koko

koko

Monday, September 17, 2012

ျမန္မာ့ မုႏုႆမုုဆုုိးမ်ားကမၻာေပၚတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၌ မႏုႆမုိဆုိးမ်ား ေပၚလါခဲ့သည္ လူသိအမ်ုာဆုံးႏွင့္ ကမၻာ့ေၾကာ္ၾကားဆုုံး မုဆုိးမွာ ဒုတိယ-ကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်မဏီႏုိင္ငံမွ အေဒါ့ဟစ္တလာ ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ မုႏုႆမုဆုိး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ အျခားလူမ်ဳိး အျခားႏုိင္ငံအားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ မႏုႆ မုဆုိးမ်ားသည္ မိမိ မိသားစု မိမိအသုိင္း၀န္း ေကာင္းစားဖုိ႔ အတြက္ မိမိႏုိင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးကုိသာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

က်ားေပါက္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရ က္တြင္ ဂရိၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ( အဂၤလိပ္လို "Burma" အျဖစ္ႏွင့္) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့သည္။   ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း အမည္မ်ား မ်ဳိးမ်ဳိးကုုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါေသာလည္း စစ္ရိပ္စစ္ေသြးနဲ႕ စစ္ေစာ္နံေနေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္က**...
"တရားမွ်တ လြတ္လပ္ခ်င္းနဲ႔မေသြ၊ ... ဒို႔ေျပ၊ ဒို႔ေျမ
မ်ားလူခပ္သိမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔၊
ခြင့္တူညီမွ်၊ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ၊ ... ဒို႔ေျပ၊ ဒို႔ေျမ
ျပည္ေထာင္စုအေမြ၊ အၿမဲတည္တံ့ေစ၊
အဓိ႒ာန္ျပဳေပ၊ ထိန္းသိမ္းစို႔ေလ ...။"
"ကမာၻမေၾက၊ ျမန္မာေျပ
ဒို႔ဘိုးဘြား အေမြစစ္မို႔၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပ
ကမာၻမေၾက၊ ျမန္မာေျပ
ဒို႔ဘိုးဘြား အေမြစစ္မို႔၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပ
ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလို႔ ဒို႔ကာကြယ္မေလ
ဒါ ဒို႔ေျပ၊ ဒါ ဒို႔ေျမ၊ ဒို႔ပိုင္တဲ့ေျမ
ဒို႔ ... ေျပ၊ ဒို႔ ... ေျမ အက်ဳိးကို
ညီညာစြာ ဒို႔တေတြ၊ ထမ္းေဆာင္ပါစို႔ေလ
ဒို႔တာဝန္ေပ ...။
အဖိုးတန္ေျမ" ...။
ဆုိေသာသီခ်င္း၏ အနက္တန္ဖုိးသည္လည္း တေျဖးတေျဖး ေ၀း၍ေ၀း၍သာ....
ဦးေန၀င္းသည္ ၁၉၁၀ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ ျပည္ၿမိဳ႕ အနီးေပါက္ေခါင္း ေက်းရြာ၌ ဦးဖုိးခႏွင့္ ဟတ္ကာ အႏြယ္ တရုတ္မေျခေသး ေဒၚမိေလးမွ မထင္မရွား ေမြးဖြားခဲ့သူ၊ သာမန္ ေက်းေတာသား တေယာက္ျဖစ္သည္။ ၎ ေတာသားေလးသည္ ေနာင္ေသာခါတြင္ ဗမာျပည္ကုိ (၂၆) ႏွစ္လုံးလုံး ျပားျပား၀ပ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္မည့္ မင္းေလာင္း ျဖစ္မည္ဟု မည္သူကမွ် ထင္ျမင္ခဲ့ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ငယ္နာမည္ ရႈေမာင္ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္ ဥပစာတန္းအထိ ပညာဆည္းပူးခဲ့ရၿပီး ၁၉၃၁ ဘ၀ကံေပး မေကာင္းရွာ၍ ေက်ာင္းမွထြက္ရခါ မီးရထား စာတုိက္တြင္ (၆) လခန္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္း ဌာနတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀ ကုိမေမ့ႏုိင္ရွာပဲ တသသျဖစ္ေနခဲ့ရမွ ေက်ာင္းတက္ခ်င္လြန္ေသာ စိတ္ခစံစားမႈျဖစ္ခါ ေနာင္တြင္မိမိထက္ သာလြန္ေသာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အၿငိဳႀကီးထား၍ မည္သုိ႔မည္ပုံ ႏွိပ္ကြတ္ရမည္ကုိ အၿမဲ ႀကံဆေနသူျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္တြင္ ကုိရႈေမာင္ခမ်ာ မပါ၀င္ခဲ့ပါ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ စစ္ပညာ သင္ၾကားရန္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြါဘုိ႔ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔တဦးအျပင္းဖ်ား ပါေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သေဘာၤဆိပ္တြင္ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္း မ်ားထဲမွ အရပ္ျမင့္ျမင့္ ဥပတိရုပ္ေကာင္းေသာ ရႈေမာင္အား မိမိတုိ႔အဖြဲ႔၀င္တဦး နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး မလုိက္ႏုိင္ေတာ့၍ လုိက္ပါရန္ ေကာက္ခါငင္ခါ ေခၚေဆာင္ သြားလုိက္ရာမွ ဆုိင္ေကာ္၍ခ်ဳံေပၚတုိ႔ ရႈေမာင္ ေရာက္ရွိလာ ပါေတာ့သည္။

