koko

koko

Tuesday, August 7, 2012

ပုုံရိပ္ထဲက လရိပ္ငယ္

ရင္ထဲက ရွစ္ေလးလံုးပံုရိပ္ ကုုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ ခံစားတင္ျပထားေသာ ေစာေငြလေရာင္ ခတၱစလုုံး

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ ေရာက္ခါနီးေလ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္  ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ မ်ားကို ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ ေျပာဆိုၾကသည္ကို အဆက္မျပတ္ ဆိုသလို ၾကားျမင္ သိရွိေနရသည္။ ဤျဖစ္စဥ္က ယခုတနစ္ တည္းမဟုတ္။

 ရွစ္လပိုင္း ရွစ္ရက္ေန ့ေရာက္ေတာ့မည့္ နစ္ပတ္လည္ အခၽိန္နီးတိုင္း ျဖစ္ရိုးျဖစ္စၪ္။ ဤျဖစ္စဥ္မၽားကိုျပန္လည္ေအာက္ေမ့ ေျပာျပၾကရာတြင္ အစ၌ဆႏၵမၽား၊ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားမွဳကိုအလယ္တြင္ေတြ ့ရဲၿပီး အဆံုးတြင္ နာကၽည္းခၽက္ေဒါသအရိပ္ အခိုးတို ့ကို ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ကၽေနာ္တို ့ၾကားသိေနခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမၽားအဖို ့ေျပာျပစရာျဖစ္စဥ္ေတြက တေထာင့္တညပံုျပင္ကိုသာလြန္ကာ ေျပာမဆံုးေပါင္ေတာသံုးေထာင္ကဲ့သို ့ မၽားျပားလွသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု သည္ တေထာင့္တညပံုျပင္လိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းမဟုတ္ပဲ ျပည္သူမၽား၏ ဆႏၵမၽား၊ ေဒါသမၽားႏွင့္ နာကၽည္းမွဳတို ့ျဖင့္ လြမ္းၿခံဳထားသည့္ သမိုင္းျဖစ္စၪ္ တခုျဖစ္ေလတာ့သည္။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပၽက္ခဲ့စၪ္က ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ပါဝင္ပတ္ သူမၽားသာမက၊ ေဘးမွျမင္ ေတြခဲ့သူမၽား အပါအဝင္ ထိုအခၽိန္က အိမ္တြင္း၌ ေအးေအးလူလူ ေနထိုင္ ၿပီးေဘးထြက္ ေနထိုင္ခဲ့သူမၽား အားလံုးကပါ ရွစ္ ဆယ့္ရွစ္ကို တနစ္တခါ ဆန္းေျပာေစ ဆိုေနကၽစၪ္ အေရးေတာ္ပံုု ကာအတြင္ လက္ရံုးဆန္ ့တန္း သပိတ္စခန္းဝင္ခဲ့သူ ကၽေနာ္အဖို ့လည္း ေျပျပမၽေဝစရာ ေလးေတြေတာ့ အနည္းအကၽၪ္း ရွိေနေပသည္။

ဒါေပမယ့္လို ့ကၽေနာ္ကေတာ့ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အေရးေတာ္ပံုျဖစ္စၪ္ကာလအတြင္းျဖစ္စၪ္ထက္ ျဖစ္ႃပီးေနာက္ နစ္ပတ္လည္အျဖစ္ ထပ္မံျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေလးကိုပဲ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခၽင္သည္။ အမွန္တကယ္ေန ့စြဲမွန္တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စၪ္မၽားကိုေျပာျပသူမၽား အမၽားျပားရွိႏွင့္ေနၿပီးမဟုတ္ပါလား။ ကၽေနာ္ေျပာျပခၽင္သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအမွတ္ တရက ေတာ့ အေရးေတာ္ပံု ေလးနစ္ေျမာက္ ကာလက ျဖစ္စၪ္ေလးတခုရယ္ပါ။

