koko

koko

Wednesday, October 24, 2012

တုုိင္းရင္းသားတုုိ႔ အထင္ကရ

တုုိင္းရင္းသားမ်ား သိရွိေစရန္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚေသာေနရာတြင္ ယခင္အႏွစ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္က လက္နက္ကို အသံုးျပဳ တတ္ၿပီျဖစ္ေသာ   ေရွးလူမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ အႏွစ္   ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္မွ စ၍ ထိုေရွးလူမ်ားသည္ လက္နက္လုပ္တတ္ေသာ အဆင့္သို႔  ေရာက္လာသည္။
အလြန္ေအးေသာ ေျမာက္ေလကို ေၾကာက္သျဖင့္၊   ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌   ေတာင္ဘက္သို႔ အေပါက္ လွည့္ေသာ ဂူမ်ားတြင္သာ ေနၾကသည္။

ယခင္အႏွစ္ ၁၁,ဝ၀ဝ ခန္႔က၊ ထိုသူမ်ား ေနခဲ့ေသာ သွ်မ္းကုန္းျပင္ျမင့္ အေနာက္ကုန္းေလွ်ာက္ ပဒတ္လိုဏ္ (ျပဒါးလင္း) အမွတ္(၁)မွာ နံရံေဆးေရးရွိတယ္။ အဲဒီ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရင္အႏွစ္ ၂၀,ဝ၀ဝ က ၁၀,ဝ၀ဝ အတြင္းေရးဆြဲ ခဲ့တာေတြျဖစ္ပါသည္။ (ေဒါက္တာ - သန္းထြန္း )

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိေသာ Afrasia သြားရုပ္ၾကြင္းသည္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း (၃၇)သန္းမွ် သက္တမ္းရွိ   ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ပါ၍ အထက္ပါ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟုုေခၚတြင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလည္း   ေနထုုိင္လာၾကေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွာေစသည္။   ေနာက္ပုုိင္းအျခားေဒသ မ်ားမွ လည္း  ေရၾကည္ရာမ်က္ႏုုရာသုုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ေရြ႕လ်ား ေနထုုိင္လာခဲ့ၾကေသာ အုုပ္စုုတုုိ႔ကုုိ မႈတည္၍ ယေန႔အေခၚတုုိင္းရင္းသား မ်ားပင္ျဖစ္လာၾကသည္။ ထုုိအထဲတြင္ ဗမာလူမ်ဳိးသည္လည္း တုုိင္းရင္းသား တမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိးသည္ မုုိးက်ေရႊကုုိမဟုုတ္ပါ..ျမန္မာအစ ဘယ္ကလာ *"۩"* 
ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း တေလွ်ာက္တြင္ ရွင္ေစာပု ဟူ၍ မြန္ဘုရင္မတစ္ပါး ထူးျခားစြာ ေပၚထြန္းခ့ဲေပသည္။ ရွင္ေစာပုသည္ မြန္တို႔၏ မဂဒူးမင္းဆက္တြင္ ၁၅ ဆက္ေျမာက္ မင္းျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီ   မြန္ေက်ာက္စာႏွင့္ အျခား မြန္ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ၿ၈ီႀတိဘုဝနာဒိတ် ျပ၀ရ ဓမၼေဇၾတ ေလာက်နာထျပဝရ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာေဒဝီ ဘဲြ႔ခံ ၀ိဟာရေဒ၀ီဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဗညာထာ၀္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ပါရိွသည္။ မြန္ရာဇ၀င္တြင္ ၀ိဟာရေဒ၀ီ၊ ၀ိသုဒၶရာဇာ၊ ဣတၳိရာဇာ၊ဗညားေထာ၀္ (မင္းအုိ) ႏွင့္   ေသ၀္စါ၀္ေပါအ္ (ရွင္ေစာပု) ဟူ၍ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရိွေလသည္။  *"۩"*

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"