koko

koko

Wednesday, October 17, 2012

ျမန္မာႏွင့္အာဏာ

ကမၻာ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္အာဏာတည္ေဆာက္မႈမ်ား
ကမၻာ႔သမုိင္း တေလွ်ာက္မွာ အာဏာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ဘယ္လုိေျပာင္းလည္း လာခဲ့သလဲဆုိတာကုုိ   ေဖၚျပဖုိ႔ Alvin Tolfer က ဒီအဆုိ အမိန္႔သုံးေၾကာင္းကုိ ကုိးကားခဲ့တယ္ Alvin Tolfer ဆုိတာFuture Shock Third Wave နဲ႔ PowerShift ဆုိတဲ့ အေရာင္းသြက္စာအုပ္ သုံးအုပ္နဲ႔ နာမည္းႀကီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ စာေရးဆရာတဦးပါ ....           လူသမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ
         ပထမ စုိက္ပ်ဳိးေရးေခတ္၊ စက္မႈေခတ္ႏွင့္ သတင္းေခတ္ဆုိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး သုံးခုဟာ လႈိက္းလုံး ႀကီးေတြလုိ စီးဆင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးေခတ္ ကာလမွာ လူေတြဟာ ကာယဗလကုိ ကုိးစား ခဲ့တဲ့အေလွ်ာက္ ျပႆနာေတြက္ို အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ျဖည္ရွင္းၿပီး အာဏာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ ၾက တယ္ ....  
        ဒုတိယေခတ္ျဖစ္တဲ့ စက္မႈေခတ္ (တနည္း အရင္းရွင္ေခတ္) မွာေတာ့ေငြတာလွ်င္ ပဓာန၊ ေငြေၾကး ပဓာနနဲ႔ အာဏာကုိတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္  ....
        တတိယလႈိင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုလြန္ သတင္းေခတ္မွာေတာ့ သိပၸံပညာသည္သာ တန္ခုိး အာဏာရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္လာလိမ္႔မယ္လုိ႔ Tolfer ကခန္႔မွန္းခဲ့တယ္ သူ႔ရဲ႕အေတြးအေခၚဟာ ကမၻာ့ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ တခုလုံးမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္သလည္းဆုိတာ ေ၀ဖန္ဖုိ႔ခက္ေကာင္း ခက္ပါ လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူတဦးျခင္း စီရဲ႕ သမုိင္းမွာေတာ့ ျပႆနာေတြကို Violence, Wealth, Knowledge ဆိုတဲ့ နည္းလမ္း သုံးသြယ္ထဲက ဘာကုိုသုံးၿပီး ေျဖရွင္းေလ့ရွိသလဲ ဆုိတာကုိ ျပန္လည္စမ္းစစ္ၿပီး၊ မိမိရဲ႕တုိးတက္မႈ  ျဖစ္စဥ္ကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္  ....                                                                              ဧရာ (မႏၱေလး)
 ျမန္မာ့သမုုိင္း တေလွ်ာက္မွာေတာ့ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မိမိကုုိယ္က်ဳိးမၾကည့္ပဲ စြန္႔လြတ္ အႏွစ္နာ ခံ၍ ေကာင္းက်ဳိးကုုိ သယ္ပုုိးခဲၾကေသာ အာဇာနည္ သမုုိင္း အထင္ကရ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရွိသလုုိ၊ မိမိကုုိယ္က်ဳိး အတြက္  အမ်ားျပည္သူကုုိ ျငင္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ ပုုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ာဟူ၍   ႏွစ္မ်ဳိး   ႏွစ္စား  ရွိပါသည္။

ဂဠဳန္ဦးေစာသည္  လြတ္လပ္ေရးမရမွီ  စစ္ႀကိဳေခတ္တြင္  သာမန္ ႏိုင္ငံေရး သမား ဘ၀မွ   ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္၊ ၀န္ႀကီး၊ နန္းရင္း ၀န္ႀကီး စသည္ျဖင့္     အဆင့္ဆင့္တက္ခဲ႔ၿပီး၊  ေဖာင္ပိုင္ႀကီး ႏွင့္ ေထာင္မွဴးႀကီးတို႔သည္ ဦးေစာအား၀ဲ ယာ ညွပ္လ်က္တြဲၿပီး ျဖစ္ေနေတာ႔သည္။ ဦးေစာကား လက္ထိပ္မပါ ၀တ္ရံုျဖဴ ဗလာျဖင့္ ၎၏ေနာက္ဆံုးခရီး ျဖစ္ေသာႀကိဳးစင္ ရိွရာသို႔ညင္သာ တိတ္ဆိပ္ စြာျဖင့္    လိုက္ပါလာခဲ႔သည္။ *"۩"*
ျမန္မာ့မႏုုႆမုုဆုုိး ျမန္မာ့သမုုိင္းတေလွ်ာက္ အာဏာတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ ပေဒသရာဇ္  ဘုုရာမ်ားသည္လည္း ဖေအကုုိသားကသတ္လုုိက္ သားကုုိဖေအ က  သတ္ႏွင့္ သႏၱရာလည္ခဲ့ေပသည္။ ယေန႔ ေခတ္    ျမန္မာ့စစ္အာဏာ ရွင္ႀကီး မ်ားမွာေတာ့ လူထုုကုုိသာႏွင့္ သံဃာ သတ္ေသာ ျမန္မာ့မႏုုႆ မုုဆုုိး မ်ားပင္   ျဖစ္ေလေတာ့သည္။  *"۩"*
ဦးေန၀င္းရႈပ္ခဲ့သမွ် ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္တြင္ ကုိရႈေမာင္ခမ်ာ မပါ ၀င္ခဲ့ပါ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ တိတ္တ ဆိတ္ ထြက္ခြါဘုိ႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔တဦး အျပင္းဖ်ား ပါေတာ့ သည္။ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး မလုိက္ႏုိင္ေတာ့၍ လုိက္ပါရန္ ေကာက္ခါငင္ခါ   ေခၚေဆာင္  သြားလုိက္ရာမွ ဆုိင္ေကာ္၍ခ်ဳံေပၚတုိ႔   *"۩"*