၁၉၅၆- ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ရာထူးအျဖစ္ တုိးျမင့္ျခင္းခံရသည္။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၈- ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ (၁၈) တြင္ ပထမအာဏာသိမ္းျခင္း၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တကယ္ေတာ့ အိမ္ေစာင့္တယ္ဆုိတာ အစုိးရအလုပ္မဟုတ္ပါ အိမ္ေစာင့္တယ္ ဆုိတာ ေခြးေတြ ေၾကာင္ေတြ အလုပ္ပါ၊ ရႈေမာင္ကေတာ့ မိမိကုိယ္မိမိ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ ကယ္တင္ႀကီးအျဖစ္ ခံယူေလေတာ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၁၉၆၂- ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)တြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးနွင့္ တုိင္းရင္သားျပည္ တရပ္လုံးတုိ႔အား အရွင္လတ္လတ္ ငရဲခန္းပမာ မီးေလာင္တုိက္သြင္းျခင္းခံရ ပါေလေတာ့သည္။ ကုိရႈေမာင္ ေခၚ ဗုိလ္ေန၀င္းကေတာ့ ဒုတိယံမိ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ ကယ္တင္ႀကီးအျဖစ္ ခံယူေလေတာ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့အႀကံဖန္ႏွင့္ ရွစ္ဆယ္လုိတဲ့.. ဆုိရွယ္လစ္ ေခၚ ရုရွားတရုတ္ဖက္စပ္လုပ္ စက္ဆုတ္ႀကီးကုိ ျမန္မာျပည္တုိ႔ တင္သြင္းေလေတာ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ တရား၀င္ပြဲတက္မယား (၄)ေယာက္တိတိ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၁)ေဒၚတင္တင္၊ (၂) ေဒၚခင္ေမသန္း၊ (၃) ေဒၚနီနီျမင့္၊ (၄)ေဒၚရတနာနတ္မယ္- တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ႏွင့္ သားသုံး ေယာက္ ထြန္းခဲ့သည ဦးေက်ာ္သိန္း (MOC officer ယခုကြယ္လြန္)၊ ဦးေငြစုိးႏွင့္ ဦးေအးေအာင္၀င္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ေမသန္းသည္လည္း ပထမအိမ္ေထာင္ျဖစ္သည့္ ဆရာ၀န္ ဦးေတာင္ႀကီးႏွင့္ အမႊာပူးအပါ၀င္ သမီးသုံး ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။
 တဖန္ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ေဒၚခင္ေမသန္းတုိ႔က ေနာက္ထပ္သားသမီး သုံးေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ၾကျပန္သည္၊ စႏၵာ၀င္း၊ ၿဖိဳးေ၀၀င္၊ ေၾကးမူံ၀င္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္း၏ မယားမ်ားထဲတြင္ ေဒၚခင္ေမသန္းသည္ ရုပ္ဆင္းအဂၤါအားျဖင့္ အလြန္ အရုပ္ဆုိးေသာလည္း အသားအေရမွာ ျဖဴေဖြးႏုအိလွၿပီးဆင္ဆြယ္ပမာ ေခ်ာမြတ္ျခင္းရွိေပရာ သူမ၏ အသားအေရကုိတုိ႔ ထိမိရုံမွ်ႏွင့္ပင္ သာမာန္ေယာက်ာ္း တေယာက္အဘုိ႔ အရည္ေပ်ာ္က်သြားႏုိင္ေလာက္၏ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမအား အေတြ႔မိဖုရား (သုိ႔မဟုတ္) ေခတ္သစ္ပဥၥပါပီ ဟုေခၚဆုိအသိမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိသံတမန္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ( Diplomatic circle ) ကမႈသူမအား အေတြ႔ (The torch ) ဟုေခၚစမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚခင္ေမသန္းကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေဒၚနီနီျမင့္လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့ျပန္သည္။