သည္ျဖစ္စၪ္ကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ကေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ေကၽာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ ့ တေထာင့္ တေနရာမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့စၪ္က ျဖစ္ရပ္ေလးတခုပါ။ ကၽေနာ္ရင္ထဲမွာယေန ့အထိကၽန္ေနဆဲျဖစ္တဲ ့ ရွစ္ေလးလံုးနဲ ့ပတ္သက္ တဲ့ျဖစ္စၪ္ေလးမို ့ ကၽေနာ္ျပန္လည္ ထင္ဟပ္မိတဲ့ ပံုရိပ္ေလးတခုကဒီလိုပါ။
အခၽိန္အားျဖင္ ့၁၉၉၁ခုနစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အေရးေတာ္ပံုေလးနစ္ေျမာက္ခၽိန္။

ကၽေနာ္တို တပ္စုတပ္စြဲထားရာ လြယ္ဂၽယ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေရွ ့တန္းတပ္ကုန္းတကုန္းလံုး ၏ မူခိုးမၽားျဖင့္လြမ္းၿခံဳထား ၿပီးေအးစိမ့္လၽက္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္လည္းထို ေအးျမျခင္းက စစ္ထြက္ရမည္ဟူသည့္ ေလာေလာလတ္လတ္အမိန္ ့ေၾကာင္ ့ ေသြးပူတာဆူေနလၽက္ရွိၾကသည့္ ကၽေနာ္တို ့တပ္စု၏ တက္ႂကြမႈကိုမည္သို ့မွၽမထိခိုင္ႏိုင္ေပ။
ခုသြားရမည့္တိုက္ပြဲသည္ ရွစ္ေလးလံုးေလးနစ္ေႁမာက္ နစ္ပတ္လည္အတြက္ အထူးစီမံခၽက္အေနျဖင့္ သြား ေရာက္တိုက္ခိုက္ရမည့္ စစ္ဆင္ေရးႁဖစ္သျဖင့္ ယခင္တိုက္ပြဲမၽားထက္အေရးပါလို ကၽေနာ္တို ့ေကၽာင္းသားစစ္သည္မၽား အတြက္ အတိုက္ခၽင္ဆံုးတိုက္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။

