koko

koko

Sunday, August 12, 2012

တုုိင္းလိေခၚ ဆစ္ေဆာင္ပါးနား လူမ်ဳိး

တုုိင္းလိေခၚ ဆစ္ေဆာင္ပါးနား လူမ်ဳိးတုုိ႔သည္။ တာခ်ီလိတ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ျမန္မာ ထုုိင္း တရုုတ္သုုံးႏုုိင္ငံတုုိ႔ဆုုံတဲ့ေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။ ေရးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။