရင္ ခဲ့သည္။ ေထာင္ပါင္း မ်ားစြာေသာ တရုတ္ ဧကရာဇ္၏ နာမည္ေက်ာ္ အလံကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ (Bannerman) ၀င္ မ်ားသည္ ရွမ္းေတာင္တန္း တေၾကာတြင္ ျမန္မာတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေရာဂါဘယ တို႕ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံသည္
တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ အေရးနိမ့္ရသည့္ အျဖစ္ကုိ လြန္စြာ မ်က္မာန္ ရွေတာ္မူသည္။ ေျမာက္ေၾကာင္းခ်ီ စစ္မွဴး၏ လစ္ဟင္း မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အျပစ္ပုံခ် ေလေတာ့သည္။ ေကာင္းတုံကုိ သိမ္းပုိက္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေတာင္ေၾကာင္းခ်ီ စစ္တပ္ႀကီးကုိ မကူ မေထာက္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္တင္ ၾကေသာ္လည္း ယုတၲိ မတန္ဟု ယူဆ၍ တ႐ုတ္ စစ္မွဴးကုိ သံႀကိဳးျဖင့္ တဲကာ ပီးကင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာေစသည္။ ပီကင္းတြင္ တ႐ုတ္ စစ္မွဴးႏွင့္တကြ ၎၏ မိသားစုကုိ ျပစ္ဒဏ္ ႀကီးစြာ ခတ္ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ထုိးစစ္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ အင္အားကုိ အေျခအေန တမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေစသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကုိ ခ်င္းလုံမင္းသည္ လက္မခံဘဲ၊ ေနာက္တႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးစားျပန္သည္။ 

စတုထၱ က်ဴးေက်ာ္စစ္ AD- 1769
AD- 1769 ခုႏွစ္ ကြင္ေလာင္ ဧကရာဇ္ သည္၄င္း၏ ၀ါရင့္ စစ္သူႀကီး ဖူေဟာင္းအား အလံကိုင္ တပ္ဖဲြ႔၀င္ ၆၀၀၀၀ အား ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ ဖူေဟာင္းသည္ တပ္ေတာ္ ၃-ခု ျဖင့္ စစ္မ်က္ႏွာ ၃-ခု မွ တိုက္ခိုက္ရန္ စီမံခဲ့သည္။ 
တရုတ္ျမန္မာ စတုတၱစစ္ပြဲ အေျချပ ေျမပုံ

စစ္ေၾကာင္း ၁-ခု သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ေကာင္းတံုအား တိုက္ခိုက္ရန္။ အျခား တပ္ေတာ္ ၂-ခု သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္း တံု အားေရွာင္ကြင္း ကာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္း တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ မွ ျမစ္ရုိး အတိုင္း အင္း၀ သို႕စုန္ဆင္း တိုက္ခိုက္ရန္။ ျမစ္္ အတြင္းမွ တပ္ေတာ္အား အေထာက္ အကူျပဳရန္ ဖူဂ်ီရန္ေရတပ္ဖဲြ႔မွ စစ္ေလွ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။

 ျမန္မာတို႔သည္ မဟာသီဟသူရ အား စစ္ေသနာပတိ အျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ ဗလမင္းထင္ အားေကာင္းတံု တပ္မွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ တာေလာႀကီးနယ္သား ရွမ္းနီမ်ဳိးသား ဗလမင္းႏွင့္အတူ ဧရာ၀တီျမစ္ရုိး မုိးေကာင္း၊ မုိးည်င္း ရွမ္းနီလူမ်ဳိးမ်ား ေသာင္းတပ္ အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။  ျမန္မာတပ္ဖဲြ႔တြင္ ျပင္သစ္ စစ္ဗိုလ္ ပီရီးဒီမီလာ့ ၏ နာမည္ေက်ာ္ မာစကပ္တီးယားစစ္သည္ မ်ား သည္ ဗလမင္းထင္ ၏ လက္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

မဟာသီဟသူရ သည္ ဘုရင့္ ေရတပ္ႏွင့္ အတူ ေအာက္တိုဘာ လဆန္း တြင္ ဗန္းေမာ္ သို႕ခ်ီတက္ ခဲ့သည္။ ဖူေဟာင္း သည္ မိုးမကုန္မီ ပင္ အေလာင္းအစား ဆန္စြာျဖင့္ ထိုးစစ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ အတိုင္း ဗန္းေမာ္ ေကာင္းတံုၿမိဳ႕ မ်ားအား သိမ္းပိုက္ရန္ခ်ီတက္ ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း တရုတ္တပ္မ်ား အား ဗလမင္းထင္မွ ေကာင္းတံုတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ ယံုမွ် မက ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ခ်ီတက္ လာေသာ တရုတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား သည္ ျမန္မာေရတပ္ ၾကည္းတပ္ တို႔၏ ႏွစ္ဖက္ညွပ္ ထိုး စစ္မ်ားေၾကာင့္ အက် အဆံုး အလြန္တရာ မ်ားျပားခဲ့ပါ သည္။

 ေရႊေညာင္ပင္ ခံတပ္အား သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္းတံု ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ မဟာသီရသူရ တပ္မ်ားက တရုတ္တို႔အား လံုး၀နီးပါး ၀ိုင္းပတ္ ပိတ္ဆို႕ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ အတြင္းတြင္ ေရႊေညာင္ပင္ အားျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တရုတ္တပ္မ်ားသည္ ဗန္းေမာ္ ေကာင္းတံု ေရႊေညာင္ပင္ စက္၀ိုင္းအတြင္းလံုး၀ ပိတ္ဆို႔ ခံလိုက္ရေတာ့သည္။

တရုတ္ စစ္သည္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ပိတ္ဆို႔ခံရေသာ အခ်ိန္တြင္ မဟာသီဟသူရ သည္ ဖူေဟာင္း ထံေအာက္ပါ အတိုင္း သ၀ဏ္လႊာ ပို႕လုိက္သည္......

" အေဆြေတာ္ စစ္သူႀကီး ယခု ငါ သင္တို႕ကို ၀ိုင္းထားသည္ ယခု အေျခအေန မွာ ငါတို႔ႏုိင္သည္ သို႔ေသာ္ ယခု သင္၏ တပ္ရႈံးရင္ ေနာက္တတပ္ သင္တို႔ထပ္လာမည္ ေနာက္ တတပ္ ၿပီးေနာက္ တတပ္ ထပ္လာမည္သို႔ျဖစ္ကား ျပည္သူတို႔ကား နားေနရမည္ မဟုတ္ ငါတို႕ႏွစ္ဖက္ျပည္သူ အက်ိဳးရည္ကာ စစ္ေျပၿငိမ္း ရေအာင္" ဟု ဆိုေလသည္။

AD- 1769 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃- ရက္ ေန႔တြင္ ေကာင္းတံုတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

(၁) တရုတ္ျပည္ အတြင္း ခိုလံႈေနေသာျမန္မာ မင္းအား ပုန္စားသူေစာ္ဘြားမ်ား သူပုန္မ်ား အားလံုး လက္နက္စြန္႔ရမည္။

(၂) တရုတ္တို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာပိုင္ ရွမ္းေဒသအား ထိပါးျခင္းမရွိေစရ ျမန္မာတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္နက္ ကိုေလးစား ရမည္။