ဒီတပ္စခန္းတြင္ ကၽေနာ္တို ့ေရာက္ရွိေနသည္မွာ လပိုင္းခန္ ့ရွိေနခဲဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၂)ဌာနခၽဳပ္ အား ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မၽားက ထိုးစစ္ဆင္မည္ဟု ႀကိဳတင္သတင္း ရထားသျဖင့္ စစ္ကူသေဘာ လာေရာက္တပ္စြဲ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽေနာ္တို ့တပ္စုက လိုင္စင္ ဗဟိုဌာနခၽဳပ္ မွာလာေသာ တပ္စု ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္သာဓု ကြပ္ကဲေသာနယ္ေျမခံ ေကၽာင္းသား တပ္မေတာ္ တပ္ခြဲ (၃)ရွိပါသည္။ သူတို ့တပ္ခြဲလည္း စစ္ျပင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽေနာ္တို ့သိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကၽေနာ္တို ့စစ္ေျမျပင္စုရပ္ျဖစ္သည့္ ေယာယံုစခန္းႏွင့္ မၽက္နာခၽင္းဆိုင္တည္ရွိသည့္ ေညာင္ပင္ကုန္း တပ္စခန္း သို ့ေရာက္ရွိသည့္အခါ မဟာမိတ္ေက အိုင္ေအစစ္ ေၾကာင္းမၽားက အရင္ေရာက္ရွိ ေနႏွင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ကၽေနာ္တို တပ္စု စုရပ္သို ့ဝင္လာေသာအခါ ေကအိုင္ေအ တပ္သားမၽားက ထူးဆန္းသလို ဝိုင္းၾကည့္ၾကသည္။ သူတို ့ၾကည္သည္က တျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ ကၽေနာ္တို ့တပ္စုတခုလံုးက လည္စည္းအနီေရာင္ျဖင့္ သူတို ့ၾကားထဲတြင္ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ကၽေနာ္တို ့ေရာက္ၿပီး နာရီဝက္ခန္ ့အၾကာတြင္ တပ္ကုန္းအဝင္ဖက္မွ အသံဆိုးျဖင့္ညစ္ေအာ္ေနသည့္ ဝက္တေကာင္ရဲ ့အသံႏွင့္အတူ မဟာမိတ္စစ္သည္မၽား၏ ရယ္သံညာသံမၽား ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ ကၽေနာ္အသံလာရာ ဘက္သို ့ၾကည့္လိုက္မိသည္။ ဝက္တေကာင္ကိုေျခတုတ္လက္တုတ္၍ ဝါးျဖင့္သွၽိဳထမ္းၿပီး ကိုးယိုးကားယား ဝင္လာသည့္ ဗိုလ္သာဓုႏွင့္ တပ္ခြဲသံုးရဲေဘာ္မၽားကိုေတြ ့လိုက္ရသျဖင့္ ကၽေနာ္ပါေရာ၍ရယ္လိုက္မိသည္။ ေမာင္ေကၽာင္းသားမၽားက ေတာ့ ျဖစ္လိုက္ရင္ဤသို ့နယ္။ ဝက္ဖၽက္ခါနီးမွ အမိန္ ့ဝင္လာသျဖင့္ အေျပးႏွင္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စုရပ္ေညာင္ပင္ကုန္းသည္ ကၽေနာ္တို ့တပ္ကုန္းမွ နာရီဝက္ခန္ ့သာကြာေဝးၿပီး ကုန္းတခုလံုးကိုလည္း ၏မူမၽားသိုင္ း ၿခံဳထားၿပီး ေအးျမလွသည္။ ညေနပိုင္းငါးနာရီေလာက္တြင္ ကၽေနာ္တို ့အားလာေရာက္ ဆင့္ေခၚသျဖင့္ တိုက္ကြက္ေဖၚ မည့္စီမံခၽက္ ရွင္းလင္းျပသမည့္ ေနရာသို ့ထြက္လာခဲ့သည္။
မဟာမိတ္မွအရာရွိ အရာခံမၽားေရာက္ႏွင့္ ေနသည္ကိုေတြ ့ရၿပီး ကၽေနာ္တို ့တပ္ဖြဲ ့စစ္ေၾကာင္းမွဴး ရင္းမွဴး ေအာင္းသန္းႏွင့္အတူ တပ္စုမႉးႏွင့္တပ္စိတ္မွဴးမၽားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မဟာမိတ္ စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး အၾကပ္တၪီးက သဲေျမပံုျဖင့္ပံုေဖၚထားသည့္ ေနရာအား စတင္ရွင္းလင္း ျပသည္ကို ကၽေနာ္တို ့ဂရုတစိုက္ မွတ္သားၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽေနာ္တို ့တပ္စုက ေခၽမုန္းေရးတပ္စုျဖစ္သျဖင့္ မဟာမိတ္တပ္ မဟာမွဴးက အထူးတ လည္ရွင္းျပသည္ကို မွတ္သားရသည္။ ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ရွစ္ေလးလံုးနစ္ပတ္လည္ တိုက္ပြဲအျဖစ္ တိုက္ကြက္ေဖၚရန္ ကၽေနာ္တို ့ေကၽာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ မဟာမိတ္ေကအိုင္ေအက ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽေနာ္တို ့တိုက္ကြက္ႏွင့္ပတ္ သက္သည္မၽားကို မွတ္သားၿပီးေနာက္ မိမိတပ္ဖြဲ ့ရွိရာသို ့အသီး သီးျပန္လာခဲ့ၾကသည္။

ကၽေနာ္တို ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းတိုက္မည့္ ေကအိုင္အတပ္ရင္း (၁၂)စစ္ေၾကာင္းတို ့ ညေနခုနစ္နာရီခန္ ့ကစ၍ တိုက္ကြက္ ေဖၚမည့္ေနရာ စိန္လံုႏွင့္ေယာယံုစခန္းၾကားရွိေနရာတခုသို ့စတင္ထြက္ၾကသည္။ ရန္သူေတြ ့ႏိုင္သျဖင့္ ဓာတ္မီးမထိုးပဲ အေမွာင္ ထဲတြင္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ကပ္လၽက္ ခၽီတက္ရသည္။ မတ္ေစာက္သည့္ ေတာင္ခါးပန္းေပၚရွိ လမ္းေၾကာင္း သိမ္သိမ္ေလးေပၚ သြားရသျဖင့္ အလြန္ အႏၲရယ္ႀကီးလွသည္။ တညလံုးမနားတမ္း ခၽီတက္ၾကရသည္။