 ေနာက္ပုုိင္းမွ ရတနာနတ္မယ္ကုိေတြ႔ကာ ေဒၚနီနီျမင့္ကုိယူတာ ယၾတာအလုိရဟုဆုိကာ ေဒၚေဒၚနီနီျမင့္ကုိ ကြာၿပီး ရတနာနတ္မယ္ယူျပန္သည္။
ရတနာနတ္မယ္သည္ ဦးေနဝင္း၏ တတိယ အိမ္ေထာင္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ရတနာနတ္မယ္သည္ ၾသစေၾတလ်ား ႏိုင္ငံသား ျပင္ဦးလြင္၊ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း ျမင္းဒိုင္ခ်ဳပ္ Mr. Herbert Bellamy ႏွင့္ လင္းပင္ထိပ္တင္မလတ္၏ သမီးျဖစ္သည္။ ၁၉၃၁-ခုႏွစ္တြင္ ရတနာနတ္မယ္ကို ေမြးဖြားခဲ့၍ အဖိုးအဖြား ျဖစ္ေသာ လင္းပင္မင္းသားႀကီးႏွင့္ ေရနံသာ ခင္ခင္ႀကီးတို႔က အသက္ႀကီးမွ ကေလးရေသာေၾကာင့္ နတ္ကေပးေသာ ကေလးဟုဆိုကာ လင္းပင္ ထိပ္တင္မလတ္၏ သမီးကို “ရတနာနတ္မယ္ ” ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

ရတနာနတ္မယ္သည္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာၿပီး ျမန္မာဆန္ ျပဳမႈ  ေနထုိင္သူ   ျဖစ္သျဖင့္ ဗုိလ္ေန၀င္း သည္လည္း ေတာင္ရွည္ပုဆုိးႀကီး တ၀တ္၀တ္ႏွင့္ ရတနာနတ္မယ္ဆီသုိ႔ လည္ပတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ရတနာနတ္မယ္တုိ႔ တရုတ္ျပည္ခရီးသြားရာ ရတနာနတ္မယ္မွာ စီအုိင္ေအက ေပးလုိက္ေသာ ကင္မရာ ၾကယ္သီးပါ၍ဟုဆုိၿပီး ျပႆနာတက္၍ ရတနာနတ္မယ္ကုိကြာ၍ တဖန္ေဒၚနီနီျမင္ကုိျပန္ယူျပန္သည္။

ေဒၚနီနီျမင့္မွာ ဘ၀ေပးကုသုိလ္အေရ ဦးေန၀င္း၏ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ မယားျဖစ္ခဲ့ရရွာေလသည္။ (ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ထုိးဖူးကား ကၽြတ္၏ ၊ ရြ၏ ၊ ဆိမ့္၏ ၊စား၍ အလြန္ပင္ ခံတြင္းေတြ႔ေလသည္) ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္မင္းသမီး နာမည္မေဖၚေတာ့ပါ ၎၏ မိခင္ႏွင့္ အေဒၚႏွစ္ကုိယ္ပါ ယူပါမည္ဟုဆုိကာ ဖခင္ျဖစ္သူမွ သုံးေယာက္ေတာ့ မလုပ္ေပးပါနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ပဲ လက္ခံေပးပါဆုိ၍ ေတာင္းပန္ရေလ ေတာ့သည္၊

သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္ဗမာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရြာတြင္ အလြန္ေရပန္းစားသည့္ အဂၤလိပ္ စကားပုံတခုေပၚ ေပါက္ခဲ့ပါသည္။ You three, I three , We three. ဟူသတည္း။