(၃) ႏွစ္ဘက္ စစ္သံု႔ပန္း မ်ားျပန္လႊတ္ရမည္။

(၄) ႏွစ္ ဖက္ မင္းမ်ား မဟာမိတ္ အျဖစ္ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံကာ အျပန္အလွန္ သံတဲ မ်ား ထားရွိရမည္။

ထိုသိုႏွစ္ႏုိင္ငံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ တရုတ္ျမန္မာ စစ္ပဲြႀကီး အဆုံးသတ္ ၿပီးဆံုး ခဲ့ပါေတာ့သည္။


က်ားေပါက္ စုစည္းတင္ျပသည္။

 

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

Sunday, March 18, 2018

သမုိင္းထဲက မုိးေကာင္းစစ္တမ္း

သမုိင္းဟူသည္ သကၠ႗(ပါဠိ) ဘာသာအရ ကၠတဟာသဟူ၍ ဆုိ၏။ ျမန္မာလဘာသာ အဆုိအရ သိသမွ်သတိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အစဥ္အဆက္မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ ေရးမွတ္ တည္ရစ္သည္ဟူ၍ အဓိပၸယ္ရ၏။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုခုကုိ (ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ၊ စကၠဴစာစသည့္ အမွတ္အသား တစ္ခုျဖင့္ စာကမည္းေရးထုိး) မွတ္သားအပ္သည္ကုိ သမုိင္းဟူ၍ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္မွာ မုိးေကာင္းစစ္တမ္းလုိ႔ ေခၚလုိ႔ရတဲ့ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕သည္ တစ္မုိင္းတစ္ေဆာင္ဟာ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ သမုိင္းတစ္ေဆာင္ပဲျဖစ္ပါေတာ့သည္။

AD- 1792 ခုႏွစ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦး ဗုဒုံမင္းနန္းတက္စအခ်ိန္ထိ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေစာ္ဘြားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိေနေသးေၾကာင္း မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား ၿမိဳ႔သစ္ေဟာ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္း မွတ္တမ္း ပုရပုိဒ္တစ္ေစာင္က မုိးေကာင္းစစ္တမ္းရယ္လုိ႔ ေနာင္းတေခတ္ ရွမ္းနီေတြအတြက္ သမုိင္းသက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၅၄ ခု ၀ါဆုိလဆန္း (၂ )ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေနတက္ရွစ္ဘ၀ါး အခါမွ ပုဏၰဖုသွ်နကၡတ္ ၾကဋ္လဂ္၊ၿပိႆစန္းျမတ္ သုိ႔ေရာက္လွ်င္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ အရွင္ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ေဆဆုိင္ခက္ဖွ၊ ေစာငန္းမုိင္းလုံ၊ နံေတာ္မွာစေနသား သက္ေတာ္ (၄၇)ႏွစ္၊ သခင္မ မိဖုရားႀကီး နံေတာ္မွာ ၾကာသပေတးသမီး အသက္ေတာ္မွာ (၃၇)ႏွစ္ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ နန္းရြက္တြန္ဆုိင္းမုိင္း ဤသုိ႔ေသာ အမည္ေတာ္ခံ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္အမည္ကား ခဲခက္အေမာ္ စည္ဆုိင္ဆာေတာင္ခန္း ဟူ၍ အမည္ရွိေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ကုိ သိမ္းအုပ္ေတာ္မူသည္တြင္ ဘြဲ႔အမည္ အရည္တုိ႔ကုိ ခန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အမတ္ႀကီး (၄) ပါး အမတ္ေထာက္ (၄)ပါး အတြင္း၀န္ (၄)ပါး ၿမိဳ႔စာေရး (၄)ေယာက္တုိ႔ျဖစ္သည။

- အမွတ္ႀကီးေလးပါး ဘြဲ႔အမည္
(၁) သိန္လြန္လွန္း
(၂) သိန္လွန္ေပါမိုင္း
(၃) သိန္ငါးမုိင္း
(၄) သိန္းမုိင္းဆုိင္

- အတြင္း၀န္ေလးပါး ဘြ႔အမည္
(၁) သိန္ကဟန္
(၂) သိန္ခြန္မုိင္း
(၃) သိန္ခြန္ေနာ္
(၄) သိန္ခန္ေနာ္

- ထမုန္ေပါမုိင္း အမည္
(၁) ကန္မုိင္း
(၂) ထင္မုိင္း
(၃) ရြက္မုိင္း

- ၿမိဳ႕စာေရး အမည္
(၁) ဟုိမုိင္းဆုိင္
(၂) ဟုိဖုိင္းကယ္
(၃) ဟုိမုိင္းမာ ၎သုံးေယာက္္မွာ အတြင္းအျပင္ ေရးရသည္။

စာေရးအႀကီးဆုံး အမည္မွာ ဟိန္မုိင္းဆုိင္ဘြဲ႕ ခန္႔ေတာ္မူ၍ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလးရပ္၊ ရွစ္ရပ္ သတ္မွသည့္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ အစည္ေက်းရြာတုိ႔ကုိ စီရင္ေစသည္။

၎ဘြဲ႔မွတ္ေတာ္မူသည္ ဆင္ေတာ္ဆင္ေပါက္ အမည္ေပးေတာ္မူသည္ကား ခင္မုိင္ကြန္ဆင္ေတာ္၊ ဆင္မ- မုိင္ဆုိင္ေကာ္ကဲ ဟူ၍ ဘြဲ႔မွတ္ေတာ္မူသည္။
မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ အရွင္သခင္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာဆုိင္ဘြလုံငန္းမုိင္း( ေစာ၀္ဆုိင္ဖွလုံငန္းမုိင္း) မုိင္းလုံသခင္မဘြဲ႔အမည္ကား- နန္းရြက္တြန္စြံ႔ဆုိင္မုိင္း တုိ႔ႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ေလးပါးရွိသည္အနက္ သားေတာ္တစ္ပါးမွာ နံေတာ္စေနသားသည္။

ေျခရင္းေတာ္မွာေနေစ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရသည္။ ေက်ာက္ရစစ္ရြာကုိ စားရသည္ သမီးေတာ္ ၃ ပါးမွာ ၂ ပါး အပါးေတာ္မွာ ခစားလွ်က္ေနသည္။ ၎ အႀကီးတစ္ပါးမွာ သီရိသူဇာ မေဟသီ ဘြဲ႔ေတာ္ေပး၍ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ကုိ စားေစသည္။ အလပ္တပါးမွာ ျမတ္ေစာေဒ၀ီ ဘဲြ႕ေပး၍ ေရႊေရးေဆာင္မွာ အၾကည္သံရြာကုိ စားေစသည္။ ၎အိမ္ခြန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္လည္း ဧရာ၀တီ ေကာက္ေကာက္စင္းစင္း အညာေကာင္းတုံထိ၊ ေအာက္သုိ႔ ေရနံေခ်ာင္းထိ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရသည္။

သမီးေတာ္အငယ္မွာ ႏွင္းစမၺာယ္ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္၍ မိဘထံသုိ႔ ျပန္ေနေစသည္။ ၎ သမီးေတာ္တြင္ ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေပသည္။ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါးမွ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ေဆဆုိင္ခက္ဖွ တုိ႔စုံစမ္း မုိင္းလုံသခင္မ ဘုရားႀကီး နန္းရြက္ဖြတြန္စြန္ဆုိင္းမုိင္းဘြဲ႔ သနားေတာ္ျမတ္ခံ၍ မုိင္းေမာ္စည္တုိင္ ဆာေတာင္ခန္႔ ဟူ၍ အမည္ရွိေသာၿမိဳ႕ကုိ အုပ္စုိးသည့္ေန႔က မုိးေကာင္းစီရင္စု ေက်းလက္အစုစု ၎သကၠရာဇ္ ၁၁၅၇ ခု အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္ ဥမင္းၾတားႀကီးမွ သနားေတာ္မူသည္။

