koko

koko

Sunday, August 12, 2012

သွ်မ္းယဥ္ေက်းမႈ

သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ ႏွစ္သစ္မဂၤါလာ   *"۩"*

တုုိင္းသုုိ႔မဟုုတ္ သွ်မ္းအမည္ *"۩"*

သွ်မ္းစာေပး ေပၚေပါက္ဆင္းသက္လာပုုံ *"۩"*

ေရွးရုုိးမေပ်ာက္တဲ့ သွ်မ္းခေမာက္ *"۩"*

ဂါလာဆာထီးႏွင့္ ေမာပ်ဳိျဖဴ *"۩"*


သွ်မ္းေတြမွာေရာ အင္းျမွပ္ေလ့ရွိိသေလာ *"۩"*