ထုတ္ႏုိပ္-T.N.T သုိ႔မဟုတ္ Edward Marn Fah သုိ႔မဟုတ္
စ၀္ယဥ္ေအာ္ သုိ႔မဟုတ္ စ၀္စုိင္း ျပည္ဗမာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရြာ

တုိင္းျပည္အား ( L.D.C) ေခၚကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး တုိင္းျပည္ အျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး၊ မိမ္ိကေတာ့ ကမၻာ့အခ်မ္း သာဆုံး သမၼတမ်ားစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္သြားေလသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ လူသတ္ေကာင္ရႈေမာင္အား ေသမင္းမွ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားပါေတာ့သည္။
ထုတ္ႏုတ္- ေက်ာၿငိမ္း ရဲေဘာ္သုံးက်ိမ္ႏွင့္ အျခားစာေစာင္မ်ား

**လူသတ္ေကာင္ ရႈေမာင္သည္ ၎၏သားေတာ္မ်ားအား ေနာက္ဆုံးဤသုိ႔ မွာၾကားေလသည္**

"အေဖ့ထက္သား လက္ေဇာင္းထက္သူမ်ား"

ဦးစိန္လြင္ - စိိန္လြင္ ေျခာက္တန္း တေဇာက္ကန္း ေဆာက္ရန္းမလုပ္နဲ႔၊ ဘဲဥတစ္လုံး ႏွစ္က်ပ္ခြဲ စိန္လြင္ေခါင္းကိုခြဲ၊ ဆန္တျပည္ ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ စိန္လြင္ေခါင္းကိုျဖတ္ ဟု ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျပည္သူလူထု၏ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာသူသည္ ဆႏၵျပည္သူမ်ား အား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ လူစုခြဲရန္ ေျချမန္တပ္မ (၂၂) မွ စစ္သားမ်ားကို ေစလြတ္ခဲ့သည္။ 
ဆႏၵျပည္ေနသူ လူအုပ္ႀကီး မ်ားထဲသို႔ စစ္တပ္က လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ သံုးေထာင္ (၃,၀၀၀) ထက္မနည္း ေသေၾကခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု အတြင္း သူ၏ ျပည္သူလူထု အေပၚ လူမဆန္စြာ ရမ္းကား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ "ရန္ကုန္မွ သားသတ္သမား" ဟု ကမာၻက အမည္ ေပးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ဒီေရအလား ဆန္႔က်င္ အံု႔ကမႈမ်ားေၾကာင့္ စိန္လြင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တာဝန္ အားလံုးမွ  ႏုတ္ထြက္   ေပးခဲ့ရသည္။
 ျမန္မာျပည္သမိုင္းတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ (၇) ရက္သာနန္းတက္ခဲ့ရသလုိ မဆလေခတ္မွာ စိန္လြင္ေျခာက္တန္း တေဇာက္ကန္းဟာ (၁၈) ရက္သာခံခဲ့ေသာ သမၼတ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ သူ႕လက္ထပ္တြင္ လက္နက္မဲ့ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္သတ္ရန္ စစ္တပ္ကို အမိန္႔ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ အရွင္ဖမ္းမိေသာ တိုင္းရင္းသားကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးကို ပစ္သက္ခဲ့သူဟု စြပ္စြဲခံရေသာသူသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ၿဖိဳဖ်က္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ပါ၀င္ခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္အျပင္ ၇၅က်ပ္၊ ၃၅က်ပ္၊ ၂၅က်ပ္တန္ေငြစကၠဴမ်ားကုိလည္း တရားမ၀င္ေငြစကၠဴအျဖစ္ နာမည္ခံ ေၾကျငာခဲ့သူျဖစ္သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတတြင္ သူ႔ဆရာသခင္ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သျဖယ္ ခံရၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ သူလည္း တရားမဝင္ ရရွိေနေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ၾသဇာ အာဏာမ်ား ဆုံံးရႈံးခဲ့ၿပီး မျဖစ္စေလာက္ေသာ စစ္တပ္ ပင္စင္ လစာေလးျဖင့္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းစြာ ရွင္သန္ ေနခဲ့ရသည္။ သူ၏ အစာအိမ္ေရာဂါ အတြက္ စင္ကာပူတြင္ ကုသမႈခံယူၿပီး အျပန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေသဆုံးသည္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ -(1925-1994) ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၃၁ ရက္ေနႛတ အဖ အထက္တန္း ေရွ႕ေန ဦးဆင့္၊ အမိ ေဒၞေအးတင္တိုႛက မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးျခင္း ခုႏွစ္ေယာက္ ရွိသည့္အနက္ တတိယေျမာက္ တဦးတည္ေသာသား ျဖစ္သည္။
ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ အထိ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ ျပန္ၾကားေရး ပညာမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးသည္။ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံရွိ Academy of International Law မွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဒီပလိုမာ ရရွသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕ LINCON’S Inn မွ Barrister-at-Law ဝတ္လံု အျဖစ္ ခံယူသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံ UTRECHT တကၠသိုလ္မွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ဥပေဒပၝရဂူ L.L.D. (Doctor of Law) ဘဲြႚရရွိသည္။

ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ကထိက တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထိ အေမရိကန္နိုင္ငံ YALE တကၠသိုလ္၌ ကထိက အျဖစ္ စာေပပိုႛခ်က်မ္းျပဳကာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္ အတြက္ ေဒၝက္တာဘဲြႚကို ရရွိခဲ့သည္။
နဖူးေျပာင္ေျပာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ အ႐ူးေထာင္ကို ပို႔လိုက္ၾကဟု လူထု၏ ေလွာင္ေျပာင္ခံခဲ့ရေသာသူ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း အေပၚ မည္သည့္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည့္ အာဏာရွင္ႀကီး၏ ၾသရသ ျဖစ္၍ '၎ဖခင္ႀကီး၏ အတၳဳပၸတၱိျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း' (Burma and General Ne Win) စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ဥပေဒပညာရွင္ စာေရးဆရာ တဦးျဖစ္သည္။

 ျပည္သူလူထုတုိ႔အား မည္သုိ႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနာင္ရမည္ ဥပေဒ-ပုဒ္မ သတ္မွတ္ ေပးသူ   ျဖစ္၍ ေထာင္ခ်ေမာင္ေမာင္ ဟုလည္းေခၚသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ရက္အနည္းသာ ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဗုိေန၀င္း၏ (မဆလ) တပါတီ အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ အားအထားရဆုံး တုိင္းျပည္လိမ္ပညာရွင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးသစ္အတြက္- ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔- State Law and Order Restoration Council လမ္းစဥ္သစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္သည္ မဆလ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူႛလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း မဆလ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ အဖဲြ႔ဥကၠဌ မွသည္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌႏွင့္ သမၼတ အျဖစ္ပၝ တာဝန္ ယူခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဟသၤႆာတၿမိဳ႕ေန ပါလီမန္အမတ္ ဦးသန္းတင္၊ ေဒၚက်င္ျမတင္၏ သမီး ေဒၚခင္ျမင့္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သားသမီး ခုႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိတြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးေဒၚခင္ျမင့္ႏွင့္ သားသံုးဦး၊ သမီးေလးဦး၊ ေျမး ၁၀ ဦးက်န္ရစ္သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဂ်ဳိကုပ္ဒူးႀကီး ေၾကာေျပာင္ ဟု၎ကုိ ေလာက္ေျပာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသူ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယ- အႀကိမ္ေျမာက္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သူသည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲ က်ေတာ့မည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ကယ္တင္ရွင္ႀကီး တေရာင္ေရာင္လုပ္ခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတ၀မ္းလုံးအႏွံ႕ ပစ္ခက္ကာ ၿဖိဳခြင္းစစ္ဘိနပ္နဲ႔ ႏွင့္းခုိင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ ကယ္တင္ႀကီးအျဖစ္ ခံယူေလေတာ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်ေသာ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သူ အႏိုင္ရေသာပါတီကို အာဏာလြဲေပးကာ စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာသူျဖစ္၍ မိမိတစ္ေယာက္တည္းသာ စစ္တန္းလ်ားျပန္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ရၿပီး တပ္မ်ားကုိေခၚေဆာင္သြားႏုိင္ျခင္းမရွိသူျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္မွ အာဏာေခတၱရယူထားခ်ိန္ ေငြစကၠဴမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါဟုေျပာခဲ့၍ ယေန႔တုိင္၎ညီေတာ္၏မ်ားသည္ အသစ္ေတြသာ ဆက္လက္ထုတ္ေနပါ ေတာ့သည္။