လည္းေကာင္းဘုရားႀကီးအမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ သိမ္းယူသည့္ ေက်းရြာခရုိင္တုိ႔ကုိ ေရွးထုံးစံရွိသည့္အတုိင္း ေက်းရြာေဟာင္းသစ္ အသီးသီး ေရြးသစ္ခံ၍ စာရင္းေတာ္ဆက္သြင္းၿပီးလွ်င္ အုပ္စုိးေတာ္မူသည္။ဘုရင္ေနာင္ လက္ထက္တြင္ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား ထီးဆယ္စင္းေဆာင္းအဆင့္
ကေလးေစာ္ဘြားသည္ ထီးကုိးစင္းေဆာင္းအဆင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားသည္ ထီးငါးစင္းေဆာင္းအဆင့္၊ ၀န္သုိေစာ္ဘြားသည္ ထီးငါးစင္းေဆာင္းအဆင့္ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ( ဥႆေရာ၊ ၂၀၀၆၊ မ်က္ ၄၇)

ဘုရင့္ေနာင္အား စစ္ရူံးေသာအခါ ရွမ္းနီမင္းတုိ႔ မုိးေကာင္းက တစ္ႏွစ္သုံးႀကိမ္ ပယင္းခဲမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ေတာ္ ဆက္သရသည္။ ကေလး၊ မုိးညွင္း၊ သီေပါတုိ႔ကလည္း ထုိ႔အတူ ကတုိး ေအာင္သား တရုတ္ပုဆုိး စသည္တုိ႔ကုိ တစ္ႏွစ္သုံးႀကိမ္ လက္ေဆာင္ေတာ္ ဆက္သၾကရသည္။ မင္းတရားႀကီးခ်ီရာသုိ႔လည္း ေသာင္းတပ္တစ္တပ္ျဖင့္ လုိက္ပါအမူထမ္းရသည္။
မင္းတရား မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္းတုိ႔ခ်ီေတာ္မူစဥ္ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားသည္ ေတာင္ ၄၅ လုံး အရွင္ျဖစ္သည္။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားက ၃၅ လုံးမုိင္းကုိအစုိးရေၾကာင္းသိရသျဖင့္ မုိးေကာင္းက သာလြန္ႀကီးကဲေသာ ေစာ္ဘြားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ( ကုလား၊ ၂၀၀၆၊ ဒု၊ ၂၃စ)

ေညာင္းရမ္းေခတ္တြင္ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားကုိ ၉၅ လုံး မုိင္းရွင္ေစာ္ဘြားအျဖစ္ေတြ႔ရွိရသည္ ဆုိခ်င္သည္က မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ုပ္မူေအာက္တြင္ ေတာင္ ၉၅ လုံးပါ၀င္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ (ကုလား၊ ၂၀၀၆၊ တ၊ မ်က္ ၁၂၂-၂၃)

မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း ၊ မုိးမိတ္တုိ႔သည္ ရွမ္းမင္းသား ညီေနာင္သုံးဦးတုိ႔မွ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လက္နက္ၿမပုဂံေခတ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ရွမ္
 

ခ်စ္ေသာစာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအား အဆင္ေလးစားလွ်င္ - က်းေပါက္

ထုတ္ႏုတ္- နန္႔ေကာင္းျမစ္လြင္ျပင္
-                   - Dr-သန္းထြန္း ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာ့ရာဇာ၀င္
               တုိ႔မွ စုစည္းတင္ျပသည္။
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


Thursday, March 15, 2018

ျမန္မာ့နန္းတြင္းထဲက ရွမ္းမင္းမ်ားႏွင့္ရွမ္းမိဖုရားမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေျမျပန္႔ ၿမိဳ႕ႀကီးသားဆုိသူေတြက တုိင္းရင္းသားဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ လန္ကြတ္တီ ဖင္ေျပာင္ႀကီးနဲ႔ က်ားစြယ္၊ ၀က္စြယ္ေတြ လယ္မွာဆြဲလုိ႔ ငွက္ေမြးကုိေခါင္းမွာထုိး ရုပ္ဆုိးဆုိးကုိ ေျပးျမင္တတ္ၾကေပသည္။ ေျမျပန္႔ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔ထက္စာလွ်င္ ဘာမွမသိမတတ္ အူလည္လည္ ေတာင္ေပၚသားေတြဟု ထင္မွတ္ယူထားၾကသူ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ဆင္စစ္ေသာ္ကာ ေတာင္ေပၚသားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားကုိ ေသျခာမကြဲျပားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိ လွန္ေလာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ေလးမ်ဳိးရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

ထုိေလးမ်ဳိးတုိ႔မွာ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း-ရွမ္းနီ တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီ က်ဳံး နန္းၿမိဳ႕ရုိး ျပသာဒ္တုိ႔ျဖင့္ ဗမာတုိ႔ႏွင့္အတူ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေနထုိင္လာၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထား ခုိင္လုံသည္။

AD- 1044-1077  ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၄၀၆-၄၃၉) ပုဂံမင္း ၅၅ - ဆက္ အနက္ ၄၂ ဆက္ေျမာက္ မင္းျဖစ္ၿပီး ပထမ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္သည္ဟုု အဆုုိရွိေသာ အနိရုဒ (ေခၚ) အေနာ္ရထာမင္း (Anawrahta) နန္းတက္ေလသည္။ ထုိ အေနာ္ရထာမင္းသည္ မိမိ တုိင္းျပည္ႀကီး၏ အေရွ႕ဖက္တြင္ ဥတည္ဘြားမင္း စိုးစံေနတဲ႔ ဂႏၶလရာဇ (ေခၚ) တရုတ္ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ရွိသည္ကုိ ၾကားသိ၍ ျမတ္စြယ္ေတာ္ ပင့္ယူရန္ သြားခဲ့ေလသည္။
ထုိခရီးမွ အျပန္တြင္ ေမာ၀္ရွမ္းျပည္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္ရာ ေမာ၀္ကုိးျပည္ေထာင္စုကုိ အစုိးရေသာ   ေမာ၀္ဘုုရင္ စ၀္လုုံဟုုိမိန္းႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကၿပီး ေမာ၀္ျပည္ရွိ ဆည္ေျမာင္း ကန္သင္းမ်ားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေနမူ မ်ားအားလည္းေကာင္း အေနာ္ရထာသည္ နက္သက္အားက် ေတာ္မႈလွ်က္ရွိရာ ေမာ၀္ဘုုရင္ ခြန္ဟုုိမိန္းထံ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ ေတာင္းခံေလသည္။

