koko

koko

Monday, June 11, 2012

သမုုိင္းဆုုိသည္မွာ

သမုိင္းဟူသည္ သကၠ႗(ပါဠိ) ဘာသာအရ ကၠတဟာသ ဟူ၍ ဆုိ၏။ ျမန္မာဘာသာ အဆုိအရ သိသမွ်သတိရေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ အစဥ္အဆက္ မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ မွတ္တမ္း  တစ္ရပ္ ေရးမွတ္ တည္ရစ္သည္ ဟူ၍ အဓိပၸယ္ရ၏။ အေၾကာင္း ျခင္းရာတစ္ခုခုကုိ (ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ၊ စကၠဴစာစသည့္ အမွတ္အသား တစ္ခုျဖင့္ စာကမည္းေရးထုိး) မွတ္သားအပ္သည္ကုိ သမုိင္းဟူ၍ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစတီ၊ ပုထုိး၊ တာရုိး၊ ဘုရား၊ တံတား၊ ဂူေက်ာင္း၊ တန္းေဆာင္း၊ ျပာသာဒ္၊ ဇရပ္ သုဓမၼာ၊သာလာဓမၼ၊ တေရတြင္း မယြင္းျပည္ရြာ တျဖာ ပုဂုိိတ္ထူး၊ ေၾကာင္းထူးအံ့ရာ အျဖာျဖာတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (စကားေျပာ၊ စကားျပင္၊ စကားေျပ၊ ပ်ဳိ႕၊ လကၤာစသည့္ တုိ႔ျဖင့္ သီကုံးကာ) ေရးသားတင္ျပ မွတ္ထားအပ္သည္ကုိ သမုိင္းဟူ၍ေခၚဆုိသည္။

သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္သူေတြဟာ အဂတိ မလိုက္ရဘူး။ ခ်စ္လို႕ေျမႇာင့္ပင့္ေရးတယ္။ မုန္းလို႕ ႏိွမ့္ခ် ကဲ့ရဲ့တယ္။ ေၾကာက္လို႕ ဖုံးကြယ္ေျပာတယ္။ မသိတာကို ဝန္မခံခ်င္လို႕ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း   ေရးတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ရဘူး။ ဂတိမလိုက္ဘဲ ေရးသားတဲ့ သမိုင္းစစ္စစ္ကို ရွာၿပီး   ေလ့လာပါလို႕ေျပာခ်င္တာ။ သမိုင္းစစ္စစ္ကို သိရင္ အခ်ဴပ္ကေတာ့ မအ ဘူးေပါ့။  (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ သမိုင္းႏွင့္ စကားေျပာျခင္းမွ)

"သမိုင္းဆိုတာကို မသိေလ တုံးေလ ျဖစ္မယ္၊ အစိုးရက တုံးတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတာပဲ ျဖစ္တယ္။"(အၿငိမ္းစား သမိုင္း ပါေမာက္ခ ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္)

  သမိုင္း ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေရးလို႕ ရတဲ့အရာလို႕မထင္ပါ။ အပို ၊ အလို မရွိတဲ့ သမိုင္းအခ်က္လက္ ေတြဟာလည္းဘဲ ပညာရွင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းေပၚမွာ မူတည္ေနမယ္လို႕မထင္ပါေၾကာင္း။

သမုိင္းဆရာအျမင္ ဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔ မ်က္ေမာက္ကာလ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကုိ စိစစ္သုံးသတ္၍ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖၚသုံးသတ္မႈသည္ ထုိပုဂိၢဳလ္၏သမုိင္းေရးရာ အျမင္ျဖစ္၏ သုိ႔ေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကေသာ အခါ ထုိအေထာက္အထားမ်ား မေပၚခင္က သမုိင္းအျမင္သည္ ဖ်က္သိမ္းခံရစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
 ျမေစတီေက်ာက္စာ
..........................................ယဥ္ေက်းခ်င္ရင္ သမုိင္းသင္
ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြက သမုိင္းစာအုပ္ျမင္ရင္ ႏွာေခါင္းရူံ႕ ျပတတ္ၾကတယ္။ အေဟာင္း အျမင္ေတြ ျပန္လွန္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိး ရွိမွာလည္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေနတာကုိပဲ ၾကည့္ပါလုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္၊ သူတုိ႔က အတိတ္ကုိ ျပန္မၾကည့္ ခ်င္သလုိ အနာဂတ္ကုိ လွမ္းေမ်ာ္ ၾကည့္တာလည္း မႀကိဳက္ၾကဘူး၊ စိတ္ကူး ယဥ္ေနလုိ႔ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနလုိ႔ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး...     *"۩"*


စတီး၀ဲလ္ရဲ႕ ငရဲလမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ လီဒုုိ 
သူ႔အႀကံအစည္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းကို က်ဴးေက်ာ္ေရာက္ ရွိေနတဲ့ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ ေနတဲ့ တ႐ုတ္ကူမင္တန္ တပ္မ်ားကို အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ေလေၾကာင္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး   ျမန္မာျပည္ေျမာက္ ပိုင္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခု ေဖာက္လုပ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  *"۩"*


ရဲေဘာ္သုုံးက်ိပ္၀င္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး သမုိင္းတြင္ အထင္ကရ အဓိကအခန္း က႑တြင္ပါ၀င္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ၎တို႔၏ မိဘမ်ားသည္တခ်ိန္က မႈဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထု္ိင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြက္ သွ်မ္းအေခၚ(၀မ့္နား)သုိ႔ ေျပာင္းသြားၾကသည္။ *"۩"*


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္