koko

koko

Monday, September 24, 2012

တုုိင္းခိင္ေခၚ ဂုုံသွ်မ္း လူမ်ဳိး

ဗုုဒၶၵ မပြင့္မွီ BC ၂၁၆ ခန္႔တြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုပ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ အလယ္ပိုင္းသို႔ လမ္းေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္း ခြဲ၍ ဆင္းသက္လာၾကရာ ဂံုသွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ အေနာက္လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ က်ိဳင္းတံု ေဒသ နမ့္ခိင္ ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ သွ်မ္း မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ နမ့္ခိင္ေခ်ာင္းကို အစြဲျပဳ၍ တို္င္းခိင္ (ခ) ဂံုသွ်မ္း ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္..။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပရန္ )