 ေမာ၀္မင္းႀကီး စ၀္လုံခြန္ဟုိမိန္းသည္လည္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေစရန္ အလုိငွါး လယ္ယာကန္သင္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ လယ္ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ားပင္မက အေနာ္ရထာမင္းအား မိမိသမက္ ႏုုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္သက္လုုိ၍ သမီးေတာ္ လွကညာ ေမာ၀္မင္းသမီးေလး ေစာမြန္လွ (Sawmunhla) ကုိပါ လက္ဆက္ ထိမ္းျမားေပးလုိက္ေလေတာ့သည္။
ခ်စ္သမီးေတာ္ ေမာ၀္မင္းသမီးေလး ေစာမြန္လွခင္မ်ာမွာ အေျခြအရံမ်ားႏွင့္တကြ ဆည္ေျမာင္းကန္သင္း လယ္ယာလုပ္ကုိင္ ဦးမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂံျပည္ႀကီး လုိက္ပါသြားခဲ့ရ ေလသည္။
ပုုဂံရာဇာ၀င္အေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ အေၾကာင္း မပါလုိ႔မရသဆုိ အေနာရ ဘုရင္း လာခဲ့ပါလွ်င္ ေစာမြန္လွ ပါလာရစၿမဲပင္ျဖစ္သသည္။
ထုိသုိ႔ပါလာျခင္းသည္ကလည္း ေစာမြန္လွႏွင့္ အတူပါသြားၾကေသာ ရွမ္းေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ားထဲတြင္ ေနာင္အခါ ျမန္မာ့ သမုုိင္းတြင္ ထင္းရွားလာမည့္ ရွမ္းညီေနာင္ သုံးဦး၏ ဖခင္  ခြန္ဆုိင္ခမ္းဖန္းေခၚ သခၤဗုိလ္ (Thinkabo)  ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေရွးဆုိရုိး စကားပုံအရ..“ ဖုိင္မီးေခါင္ပင္ေစာ၀္ ဖုိင္မီးေခါင္ပင္ခြန္” ဟု အဆုိရွိသည္။.. ျမန္မာလုိျပန္ရေသာ  ဖုိင္မီးေခါက္ပင္ေစာ၀္ မည္သူက ဥစၥာပစၥည္းေပါၾကြယ္၀လွ်င္ သူေဌးျဖစ္ၿပီး၊ ဖုိင္မီးေခါက္ပင္ခြန္ မည္သူက ဆန္ေရစပါးေပါၾကြယ္လွ်င္ အရွင္သခင္သာျဖစ္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိ႔ုေနာက္ ေက်ာက္ဆည္နယ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကေသာ ေစာ္မြန္လွႏွင့္ ေနာက္လုိက္ပါ ရွမ္းတုိ႔သည္ လယ္ယာကန္သင္း အတတ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္ေသာေၾကာင့္ ေပါက္ကန္နန္းေတာ္ကုိ ဆန္ေရ စပါးအမ်ားဆုံး ပံ့ပုိးေသာ သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ရာ ဤရွမ္းမိသားစုကုိ ေပါက္ကန္ရွင္ဘုရင္ (တလုတ္ေျပးမင္း) ကဘြဲ႕သစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္ စားေလေတာ့သည္။

 အေဖ ခြန္ဆုိင္ခမ္းဖန္း = သခၤဗုိလ္ (Thinkabo)
သား ခြန္အုိက္ဆုိင္ခုိင္= အသခၤယာ (Athinhkaya) ျမင္စုိင္းစား
သား ခြန္ယီဆုိင္ကမ္ = ရာဇသႀကၤန္(Yazathingyan) မကၡရာစား
သား ခြန္ဆမ္ဆုိင္ဆုိင္ = သီဟသူ (Thihathu)  ျမစ္သာစား

AD- 1287  ခုႏွစ္ နရသီဟပေတ့ေခၚ တရုတ္ေျပးမင္း လက္ထက္တြင္ မြန္ဂိုတို႔၏ရန္စစ္ေၾကာင့္ ပုဂံမွာပ်က္စီးျခင္းတို႔ ေရာက္ရသည္။  မြန္ဂုိတုိ႔တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီး၍ အျပန္တြင္ ေက်ာ္စြားအား ပုဂံမင္းအျဖစ္နန္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိအခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ အင္အားႀကီးေနခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ေက်ာက္္ဆည္ႏွင့္ လယ္တြင္းနယ္မ်ားကုိ အုပ္စီးမိေနသည့္ အသခၤယာ၊ ရာဇသႀကၤန္ ႏွင့္ သီဟသူတုိ႔ ရွမ္းညီေနာင္သုံးဦးပင္ျဖစ္သည္။

AD- 167- 1287 ခုႏွစ္ ပုဂံပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ရွမ္းညီေနာင္ တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းေဒသ ဧရာ၀တီျမစ္ အေရွ႕ပုိင္း ရွိတြင္ ပင္းယၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ တည္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ပုိင္း ကုိ လႊမ္းမုိးေသာ စစ္ကုိင္းႏွင့္လည္း ေခတ္ၿပိဳင္ႏုိင္ငံၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ကုိ ျမင္စုိင္းေခတ္ ဟုလည္းေခၚသည္။ ရွမ္းညီေနာင္သုံးဦး တုိ႔သည္ မကၡရာ၊ ျမင္စုိင္းႏွင့္ပင္လယ္တုိ႔တြင္ အသီးသီး မင္းလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။
အငယ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ပင္လယ္မင္း သီဟသူက ေနာင္ေတာ္မ်ားကုိ လုပ္ႀကံကာ AD- 1313 ခုႏွစ္တြင္ ပင္းယနန္းတည္၍ မင္းျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဆင္ျဖဴအေသ တစ္စီးေမ်ာလာသည္ကုိ ဆယ္ယူေစၿပီး ဆင္ကတင္ကာ ဆင္ျဖဴရွင္ဘြဲ႔ခံသျဖင့္ သမုိင္းတြင္ “တစ္စီးရွင္သီဟသူ” အျဖစ္၎၊ ပင္းယၿမိဳ႕တည္သီဟသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေက်ာ္ၾကားသည္။

AD-1229 - 1310 ခုႏွစ္တြင္ တစ္စီးရွင္သီဟသူ၏ သားေတာ္ သခၤယာေစာယြန္း ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းကုိတည္သည္။
 AD1364- 1367 ခုႏွစ္ သတုိးမင္းဖ်ား အင္း၀ကုိတည္ခဲ့သည္။ မူလအစ အင္း၀ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕တည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမွာ ပင္းယ တစ္စီးရွင္သီဟသူျဖစ္သည္။ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္တည္ေသာလလည္း ျမစ္ေရ တက္ခ်ိန္တြင္ ေရပတ္လည္၀ုိင္းကာ ၿမိဳ႕ကုိေရတုိက္စားသျဖင့္ ၿမိဳ႕ပ်က္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္းယသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕နန္းတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတုိင္းမင္းဖ်ား အင္း၀ၿမိဳ႕တည္စဥ္က ထုိအင္းမ်ားရွိသည့္ေနရာကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေျမဖုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ ဦးစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အင္းမ်ားရွိရာ အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ျမစ္ႏွစ္ေၾကာင္း ဆုံရာ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္ျမစ္ (ဒုဌ၀တီျမစ္) တုိ႔ဆုံရာအရပ္ ျမစ္၀တြင္ရွိ၍ ရွမ္းတုိ႔က မိန္းအာ၀ (အ၀) ဟုေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ အင္း၀၊ အင္းန၀၊ ေရႊ၀ အ၀ႏွင့္ ရတနာပူရတုိ႔ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ထုိေခတ္ကုိ ပထမ ရွမ္းေခတ္ဟုလည္း ေခၚဆုိမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