မီးမထိုးရ အသံမထြက္ ေခၽာင္းမဆိုးရအမိန္ ့ျဖင့္ခၽီတက္လာခဲ့ရာ တေနရာအေရာက္တြင္ ေတာင္ခါးပန္ း ကိုေခၽာ္ႏွင္းသျဖင့္ ကၽေနာ့္တပ္စိတ္မွ ရဲေဘာ္စံထြန္းက စၪ့္ကလၽား လဲယိုင္သြားသည္ သာမက ေကၽာပိုးအိပ္တြင္ ခၽည္ထား သည့္ ဟန္းေကာ (့ေညိ ခသိူ) ခၽိဳင့္ႀကီးက အသံေပါင္းစံုျမည္ကာ လိမ့္ဆင္းသြားသျဖင့္ ရယ္ရမလို စိတ္ဆိုးရမ လိုျဖစ္ခဲ့ ရေသးသည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက သတိထား ေလၽာက္ၾကရန္ စကားဆင့္လာသည္။ မွတ္မွတ္ရရ လမ္းေၾကာင္းအလယ္ ေလာက္တြင္ ေနမေကာင္းပဲလိုက္လာသည့္ ရဲေဘာ္ ေကၽာ္စြာဝင္းေမွာင္ ေခြေခြေလး လဲကၽေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္။
ေနာက္ .. တေနရာတြင္ေတာ့ ကၽေနာ့္အလွည့္။ လမ္းေၾကာင္းအလယ္တြင္ သစ္ကိုင္းကၽိဳးႀကီး တခုက ကန္ ့လန္ ့ကၽေနသည္ ေနရာျဖစ္သည္။ ကၽေနာ့္အေရွ ့ရွိရဲေဘာ္တင္ပိုက သစ္ကိုင္းဟု သတိေပးေသာ္လည္း ေနာက္ကၽသြားၿပီ။

ခါးလည္ေလာက္ ျမင့္သည့္ သစ္ကိုင္းကို တိုက္မိၿပီး ကၽေနာ္အေရွ ့သို ့လဲကၽသြားရာ မေတြ ့တာၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ခၽစ္သူနစ္ၪီး ျပန္လည္ေတြ ့လို ့အငမ္းမရ အလြမ္းသယ္သည့္နယ္ မဟာပထဝီ ေျမႀကီးႏွင့္ ကၽေနာ့ မၽက္နာ တည့္တည့္ႀကီး ကို မိတ္ဆက္လိုက္ရာ ၾကယ္ေတြလေတြပါ ျမင္လိုက္ရသည္။ တင္ပိုကိုကၽေနာ့္အား ဆြဲထူရန္ေျပာသျဖင့္ သူအျမန္ လာၿပီးကၽေနာ့္ကို ဆြဲ ထူေပးပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း သူဆြဲထူသည္က ကၽေနာ့္ကိုယ္ပိုင္း မဟုတ္ပဲ မိုးေပၚေထာင္ေနသည့္ ကၽေနာ့ေျခေထာက္အား ဆြဲထူ ေပးလိုက္သျဖင့္ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ခဲ့ျပန္ပါသည္။
ေစာင့္ပစ္တိုက္ကြက္ ေဖၚမည့္ေနရာကို မိုးလင္းခါနီး ေရာက္ၿပီးေနရာခၽေပးသည္။ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရန္သူ ့ေရွ ့ေျပးတပ္ စိပ္ကို စတင္ပစ္ခတ္မည့္ မဟာမိတ္တပ္စိတ္၊ ၿပီးလၽင္ ေရွ ့ေျပးတပ္ဖြဲ ့ကိုေခၽမႈန္းမည့္ ကၽေနာ္တို ့တပ္စု၊ ထို ့ေနာက္ အလယ္ပိုင္း ကိုထိန္းပစ္မည့္ ဗိုလ္သာဓု တပ္ခြဲႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းေနာက္ပိုင္းကုုိ ထိန္းပစ္မည့္ မဟာမိတ္တပ္ခြဲမၽား ေနရာ ယူၾကသည္။ 
မိုးကလည္းဖြဲဖြဲ ရြာေနသည္မွာမစဲ။ ကၽေနာ္တို ့ရြဲရြဲစိုေနၾကၿပီ။ ဒါေပမယ့္ေအးျမသည္ဟု စိတ္ကမထင္။ ရွစ္ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္တိုက္ရမည့္ တိုက္ပြဲေဇာေၾကာင့္ ကၽေနာ္တို ့အားလံုးေႏြးေထြး တက္ႂကြေနခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေၾကာင္းမွဴးထံမွ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းမိမိတို ့ႏွင့္နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္ကတဆင့္အသိေပးလာေသာအခါ ကၽေနာ္ တို ့ေတြ ေသြးဆူလာသကဲ့သို ့စိတ္ေတြလႈပ္ရႈားေနၿပီ။ ကၽေနာ္ေအက ၄၇ရဲ ့ေမာင္းထိမ္းခလုပ္ကို အသင့္ဖြင့္ ထားလိုက္ၿပီး ရဲေဘာ္မၽား အသင့္ျပင္ခိုင္းထားလိုက္သည္။