ရႈးႀကီးတဲ့ မွဴးႀကီးသန္းေရႊ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ၁၉၃၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂-ရက္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမင္းစုေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ စာတိုက္ဌာနတြင္ အလုပ္ စတင္ခဲ့၍ အသက္ ၂ဝ တြင္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘုရင္အဟုတ္ထင္ၿပီး ရႈးေနသူ ၎သည္လည္း ေနာင္ေတာ္ႀကီး ဂ်ဳိကုပ္ဒူးႀကီး ေၾကာေျပာင္အား   ေတာေဂ်ာင္တုိ႔ ပုိ႔ကာ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ဘြ႕ဲခံယူကါ ကယ္တင္္ ပါရေစခင္ဗ်ာဟုဆုိ၍ နား၀င္တိမ္ေသာ (န၀တ)အျဖစ္မွ ေန၀င္ေအာင္ဖင္ၿဖဲမည္ ဆုိေသာ(နအဖ) အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္ခဲ့ၿပီး။ ၎တုိ႔၏ ဖခင္ႀကီး ရႈေမာင္ကုိ ညဳတေယာင္ေယာင္ျပဳကာ မေသမျခင္း သားေရကြင္းျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားအား က်င္းပျခင္းမရွိပဲ ပိတ္ပင္ခဲ့၍ ဒဂုံ ဥကၠာလာပ မင္းႀကီးမွ အမ်က္ေတာ္ရွ၍ ေစာင့္ကန္လုိက္ရာ ဒဂုံတြင္ မေနရဲေတာ့ပဲ ေတာင္ငူႀကတ္ေျပး ဇရပ္ေဘးမွာ ေနျပည္ေတာ္ဟု အိမ္သစ္ေဆာက္ ခါေနထုိင္ေလသည္။

 ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ မရွိဘူးမျဖစ္ဘူးေသာ သဘာ၀ေဘး၊ စစ္ေဘး၊ အငတ္ေဘး တုိ႔ကုိ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား မည္သုိ႔မွ် ခံႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့၍ တုိင္းတပါး ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ ခုိလုံမႈ အမ်ားဆုံး ေခတ္ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေပမဲ့ ၎၏ အ၀ယ္သမက္ စိတ္မကြက္ေအာင္ ခ်စ္သမီးအား စိန္ခက္မ်ား စီရီကာ မဂၤလါပြဲဆင္ႏြဲေပးေသာဖခင္၊ ထုိဖခင္ႀကီး၏ မိခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မာမီမားသား ေဒၚခင္သန္း(ေခၚ) Kitty Ba Than မွဖခင္ႀကီး ဒယ္ဒီဖားသားေဖေဖ ရႈေမာင္ကုိ အၿမဲဆုံးမေလ့ရွိေသာ ဗမာျပည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္စုိးသြားႏုိင္ရန္ သားေတာ္သုံးပါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွရမည္၊ ဆုိေသာ အဆုိအမိန္႔ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေသာ သားတေယာက္အျဖစ္ ထင္ရွားေလသည္။

သားေတာ္သုံးပါမွာ
(၁) ပထမသားေတာ္ - စစ္သား (စစ္တပ္အေမြဆက္ခံမည့္ သားႀကီးႀသရသ)
(၂) ဒုတိယသားေတာ္ - ဘုရားသား ဘုန္းႀကီး (သံဃာ)
(၃) တတိယသားေတာ္ - အေထြးဆုံး ေက်ာင္းသား တုိ႔ျဖစ္သည္။
ထုိ႔နည္းတူ ၎၏ဖခင္ ရႈေမာင္သည္ တတိယသားေတာ္- အေထြးဆုံး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရက္ရက္ဆက္ဆက္ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ထုိအျဖစ္ကုိအားၾက၍ ဘုရင္ရူး ရူးေနေသာ သားေတာ္ေမာင္ ရႈးေၾကာင္ေၾကာင္ အေမာင္သန္းေရႊသည္ ငါသာလွ်င္ အျမင့္ျမတ္ဆုံး အရွင္သခင္ဟုဆုိကာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ဒုတိယသားေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဘုရားသား (သံဃ)ေတာ္မ်ားမွ ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္သည္ကို ကမၻာတုန္ေအာင္ ရုိက္နက္ႏွိမ္ႏွင္း စစ္ခင္းခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။