AD- 1527- 1543 မုိးညွင္းစလုံ ေခၚ မုိးညွစ္းေစာ္ဘြားစ၀္လုံ ႏွင့္သား သုိဟန္ဘြား ေခၚ စ၀္ေဆဟန္ဖွ တုိ႔ အင္း၀ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္ နရပတိမင္းႏွင့္စစ္ခင္းကာ နရပတိ ဦးေခါင္းတြင္ အေျမာက္ဆံသင့္ကာ အင္း၀ကုိ သိမ္းပုိက္၍ အင္း၀တြင္ သုိဟန္ဘြားမင္းအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ရွမ္းေခတ္ဟု ေခၚဆုိေရးမွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းမင္း သုိဟန္ဘြားအား မင္းႀကီးရန္ေနာင္က လုပ္ႀကံခဲ့သည္။
AD- 1543 ခုႏွစ္တြင္ သိႏၵီေစာ္ဘြား အုန္းေဘာင္ခုမိႈင္းကုိ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က မင္းအျဖစ္ တင္ေျမာက္ေလသည္။
AD- 1545- 1551 ခုႏွစ္ မုိးၿဗဲနရပတိသည္ ဘုန္းေဘာင္ခုံမႈိင္း၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၀၇) ေအဒီ ၁၅၄၅ ခုတြင္ မုိးၿဗဲမင္း နရပတိဟူေသာအမည္ျဖင့္ အင္း၀ေရႊနန္းကုိ တက္ေတာ္မူသည္။ ထုိေခတ္ကုိ ဒုတိယရွမ္းေခတ္ဟု ေျပာဆုိေရးမွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမင္စုုိင္း ပင္းယ စစ္ကုုိင္း အင္း၀ တုုိ႔ကုုိ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ ရွမ္းမင္းမ်ားျဖစ္ၿပီ ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားမွာလည္း ရွမ္းအမည္ရွမ္းအေခၚမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အဆုိပါေဒသမ်ားတုိ႔ ဗမာမ်ား ၀င္ေရာက္ ေနထုုိင္လာၾကသလုုိ ရွမ္းၾကာ ဗမာျဖစ္ဆုုိသလုုိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးက ဗမာ ျဖစ္သြားၾကေလေတာ့သည္။

 “ ကုန္းေဘာင္ေခတ္”

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္.. အတုိေကာက္အားျဖင့္ ေလာင္း၊ ေနာင္၊ ဆင္၊ စဥ့္၊ ေမာင္၊ ဘုိး၊ ဘ၊ သာ၊ ပု၊ မင္းသီ။
AD- 1853- 1878  ခုႏွစ္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ မိဖုရား (၄၅) ပါးစားရင္းတြင္ လဲခ်ားမိဖုရား၊ ေလာင္းရွည္မိဖုရား၊ မုိးနဲမိဖုရားစေသာ သူမ်ားသည္ ရွမ္းမင္းသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရွမ္းေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား၏ သမီးေတာ္မ်ား တူမေတာ္မ်ားသာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

AD- 1878 - 1885  သီေပါမင္း၏ မိခင္မွာ (သီရိမဟာမဂၤလာသုပဘာေဒ၀ီဘြဲ႕ခံ) ေလာင္းရွည္ၿမိဳ႕စား မိဖုရားျဖစ္သည္။ ေလာင္းရွည္မိဖုရား၏ ဖခင္ ဦးေမွးမွာ ဗဒုံမင္း၏ သားေတာ္ (အိမ္ေရွ႕မင္းသား) ဦးေပၚ + မိဖုရား နန္းေမြးခန္း တုိ႔မွ ေမြးဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဦးေမွးသည္ စစ္ကုိင္းမင္းလက္ထက္တြင္ သတုိးမင္းရဲ ေက်ာ္စြာဘြဲ႕ျဖင့္ ရမၼာ၀တီၿမိဳ႕စားျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲအၿပီးတြင္ သီေပါၿမိဳ႕စား ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ခၽြန္းေတာင္ၿမိဳ႕စား မုိးနဲဗုိလ္မွဴးအျဖစ္ အမႈထမ္းရသည္။
ေလာင္းရွည္မိဖုရား၏ မိခင္ မယ္အိ မွာ ဟံသာ၀တီဆင္ၾကားရွင္၏ အဆက္အႏြယ္ျဖစ္သည္။ ေျမဒူးမင္း ဇင္းမယ္ (ယခုခ်င္းမုိင္) ကုိ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္သည့္အခါ ဇင္းမယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဆင္ၾကားရွင္ သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္လုိက္ပါလာခဲ့သည္။ ဆင္ၾကားရွင္ ၏သမီး ရွင္ေအာင္လံ သည္ စစ္သူႀကီး ဒလပန္း၏ညီ ပုတၱေက်ာ္ႏွင့္ စုံဖက္ရာမွ ရွင္ပုဇြန္ ကုိေမြးဖြားသည္။ ရွင္ပုဇြန္သည္ ေညာင္ရမ္းၿမိဳ႕စား စၾကာ၀န္ႀကီး ဦးျမတ္ရာႏွင့္ လက္ဆက္ရာမွ ေလာင္းရွည္မိဖုရား၏ မိခင္ မယ္အိကုိ ေမြးဖြားသည္။ ေလာင္းရွည္မိဖုရားကုိ ဦးေမွး+မယ္အိ တုိ႔မွ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၁၈၈၁ ခု၊ ဇြန္လတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းမ်ားမွာ ေခါင္းတုံးၿမိဳ႕စား ဦးဖုိးႀကီးႏွင့္ မင္းဂါမဏိ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ရွမ္းေသြးပါေသာ ျမန္ျပည္ႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ သီေပါမင္း

သီေပါမင္း၏ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ား

(၁) (သုသီရိပဘာ၀တီဘြဲ႕ခံ) ခၽြန္းေတာင္းမင္းသမီး အခ်ိဳ႕ေဖာ္ျပခ်က္ တုိ႔တြင္ ခၽြန္းေတာင္းမင္းသမီး မပါ၀င္ပဲ သီေပါမင္း၏ေမြးခ်င္းကုိ ၃-ဦးသာ ေရတြက္ျပသည္။
(၂) (သုသီရိရတနာေဒ၀ီဘြဲ႕ခံ) မုိင္းခုိင္းမင္းသမီး (ပခန္းႀကီးစုုဖုရား) – ၁၉၅၇ ခုတြင္ ေမြးဖြားသည္။ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ခန္႔အပ္ေသာ သီေပါေစာ္ဘြား ေစာခြန္ဆုိင္ႏွင့္ စုံဖက္ခဲ့သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဆုိင္းတန္းရပ္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ၇-၃-၁၉၁၁ ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ -သာသမီး မထြန္းကားဟု ဆုိသည္။
(၃) (သီရိမဟာဓမၼရာဇာဘြဲ႕ခံ) သီေပါမင္းသား – ၁-၁-၁၈၅၉ ေန႔တြင္ ေမြးဖြားၿပီး အမည္ရင္းမွာ ဦးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။ စာေပထူးခၽြန္၍ အေနအထုိင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သည္။ အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏ ၀တ္ခဲ့ၿပီး ပထမေက်ာ္စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၂-၁၀-၁၈၇၈ ေန႔တြင္ ရတနာပုံထီးနန္းအား ဆက္ခံခဲ့ၿပီး နန္းစံသက္ (၇)ႏွစ္ခန္႔တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အၿပီးတုိင္သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ၃၀-၁၁-၁၈၈၅ ေန႔တြင္ ထီးနန္းမွ ဆင္းခဲ့ရသည္။

အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ သီေပါမင္းႏွင့္ မိသားစုအား အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ရာ ၁၅-၁၂-၁၈၈၅ ေန႔တြင္ မဒရပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မဒရပ္စံအိမ္ေတာ္၌ (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၃-၁၁-၁၉၁၀ ေန႔တြင္ ရတနာဂီရိသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။ ၁၂-၁၂-၁၉၁၆ ေန႔တြင္ ရတနာဂီရိစံအိမ္၌ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။

အထက္ပါ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားသည္ ရွမ္း/ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာ့ထီးနန္းကုိ စုိးစံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့ၾကေသာ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအား ရွမ္းလူငယ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားသိေစရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။


က်းေပါင္းစုစည္းတင္ျပသည္။
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

Thursday, December 29, 2016

ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ပတၱျမားငေမာက္


ပတၱျမားငေမာက္အေၾကာင္း လူေတြသိေပမဲ့ ငေမာက္သည္ ရွမ္းနီျဖစ္ေၾကာင္း သိသူနည္းပါးၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သယံဇာတမ်ားစြာေပါႂကြယ္ဝတဲ့နိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာမင္းအစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေတြလည္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုအထဲမွာ ပတၱျမားေတြလည္းပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ ရတနာပုံေရႊတိုက္ေတာ္စာရင္းမွာပါဝင္တဲ့ နန္းစဥ္ပတၱျမားေတြကေတာ့…

ျမန္မာဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္တြင္ အထြတ္အျမတ္ထားခဲ့ေသာ ပတၱျမားငေမာက္ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာကို မိုးကုတ္ပတၱျမားနယ္ေျမ အတြင္း အင္းေခါင္းမွ ရရိွၿပီး။ ၄င္းေက်ာက္ကို အင္ၾကင္းေတာင္   ႏွင့္   က်ာက္ေဆာင္ လူးေတာ္မ်ားမွ ရသည္ဟုလည္း မူကြဲလွ်က္ ရွိသည္။

AD- 1661 ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၀၃၂ ရရွိခဲ့ေသာ အေလးခ်ိန္ ရတီကုိးဆယ္ေက်ာ္ရွိေသာ ပတၱျမား ငေမာက္
ပတၱျမားႀကီးရရွိပံုမွာ ခ်င္းတြင္းနယ္သား ရွမ္းနီလူမ်ဳဳိးျဖစ္ေသာ ငေမာက္ဆိုသူသည္ မိုးကုတ္နယ္ေျမတြင္ လာေရာက္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေနထိုင္ရာ၊ တစ္ညေသာ အခါ မိမိၿခံအတြင္းမွ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ အေရာင္ တလက္လက္ႏွင့္ ထူးဆန္း ေတာက္ပေနသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ ေလေသာ္ အလြန္တရာ လွပေသာ ေက်ာက္နီ ပတၱျမားႀကီး တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိေလသည္။

ထုိ ငေမာက္ဆုိသူသည္ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးတဦးျဖစ္သည္ ၁၆ ရာစုေနာင္းပုိင္း ရွမ္းနီတုိ႔၏ နာမည္မ်ား မဲ့ပုံကု   ေလ့လာ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါသည္။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းတက္စတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိး- ငဖုန္း (ငယ္မည္ - ငရႊန္း) ဆုိသူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ဟသာ၀တီေရာက္ မင္းတရား သားေတာ္ မင္းရဲျမတ္ဖုန္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိၿပီးလွ်င္ ၾကြင္းက်န္ ပုန္းလွ်ဳိရွိေန ေသးေသာ ေဖာင္းကားမင္း ေက်းကၽြန္တုိ႔ႏွင့္ေပါင္း သင္းၿပီးလွ်င္ ရွမ္း- ျမန္မာ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ညအခ်ိန္ နန္းၿမိဳ႔တြင္းသုိ႔ အတင္း၀င္၍ အေျမာက္သားကုလားတုိ႔ကုိ ဓါးျပလ်က္ နန္းေတာကုိ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္ေစသည္။ ေနာက္ရဲမက္ေတာ္တုိ႔ ခုခံတုိက္ခုိက္၍ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေခါင္းအႀကီးျပဴသူ ငဖုန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ တုိ႔ကုိကြပ္မ်က္ေတာ္မူသည္။ (ဦးဘသန္း ျမန္မာရာဇာ၀င္)
ရွမ္းနီလူမ်ဳိးျဖစ္ၾကေသာ "မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားဆက္ အမည္မ်ား"
၂၈။ ငေက်ာ္ ၁၁၁၇ မွ ၁၁၂၅ အထိ ၈ႏွစ္
၂၉။ ေစာေဟာ္ခန္းညီ ငခိုင္ ၁၁၂၅ မွ ၁၁၄၀ အထိ ၁၅ႏွစ္