သိပ္မၾကာပါ ဝုန္းကနဲဆိုသည့္မိုင္းခြဲသံေပၚလာၿပီးေနာက္ အဆက္အျပတ္ပစ္ခတ္သံမၽား ေရွ ့ေျပးပစ္ သည့္ဘက္ကၾကားလိုက္ခၽင္း ကၽေနာ္တို ့ပုန္းကြယ္ထားသည့္ ေတာင္ကုန္းခါး ပန္းေလးေပၚကုန္ ခုန္တက္ၿပီး တရစပ္စတင္ပစ္ခတ္ လိုက္ၾကသည္။
ေခၽမုန္းေရးတပ္စုျဖစ္တဲ့ကၽေနာ္တို ့တပ္ဖြဲ ့က မူလစီမံခၽက္အတိုင္း ေရွ ့ေျပးကိုပစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မီးကုန္ဖြင့္၍ ေရွ ့တက္ရွင္းလင္း သုတ္သင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။

သို ့ေသာ္လက္ေတြ ့တြင္မလြယ္ကူပါ။ ရွင္းလင္း တက္ရမည့္ ကားလမ္းဖက္အတက္တြင္ ထူထပ္ေသာ ဆူးႏြယ္ႃခံဳပင္မၽား ပိတ္ယွက္ေနသျဖင့္ ခၽက္ခၽင္း မတက္ႏိုင္ သလို ရန္သူကလည္း တရစပ္ျပန္လည္ပစ္ခတ္ေနသည္။ အစပိုင္း မတ္တပ္ရပ္၍ပစ္ေနရာက ကၽည္လမ္း ေၾကာင္း ကခါးေလာက္ ရွိေနသျဖင့္ ကၽေနာ္တို ့ဝတ္ခၽလိုက္ရသည္။

ရန္သူကၽည္ လမ္းေၾကာင္းက နိမ့္သထက္နိမ့္လာသည္။ကၽေနာ္ ရဲေဘာ္မၽားကိုု ၾကည့္သည့္အခါ သူတို့လည္းေျမတြင္ ျပားျပားဝပ္၍ ပစ္ခတ္ေနရသည္။ ရန္သူကၽည္ေၾကာင့္ျပတ္ထြင့္လြင့္စင္လာသည့္ သစ္ကိုင္းစမၽား ကၽေနာ့္မၽက္နာ ကိုလာ ေရာက္ထိမွန္သည္မွာ အလြန္စပ္ဖၽၪ္းဖၽၪ္းရွိလွသည္။ မၽက္ေစ့ထဲမဝင္ေအာင္ဂရုစိုက္ပစ္ရသည္။

