koko

koko

Saturday, February 4, 2012

သမုုိင္းစာမ်က္ႏွာ

သမုိင္းဟူသည္ သကၠ႗(ပါဠိ) ဘာသာအရ ကၠတဟာသဟူ၍ ဆုိ၏။ ျမန္မာလဘာသာ အဆုိအရ သိသမွ်သတိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အစဥ္အဆက္မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ ေရးမွတ္ တည္ရစ္သည္ဟူ၍ အဓိပၸယ္ရ၏။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုခုကုိ (ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ၊ စကၠဴစာစသည့္ အမွတ္အသား တစ္ခုျဖင့္ စာကမည္းေရးထုိး) မွတ္သားအပ္သည္ကုိ သမုိင္းဟူ၍ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစတီ၊ ပုထုိး၊ တာရုိး၊ ဘုရား၊ တံတား၊ ဂူေက်ာင္း၊ တန္းေဆာင္း၊ ျပာသာဒ္၊ ဇရပ္ သုဓမၼာ၊သာလာဓမၼ၊ တေရတြင္း မယြင္းျပည္ရြာ တျဖာ ပုဂုိိတ္ထူး၊ ေၾကာင္းထူးအံ့ရာ အျဖာျဖာတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (စကားေျပာ၊ စကားျပင္၊ စကားေျပ၊ ပ်ဳိ႕၊ လကၤာစသည့္ တုိ႔ျဖင့္ သီကုံးကာ) ေရးသားတင္ျပ မွတ္ထားအပ္သည္ကုိ သမုိင္းဟူ၍ေခၚဆုိသည္။
သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္သူေတြဟာ အဂတိ မလိုက္ရဘူး။ ခ်စ္လို႕ေျမႇာင့္ပင့္ေရးတယ္။ မုန္းလို႕ ႏိွမ့္ခ်ကဲ့ရဲ့တယ္။ ေၾကာက္လို႕ ဖုံးကြယ္ေျပာတယ္။ မသိတာကို ဝန္မခံခ်င္လို႕ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေရးတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ရဘူး။ ဂတိမလိုက္ဘဲ ေရးသားတဲ့ သမိုင္းစစ္စစ္ကို ရွာျပီး ေလ့လာပါလို႕ေျပာခ်င္တာ။ သမိုင္းစစ္စစ္ကို သိရင္ အခ်ဴပ္ကေတာ့ မအ ဘူးေပါ့။  
(ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ သမိုင္းႏွင့္ စကားေျပာျခင္းမွ)
"သမိုင္းဆိုတာကို မသိေလ တုံးေလ ျဖစ္မယ္၊ အစိုးရက တုံးတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတာပဲ ျဖစ္တယ္။"
အၿငိမ္းစား သမိုင္း ပါေမာက္ခ ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္
 


သမိုင္း ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေရးလို႕ ရတဲ့အရာလို႕မထင္ပါ။ အပို ၊ အလို မရွိတဲ့ သမိုင္းအခ်က္လက္ ေတြဟာလည္းဘဲ ပညာရွင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းေပၚမွာ မူတည္ေနမယ္လို႕မထင္ပါေၾကာင္း။


သမုိင္းဆရာအျမင္ဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔မ်က္ေမာက္ကာလ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကုိ စိစစ္သုံးသတ္၍ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖၚသုံးသတ္မႈသည္ ထုိပုဂိၢဳလ္၏သမုိင္းေရးရာ အျမင္ျဖစ္၏ သုိ႔ေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကေသာအခါ ထုိအေထာက္အထားမ်ား မေပၚခင္က သမုိင္းအျမင္သည္ ဖ်က္သိမ္းခံရစၿမဲျဖစ္ပါသည္။

 ျမေစတီေက်ာက္စာ
..........................................
ကမၻာ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္အာဏာတည္ေဆာက္မႈမ်ား
ကမၻာ႔သမုိင္း တေလွ်ာက္မွာ အာဏာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ဘယ္လုိေျပာင္းလည္း လာခဲ့သလဲဆုိတာကု ိေဖာ္ျပဖုိ႔
Alvin Tolfer က ဒီအဆုိ အမိန္႔သုံးေၾကာင္းကုိ ကုိးကားခဲ့တယ္ Alvin Tolfer ဆုိတာFuture Shock Third Wave နဲ႔ PowerShift ဆုိတဲ့ အေရာင္းသြက္စာအုပ္ သုံးအုပ္နဲ႔ နာမည္းႀကီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ စာေရးဆရာတဦးပါ လူသမုိင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးေခတ္၊ စက္မႈေခတ္ႏွင့္ သတင္းေခတ္ဆုိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး သုံးခုဟာ လႈိက္းလုံးႀကီးေတြလုိ စီးဆင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးေခတ္ ကာလမွာ လူေတြဟာ ကာယဗလကုိ ကုိးစားခဲ့တဲ့အေလွ်ာက္ ျပႆနာေတြက္ို အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ျဖည္ရွင္းၿပီး အာဏာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္ ဒုတိယေခတ္ျဖစ္တဲ့ စက္မႈေခတ္ (တနည္း အရင္းရွင္ေခတ္) မွာေတာ့ေငြတာလွ်င္ ပဓာန၊ ေငြေၾကး ပဓာနနဲ႔ အာဏာကုိတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္၊ တတိယလႈိင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုလြန္ သတင္းေခတ္မွာေတာ့ အသိပညာသည္သာ တန္ခုိးအာဏာရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္လာလိမ္႔မယ္လုိ႔ Tolfer ကခန္႔မွန္းခဲ့တယ္ သူ႔ရဲ႕အေတြးအေခၚဟာ ကမၻာသမုိင္းျဖစ္စဥ္ တခုလုံးမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္သလည္းဆုိတာ ေ၀ဖန္ဖုိ႔ခက္ေကာင္း ခက္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူတဦးျခင္း စီရဲ႕ သမုိင္းမွာေတာ့ ျပႆနာေတြကို Violence, Wealth, Knowledge ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းသုံးသြယ္ထဲက ဘာကုိုသုံးၿပီး ေျဖရွင္းေလ့ရွိသလဲ ဆုိတာကုိ ျပန္လည္စမ္းစစ္ၿပီး၊ မိမိရဲ႕တုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ။
ဧရာ (မႏၱေလး)

ယဥ္ေက်းခ်င္ရင္ သမုိင္းသင္
ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြက သမုိင္းစာအုပ္ျမင္ရင္ ႏွာေခါင္းရူံ႕ ျပတတ္ၾကတယ္။ အေဟာင္း အျမင္ေတြ ျပန္လွန္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိး ရွိမွာလည္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေနတာကုိပဲ ၾကည့္ပါလုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္၊ သူတုိ႔က အတိတ္ကုိ ျပန္မၾကည့္ ခ်င္သလုိ အနာဂတ္ကုိ လွမ္းေမ်ာ္ ၾကည့္တာလည္း မႀကိဳက္ၾကဘူး၊ စိတ္ကူး ယဥ္ေနလုိ႔ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနလုိ႔ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး  *"۩"* 

*ျပည္ေထာင္စုသား လူမ်ဳိးမ်ား

ေရွးျမန္မာ *-အျပည့္စုံသုိ႔


ရာမညေျမ*-အျပည့္စုံသုိ႔


ကရင္အစည္းရုံး*-အျပည့္စုံသုိ႔


ရုိးမၿမီ*_အျပည့္စုံသုိ႔


ေစာကရင္*_အျပည့္စုံသုိ႔ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္