 ၀န္သုိ ရွမ္းနီ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ စစ္ကဲစားမ်ား နာမည္ေရွ႕တြင္လည္း င ဆုိေသာ အမည္ ထည့္သုံးျခင္းကုိေတြ႔ရသည္။
၀န္းသုိ႔ စစ္ကဲစားမ်ား
စဥ္။ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁။ ငၾကင္ေဖၚ ၁၀၅၉ မွ ၁၀၆၀ ၁ ႏွစ္
၂။ ငစြန္ ၁၀၆၀ မွ ၁၀၆၅ ၅ ႏွစ္
၃။ ငၾကင္ျဖဴ ၁၀၆၅ မွ ၁၀၇၆ ၁၀ႏွစ္
တဖန္ေစာ္ဘြားစားမ်ား
စဥ္။ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁။ ငျမတ္ေခါင္ ၁၀၇၆ မွ ၁၁၁၂ ၃၆ႏွစ္
၂။ ငေအာင္ျမတ္ ၁၁၁၂ မွ ၁၁၁၄ ၂ ႏွစ္
၃။ ငထင္ ၁၁၁၄မွ ၁၁၁၈ ၄ ႏွစ္
၄။ ငေအာင္ညိဳ ၁၁၁၈ မွ- -
ၿမိဳ႕ႀကီးစားေခတ္မ်ား
စဥ္။ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁။ ငေတာ္စံ ၁၁၅၈ မွ ၁၁၆၀ ၂ ႏွစ္
၂။ ငသာရြဲ ၁၁၆၀ မွ ၁၁၈၉ ၂၉ႏွစ္
၃။ ငေရႊသီး ၁၁၈၉ မွ ၁၁၉၅ ၆ ႏွစ္
၄။ ငသာ၀ ၁၁၉၅ မွ ၁၁၉၉ ၄ ႏွစ္
၅။ ငေရႊသီ ၁၁၉၉ မွ၁၂၀၇ ၈ ႏွစ္
၆။ ငစံသစ္ ၁၂၀၇ မွ၁၂၁၁ ၄ ႏွစ္
၇။ ငေရႊသား ၁၂၁၁ မွ ၃၃ ႏွစ္ ၀န္းသုိေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ေအာင္ျမတ္ဖမည္းေတာ္
၈။ သား- ေစာ၀္ ေအာင္ျမတ္ ၁၂၄၄ မွ
စသည့္ ေစာ္ဘြားဆက္မ်ားနာမည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရွမ္းနီတုိ႔သည္ င ကုိသုံးေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ရွမ္းနီလူမ်ဳိး ငေမာက္လည္း ပတၱျမားႀကီးကုိ ေတြ႔၍ ၀မ္းသာစြာ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းထားရာမွ ၂ပိုင္းခြဲၿပီးလွ်င္ တစ္ပိုင္းကို ေယာက္ဖျဖစ္သူ ေမာင္ေရႊအား တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ သို့ ေရာင္းရန္ ေစလႊတ္ လိုက္ၿပီးေနာက္၊ က်န္တစ္ပိုင္းကို သကၠရာဇ္ ၁၀၂၃ ခုႏွစ္ ငါးထပ္ႀကီး ဒါယကာ ပင္းတလဲမင္း လက္ထက္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္သို့ သြားေရာက္ ဆက္သရာ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း မ်ားစြာ ႏွစ္သက္အားရ ၀မ္းေျမာက္လွ သျဖင့္ ငေမာက္အား ဆုေတာ္ေငြမ်ားေပးသနားေတာ္ မူလိုက္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုပတၱျမားကို ငေမာက္ဆိုသူ ဆက္သသျဖင့္ "ငေမာက္ပတၱျမား" ဟု ထင္ရွား ေက်ာ္ေစာေလသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သို့ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္ တစ္ပိုင္းမွာလည္း ထိုအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မင္မင္းဆက္ ပ်က္စီးၿပီး တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္တစ္ပိုင္းကို ျမန္မာျပည္ ခိုး၀င္လာေသာ တရုတ္လူမ်ိဳး တစ္ဦးလက္ထဲတြင္ ငေမာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ပတၱျမား တစ္ပို္င္းလည္း ပါလာခဲ့ပါသည္။
ထိုတရုတ္လူမ်ိဳး ကုန္သည္ႀကီးသည္ို ပတၱျမားတစ္ပုိင္း ကိုျမန္မာဘုရင္အား ဆက္သခဲ့ရာ ဘုရင္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံၿပီး ဆုေတာ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးသနားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း ၀မ္း သာအားရ၊ မိမိတြင္ရွိရင္းျဖစ္ေသာ(ငေမာက္) ေက်ာက္တစ္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာ တစ္လံုးတည္း ႐ွဳ မၿငီး သည့္ ေက်ာက္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိကာ၊ ငေမာက္အား အားလံုးကို မဆက္သရသေလာဟု အမ်က္ေတာ္ပြားသျဖင့္၊ မင္းပရိယာယ္ျဖင့္ ေရေ၀းရာ ေတာင္ကုန္းတြင္ မီးေလာင္စင္ႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ငေမာက္၏ ေဆြ(၇)ဆက္ မ်ဳိး(၇)ဆက္ ကိုေခၚကာကြပ္မ်က္ေတာ္မူေလသည္။ 

ငေမာက္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရေသာေနရာကို ေလာင္းစင္ရြာဟူ၍၄င္း၊ ေရႏွင့္ေ၀းေသာေနရာျဖစ္ ၍ ေရေ၀းရြာ ( ေနာင္တြင္ေရေ၀ရြာ ) ဟူ၍ ၄င္း ယခုတိုင္ ေခၚဆိုေနၾကေသးသည္။

မီးတိုက္ေနေသာ အျခင္းအရာကို ငေမာက္၏ အမျဖစ္သူ ေဒၚနန္း ျမင္လွ်င္ လြတ္ရာသို႔ ေျပးရရွာ   ေလသည္။ ေတာင္ေပၚ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျပန္လွည့္ ၾကည့္လိုက္ရာ၊ မ်ားစြာပူပင္ ေသာက၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၿပီး ရင္ကြဲနာက်ကာ ထိုေတာင္၌ပင္ ေသေလသည္။ ၄င္းေသဆံုးရာ၌ လြမ္းေစတီကေလး တစ္ဆူကိုပင္ တည္ထားလွ်က္ ရွိေပသည္။ ေဒၚနန္း လွည့္ၾကည့္သည့္ေတာင္ကို အစြဲျပဳၿပီး ေဒၚနန္းၾကည့္   ေတာင္၊ ကာလၾကာေသာအခါ ေဒၚနန္းၾကည္ေတာင္ ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ ၄င္း ပတၱျမားမ်က္ရွင္မွာ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတြင္ အစတံုးကာ လံုးလံုးႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး မည္သည့္လက္သို႔   ေရာက္ေနသည္ဟု အေသအခ်ာ မေျပာျပႏိုင္ေတာ့ေပ။


“ပတၱမ်ားႀကီး ထူးျခားခ်က္”

ငေမာက္ပတၱျမား(ေခၚ)ပတၱျမားငေမာက္ အေလးခ်ိန္မွာ ရတီ(၉၀)ရွိၿပီး လံုးေခ်ာ ေသြးထားကာ အရည္ အေသြး အလြန္ေကာင္းလွေၾကာင္း သိရပါသည္။ စြတ္စြတ္ျဖဴေနေသာ ၀ါဂြမ္း (သို႕) ႏြားနိဳ႕ အတြင္းတြင္ ထိုပတၱျမားကို ထည့္လုိက္္လွ်င္ ၀ါဂြမ္းႏွင့္ ႏြားနိဳ႕ပင္ အနီေရာင္ ေျပာင္းလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုပတၱျမားငေမာက္ကို လက္ညႇိဳးႏွင့္ လက္မ ညႇပ္ကိုင္ထားလွ်င္ အရည္လည္ၿပီး ေပါက္ကြဲ ယိုစီးမလား ထင္ရသည္။ ေမွာင္ထဲမွာ အနီေရာင္ တလွ်မ္းလွ်မ္း ျဖာထြက္ေနသည္။ လက္ထဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆုပ္ထားေပမဲ့ ေအးျမေန သည္။ ေရထဲစိမ္ေသာက္လွ်င္ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ ရင္ပူ၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဇက္ေလး၊ မူးေမာ္၊ ေမာပန္းတာေတြ ေပ်ာက္ၿပီး အားအင္တိုးလာသည္ဟု ဆိုသည္။ မ်က္ႏွာကို ပြတ္သပ္ေပးလွ်င္ ေအးျမၿပီး၊ ၀က္ျခံ တင္းတိတ္ ကင္းေစသည္။

“ ေပ်ာက္ဆံုးပံု ”

သီေပါက တိုင္တန္းသည့္ ငေမာက္ပတၱျမား အပါအဝင္ အဖိုးတန္ ရတနာမ်ားကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အိႏိၵယျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ က အခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ ထက္ ေအာက္ အရာရွိမ်ားကို ေတာင္းဆို သည္။ ဆိုင္ရာတို႕က စုံစမ္းျပီး အထက္သို႕တင္ျပသည္။ တင္ျပခ်က္မွာ ယခင္ကအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စေလဒင္သည္ သီေပါထံမွ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ယူသည္ဟု ထင္စရာအေၾကာင္း ဘာမွ် မရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ကတိဝန္ခံ ခ်က္ကိုမွ်လည္း မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သီေပါသည္ မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ လာေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားမွအပ အျခားမည္သည့္ ရတနာပစၥည္း ကိုမွ် ျပန္ရမည္ဆိုသည္ ကတိစကားလည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္သည္။
စေလဒင္သည္ ပစၥည္းသိမ္း ေကာ္မတီက သိမ္းယူခဲ့ေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ပစၥည္းသိမ္းေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားတာဝန္က် သည့္ အေစာင့္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ ထိုေန႕က (၁၈၈၅ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာ လ ၃၀ ရက္ေန႕) ဘုရင္လက္နက္ခ်သည့္အခါ တြင္ မိမိႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သီေပါႏွင့္ မိသားစုတိုယူေဆာင္သြားျခင္း မျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဴပ္ပရင္ဒါဂတ္စ္၏ အမိန္႕အရပစၥည္း သိမ္း ေကာ္မတီသို႕ လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ေၾကာင္း ျဖင့္ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။
ျမန္မာျပည္အစိုးရသည္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ဝန္ေဟာင္းတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စုံးစမ္း ခဲ့သည္။