 တိုက္ပြဲအရိႈန္ ပိုႁမင့္လာ သည္။လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္တို ့ပစ္ခတ္သံမၽားက တေတာလံုးဟီးထေနသည္။ သိပ္မၾကာပါ ရန္သူကၽည္က ေျမႀကီးတြင္ကပ္လၽက္ ပစ္ေနသည့္ ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္ရွိ ေျပာင္းရွင္းတံ ကိုထိမွတ္ႁပတ္ ထြက္သြားေစသည္။

ရန္သူ ့ကၽည္လမ္းေၾကာင္းက အဲ့ေလာက္ နိမ့္ေနသည္။ ျပားႏိုင္သေလာက္ျပား ေအာင္ဝပ္ပစ္မွ ေတာ္ရာ ကၽမည္။ ဘယ္ဖက္ရွိကၽေနာ့္ ဒုစိတ္မွဴး ကိုခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ တင္ပိုတို ့ကလည္း မီးကုန္ပစ္ေနသလို ညာဘက္ရွိ ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္ကလည္း သူ ့ဂၽီးသရီးကို အစြမ္းကုန္ပစ္ေနၾကသည္။ ပစ္လၽက္ႏွင့္ လမ္းဖက္သို ့တြားတြားတက္ၿပီး ေခၽမုန္းရန္ ႀကိဳးစားရေတာ့သည္။
ကၽေနာ့္ ရဲေဘာ္တင္ပို မၽက္နာငယ္ႁဖင့္ အနားကပ္လာသည္။ ဆက္ပစ္ရန္ေျပာေတာ့ ပစ္မရေတာ့သည့္ သူရဲ ့ဂၽီဖိုးကိုျပသည္။ ရန္သူကၽည္က ေသနတ္ရဲ ့ေမာင္းတုန္းအလယ္ကိုထိမွန္ၿပီးပစ္မရေတာ့။ ဤေသနတ္က ကၽေနာ့္တပ္စိတ္ တြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အားအထားရဆံုးေသနတ္။ သူ ့အား အေနာက္သို ့ဆုတ္ရန္ ေျပာလိုက္ရသည္။ ပစ္ရင္းႏွင့္ ကၽေနာ္ေနရာသို ့နယ္ေကၽာ္ေရာက္လာသည့္ တပ္ခြဲသံုးက ေအာင္မၽိဳးလြင္ကလည္း သူ ့အားကၽည္ထိၿပီဟုလွမ္းေျပာလာ သည္။

ကၽေနာ္သူ ့ကိုကၽည့္လိုက္တာ့ ဘာမွဟုတ္ ျပတ္ထြက္လာသည့္ကိုင္းစမၽား ပြတ္သြားသျဖင့္ ေသြးစို ့ရံုသာ။ ထိုအခါတြင္လည္ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ခဲ့ရျပန္သည္။
ကၽေနာ္တို တက္ရွင္းရမည့္လမ္းကို ေရာက္ၿပီးဆက္လက္ပစ္ခတ္ၾကသည္။ တိုက္ပြဲမစခင္က လမ္းေႂကာင္းတြင္ ယွက္ႏြယ္ ပိတ္ေနသည့္ ဆူးႃခံဳမၽားအားလံုး ကၽေနာ္တို ့ေနာက္တြင္ ျပားျပားဝတ္ကၽန္ရစ္ခဲ့သည္။

သိပ္မၾကာခင္ ရန္သူေသနတ္သံမၽား အနည္းငယ္ စဲသြားခၽိန္တြင္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးထံမွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရန္အမိန္ ့ကၽလာသျဖင့္ လူစစ္ၿပီးဆုတ္ခြာရန္ လုပ္ၾကသည္။ ကၽေနာ္တို ့တပ္စုရဲ ့ကိုေအးေမာင္ တပ္စိတ္က မိုင္းတပ္သား ရဲေဘာ္ျမင့္ေဖကို ရွာမေတြ ့သူေပၽာက္ဆံုးေနသည္။ ကၽေနာ္တို ဆုတ္ခြာရန္ျပင္ၿပီးခါ မွ ျမင့္ေဖကို ရွာရန္ ေခၽမုန္းသည့္ေနရာသို ့ျပန္ဆင္းရသည္။ ထိုအခါ ရန္သူကလည္း သူတို ့တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ေနရာကို ထပ္မံရွင္း လင္းသည့္ႏွင့္ထိေတြ ့မိျပန္သည္။