မႈးႀကီးသန္းေရႊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိတဲ့ မဂၢဇင္း တခုက ေကာက္ယူတဲ့ ကမၻာ့အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ေယာက္ စာရင္းမွာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊလည္း ထိပ္တန္းေနရာမွာ ဆက္ရွိေနပါတယ္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို ေဆးစစ္ခြင့္ ရခဲ့သည့္ စကၤာပူဆရာ၀န္မ်ား၏ ေရာဂါေဖာ္ခ်က္ကို သိရ မည္ဆိုပါက အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ တုႏိႈင္းမရွိ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးတြင္ ကင္ဆာႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ စကၤာပူဆရာ၀န္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ မ၀ံ့ျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနႏွင့္ ရူးသြပ္ေနသည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ အာဏာရွင္ေလာင္းေက်ာ္ မ်ားအား သားႀကီးမွေဖကုိသတ္မည္ေလာ အေဖမွသားႀကီးကုိ သတ္မည္ေလာ မည္သူမွ မည္သူ႔ကုိ သတ္ၾကမည္ေလာ သုိ႔ေလာ သုိ႔ေလာ ႏွင့္ ေလါင္ကၽြမ္းေနဆဲ ျပည္တြင္းစစ္ မီး သည္လည္း ေလါင္ၿမဲ ေလါင္စဲ ေလါင္ေနစဲပါ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ - ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားေလာက္ အာဏာမရွိေပမဲ့ တ၀က္တပ်က္ အာဏာ စူူးရွသူ ဂ်ဳိကုပ္ဖင္တြန္႔ တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔လုိ ေခၚပါသည္။ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ဗုိလ္ေန၀င္း သမီးႀကီး ေဒၚစႏၵာ၀င္းႏွင့္   ႏုိင္ငံေရးဇတ္စဥ္ေပၚမွ ၾကည့္၍ ကျပသူေရာ ၾကည့္ရႈသူမ်ား ကုိပါ ျမင္ေနၾကရသူႏွစ္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ကို ၁၉၃၉- ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ တရုပ္ႏြယ္ဖြား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီးေနာက္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ အမႈထမ္းေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက လာေရာက္ လည္ပတ္ရာတြင္ ေတြ႔ရွိ သေဘာက်သြားသျဖင့္ အနားသို႔ေခၚကာ ထားရွိ  ရာမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ရာထူးအလြန္ အတက္ျမန္သျဖင့္ အမ်ားကပင္ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။ ဦးေန၀င္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာ၀င္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမ သဖြယ္ အလြန္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံ့ေရးမ်ိဳး ရွိခဲ့ၾကသည္။ (မႀကီး၊ မမ ဟုပင္ ရင္းႏွီးစြာေခၚေ၀ၚသည္ဟု ၾကားဖူးသူတို႔က ဆိုၾကသည္။)

၁၉၈၈ အေရးအခင္းေနာက္ ၁၈-၁၀-၁၉၈၈ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န-၀-တ) ေပၚထြန္းလာေသာအခါ န-၀-တ အဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး(၁) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎သည္ နာ၀င္တိမ္ေသာ န၀တ လက္ထက္ အေထြအတြင္းေရးမႈး (၁) ဘ၀ျဖင့္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာ္ၾကားသူ ေရာက္ေလရာေနရာမွာ ကေလး သူငယ္မ်ား ေကာက္ယူ ခ်ီေပြ႕လြန္းလု႔ိ (ေကာက္ခ်ီေပြ႕)၊ ေနာက္ မႈးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ (ဖုိးခင္ညြန္႔ ) ဟု၎ နာမည္ေၾကာ္ၾကားေလသည္။ ၂၀၀၄ ခု ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ ရၿပီး ရံုးတင္တရားစြဲဆို ခံရကာ ဆိုင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ေနအိမ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္၄၄ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရေလသည္။

အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ ဆက္လက္ေဖၚျပ ပါဦးမည္--

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"