သူတို႕ထြက္ဆိုခ်က္အရ သီေပါဘုရင္၏ သရဖူထဲတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုပတၱျမားႀကီးသည္ အရည္အ   ေသြး ေကာင္းမြန္၍ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ပတၱျမားႀကီးျဖစ္ၿပီး ဘိုးေတာ္ဘုရား (၁၇၈၁-၁၈၁၉) လက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ နန္းစဥ္ ရတနာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၈၈၅ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕ မနက္တြင္ သီေပါမင္းကိုယ္တိုင္ ထိုပတၱျမားၾကီးကို စေလဒင္ လက္သို႕ ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္က စေလဒင္၏ စာေရးေတာ္ၾကီး နီကလတ္ လည္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ တိုင္းတာမင္းၾကီးလည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ ပုရပိုဒ္ တစ္ဆူေပၚတြင္ ရတနာပစၥည္း မ်ား၏စာရင္းကို ေရးမွတ္ေပးရေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ အျပည့္အစံု မမွတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ထိုစာရင္းကို နီကလတ္သို႕ ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ ထိုပစၥည္းမ်ား အားလုံး ကို စလဒင္က အဂၤလိပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ လက္ေအာက္ရွိ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ကို ေပးအပ္ လိုက္သည္ကို မိမိျမင္လိုက္ေၾကာင္းျဖင့္ ေရႊတိုက္ဝန္ကထြက္ဆိုသည္။

ထိုအဂၤလိပ္အရာရွိ၏ အမည္ကို သတိရျခင္း ရွိမရွိ၊ ေရႊတိုက္အတြင္းဝန္၏ ထြက္ဆိုခ်က္ မွန္မမွန္၊ ထိုစာရင္း ႏွင့္ ထိုအဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား မည္သို႕မည္ပံု ျဖစ္သြားသည္ကို သိမသိ၊ ပစၥည္းသိမ္း ေကာ္မတီသို႕ အပ္ရာတြင္ မည္သို႕ေသာ အေျခအေန ရွိသည္ကို သိမသိ စသည္သို႕ကို စေလဒင္အား ေမးျမန္းသည္။
၁၈၈၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ စေလဒင္က အေသးစိတ္ ျပန္ၾကားရာ၌ ေရႊတိုက္ အတြင္း ဝန္ေျပာသည့္စကား မွန္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ထိုေန႕မနက္က ေရႊတိုက္အတြင္းဝန္ကို နန္းေတာ္ထဲ တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊သို႕ရာတြင္ ပုရပိုဒ္တစ္ဆူ ေပးသည္မေပးသည္ကိုမူ မိမိမမွတ္မိေတာ့ေၾကာင္း ထိုသို႕ရုတ္ရုတ္သဲသဲ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္္္ ရတနာမ်ား၊ စီျခယ္ထားသည့္ ေရႊထည္ ပစၥည္းအေသး၊ အၾကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ပါသည္ နန္းစဥ္ရတနာ ပစၥည္းအားလုံးကို ေရးမွတ္ဖို႕ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲလွေၾကာင္းျဖင့္ စေလဒင္က အေၾကာင္းျပန္ သည္။
ထိုရတနာပစၥည္းမ်ား အားလုံးသည္ နန္းေတာ္ဝရန္တာ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ က်ယ္ဝန္းလွေသာ ညီလာခံသဘင္ ခန္းမၾကမ္းျပင္တြင္ စုပံုျပန္႔ု ၾကဲလ်က္ ရွိပါသည္.။

ၿဗိတိလွ် အစိုးရသည္ အနည္းငယ္ မွ်ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အခ်ိဳ႕ကို ဝိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး ထံ ေပးပို႕ သည္။ က်န္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဆာက္ကင္ဆီတန္ ျပတိုက္သို႕ေပးပို႕သည္။ ဧကရီ ဘုရင္မႀကီး ထံ ေပးပို႔သည့္ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ သီေပါ၏ အေကာင္းဆုံး သရဖူတစ္ခု၊ ဒုတိယ သရဖူမွ ျမေက်ာက္ ႀကီးသုံးလုံး၊ သရဖူထဲမွ ကြၽတ္က်သည့္ ေက်ာက္အလြတ္ ၈ လုံးထည့္ထားသည့္ စကၠအိတ္ တစ္လုံး၊ စိန္ေဒါင္း႐ုပ္ပါသည့္ ဘယက္တစ္ကုံး ႏွင့္ ေရႊဘီး တစ္ေခ်ာင္း တို႕ပါသည္။
 
ဒီအမႈကို သီေပါဘုရင္က ၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အိႏၵိယ ျပည္ဘုရင္အျဖစ္ ရာဇဘိေသက ခံဖို႕ရာလာတဲ့ ပဥၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ထံ သူ႕ရတနာပစၥည္းေတြ အတြက္ တာဝန္ရွိသူ စေလဒင္ကို တိုင္တန္းစာ ပို႔ရာက ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျဖရွင္း ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။


“ ရတနာပံု ေရႊတိုက္ေတာ္ စာရင္းအရ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ ပတၱျမားမ်ား ”

၁။ သကၠရာဇ္ ၁၀၃၂ (ေအဒီ ၁၆၆၁) ေလာက္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ အေလးခ်ိန္ ရတီ ကိုးဆယ္ေက်ာ္ ရွိေသာ ပတၱျမား ငေမာက္
၂။ ဗဒံုမင္း လက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ရတီခ်ိန္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရွိတဲ့ ေလွာ္ကားတင္ကေလး ဟုေခၚေသာ ပတၱျမား
၃။ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၉ (ေအဒီ၁၈၃၇) ခုႏွစ္ ေရႊဘိုမင္း လက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ရတီခ်ိန္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ ေလွာ္ကားတင္ၾကီး ဟုေခၚေသာ ပတၱျမား
၄။ အေလးခ်ိန္ ေလးဆယ္ရတီရွိ ဆင္ျဖဴေတာ္ ဟုေခၚေသာ ပတၱျမား
၅။ အေလးခ်ိန္ ဆယ္ရတီရွိ ဆင္မေတာ္ ဟုေခၚေသာ ပတၱျမား
၆။ စံထား အသံုးျပဳရတဲ့ အခ်ိန္ ေျခာက္ရတီရွိတဲ့ စံေက်ာက္ေတာ္ ဟုေခၚေသာ ပတၱျမား တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အဖုိးတန္ နန္း စဥ္တရာနာ တပါးျဖစ္ေသေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ပတၱျမားႀကီးအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္