“ေတြ ့ႃပီေတြ ့ႃပီ ဒီမွာ”ဆိုသည့္ တပ္ခြဲသံုးက ဆရာေဇာ္ၪီးလွမ္းေအာ္သံကိုႂကားရသႁဖင့္ ထိုေနရာကို သြားလိုက္သည္။ ေတြ ့ပါၿပီ။ သစ္ပင္ငုတ္တိုတခုကို တပၽင္ေခြ ေကၽာေပးထိုင္ထားၿပီး ေခါင္းငိုက္စိုက္ ကၽေနသည့္ႁမင္ေဖ။ သူ၏ဂၽီသရီးေသနတ္အား ေပါင္ေပၚ တြင္တင္လၽက္ နဖူးတြင္ ကၽည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေခါင္းငိုက္စိုက္ခၽကၽဆံုးေနႃပီ။ သူ ့ကိုကၽေနာ္တို ့ဆြဲထုတ္ သယ္ယူလာခဲ့ၿပီး ဆုတ္ခြာလာခဲ့သည္။

စစ္ေၾကာင္းနားသည့္ ေနရာေရာက္မွ သိလိုက္ရသည္မွာ ကၽေနာ္တို ့အဖို ့မၽားစြာထိခိုက္စရာျဖစ္ရသည္။ ကၽေနာ္တို စစ္ဆင္ေရး၏ စစ္ေၾကာင္းမႉး မဟာမိတ္တပ္ရင္း(၁၂) တပ္ရင္းမွဴး အေဝးကပစ္သည့္ လက္နက္ႀကီးစထိမွန္ကၽဆံုးသည္ဟူ၍ပင္။

၁၉၉၁ခုနစ္ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ တိုက္ပြဲတြင္ ကၽေနာ္တို ့ေကၽာင္းသားတပ္မေတာ္မွ မိုင္းတပ္သားရဲေဘာ ္ျမင့္ေဖႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ ့တပ္ရင္းမွဴးတို ့ကၽဆံုးအသက္ေပးသြားခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့၏အေလာင္းမၽားအား အျပန္ လမ္းေၾကာင္းရွိ ရြာငယ္ ေလး တရြာအနီးတြင္ အမိန္ ့ျပန္တန္းထုတ္ ေျမျမဳတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူဘက္ ကငါးၪီးကၽဆံုးခဲ့သလို စစ္ေၾကာင္းျပတ္ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး သံုးရက္ၾကာမွ ျပန္လည္ေပါင္းစီးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဤ ရွစ္ေလးလံုးတိုက္ပြဲအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့သည့္ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ရဲေဘာ္ျမင့္ေဖတို ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရး အတြက္ လူမသိသူမသိေဝးလံတဲ့ ေတာတန္းထဲမွာ အသက္စြန္ ့ေပးသြားခဲ့ၾကသျဖင့္ ကၽေနာ္တို ့ကၽန္ရစ္သူရဲေဘာ္ရဲဘက္မၽားက ဝမ္းနည္းခဲ့ရသလိုပဲ ေနာက္ထပ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြယ္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္က ဤတိုက္ပြဲၿပီးသြားၿပီး သံုးေလးနစ္အထိ ကၽန္ရစ္ေနခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္အပၽက္သည္ ကၽေနာ္တို ့ကိုပိုမို၍ ရင္ႏွင့္ေစခဲ့သည္။

ကၽေနာ္တို ့ေကၽာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ ့ ရွစ္ေလးလံုးတိုက္ပြဲအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ကၽဆံုးသြား ခဲ့ရတဲ့ မဟာမိတ္ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း (၁၅) တပ္ရင္းမွဴး၏ ဇနီးသယ္သည္ ထိုေန ့အခၽိန္က မီးတြင္းထဲတြင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

သူမ၏ခင္ပြန္းေရွ ့တန္း၌ကၽဆံုးသြားသည့္ သတင္းကို ေသြးႏုသားႏု ခၽိန္၌ၾကားသိလိုက္ရ သျဖင့္ ေသြးလန္ ့ေသြးပၽက္ကာ စိတ္ေဝဒနာရရွိ ရူးသြပ္သြားခဲ့ရ သည္။ မည္သူ ့ကိုမွၽမွတ္မိျခင္းမရွိေတာ့တဲ ့ ထိုအမၽိဳးသမီးကို ေနာက္သံုးနစ္ အၾကာ လိုင္ဇာဆိုတဲ့ နယ္စပ္ေကၽးရြာ လမ္းမေပၚမွာ သ ဘာဝဓမၼတာ ေသြးေတြေပကၽံေနတဲ့ ခႏၵာကိုေအာက္ပိုင္းနဲ ့ ဖိနပ္မပါေျခ ဗလာျဖင့္ ရူးသြပ္ စြာေလၽာက္လမ္းေနတာကို ကၽေနာ္ရင္ႏွင့္စြာျမင့္လိုက္ရပါတယ္။


မွတ္ခၽက္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ ၿမိဳ ့တြင္းၿမိဳ ့ျပင္၊ ေထာင္ အသီးသီးတို ့တြင္ လူမသိသူမသိ အသက္ေပးလွဴစြန္ ့လြတ္ခဲ့ၾကသည့္ တိုက္ပြဲဝင္အညတရမၽိဳးခၽစ္တို ့အား ၂၄နစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုနစ္ပတ္လည္ေန ့တြင္ ဤမႁပည့္မစံုလင္ေသာ၊ ေတာ္လွန္ေရးတခုလံုးႏွင့္စာလၽင္ အုတ္တကၽိဳး သဲတျခမ္းသာသာရွိေသာ ကၽေနာ့္ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္တုုိ႔ေတြဟာ ရွစ္ေလးလုုံးမွာပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့ရတဲ့ အညတရ စစ္သည္ေတြပါ  နမ္းတစိဟာ ဆီမျဖစ္ေပမဲ့ ဆီျဖစ္ဖုုိ႔အတြက္ နမ္းစိေတြလုုိစၿမဲပါ ငါတုုိ႔အေသြး ငါတုုိ႔သား ငါတုုိ႔သက္မွသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ တခ်ိန္က ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း ...

က်ေနာ္ခ်စ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရြင္းလန္း ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ.. အစဥ္သျဖင့္ေလးစာလွ်က္..  က်ားေပါက္
ျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားသူ
ေစာေငြလေရာင္ 

 လူတန္ဖုုိးဆုုိတာ လူရယ္လုုိ႔ျဖစ္လာရင္ ခတ္တေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ သိလုုိ႔ပါ၀င္လုုိက္ရတဲ့သူနဲ႕ မသိလုုိမပါ၀င္လုုိက္ရသူ သိသိနဲ႕မပါ၀င္သူ ဆုုိၿပီး သုုံးစားပဲရွိတယ္ သုုံးစားထဲမွာ ကုုိယ္ဟာဘယ္အစားမွာပါသလဲ အဲ့ဒါလူ႕တန္ဖုုိးပဲ..( က်ားေပါက္..။)


အႏိွပ္စက္ခံရမွာ ေၾကာက္လို႕ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ အသတ္ခံ ရမွာ ေၾကာက္လို႕ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တိုးတက္မူ႕နဲ႕ အမွန္တရား ဘက္က ရပ္တည္မယ္႕ သူေတြသာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေပၚေပါက္မလာဘူးဆိုရင္ လူ႕ေလာကဟာ တိရစာၦန္ ေလာက သာသာ ေလာက္ပဲ ရွိ႕ေနဦးေတာ့ မွာေပါ့ ......ၿမိဳင္ရယ္ ။ (ဆရာ ဗန္ေမာ္တင္ေအာင္..။)


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"