koko

koko

Wednesday, October 17, 2012

သမုုိင္းအထင္ကရမ်ား

ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အထင္ကရ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားခြဲ၍ ၾကည့္ရပါလွ်င္ အမ်ား   ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မိမိကုုိယ္က်ဳိးမၾကည့္ပဲ စြန္႔လြတ္ အႏွစ္နာခံကာ ေကာင္းက်ဳိးကုုိ သယ္ပုုိး ခဲၾကေသာ အာဇာနည္ သမုုိင္း အထင္ကရ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရွိသလုုိ၊ မိမိကုုိယ္က်ဳိးအတြက္  အမ်ားျပည္သူကုုိ   ျငင္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ ပုုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါသည္။


ျမန္မာ့ႏွင့္ အာဇာနည္ ျမန္မာ့သမုုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ မိမိကုုိယ္က်ဳိးအတြက္ မၾကည့္ပဲ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အသက္ေပးလူ ခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္မွစ၍ ယေန႔မ်က္ေမာက္   ေခတ္အထိတုုိင္ေအာင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္ေသြး   ေျခြးတုုိ႔ေပးဆပ္ခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ေပသည္။  *"۩"*

ျမန္မာႏွင့္အာဏာ ျမန္မာ့သမုုိင္း တေလွ်ာက္ အာဏာတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကေသာ ပေဒသရာဇ္  ဘုုရာမ်ားသည္လည္း ဖေအကုုိသားကသတ္လုုိက္ သားကုုိဖေအကသတ္ႏွင့္ သႏၱရာလည္ခဲ့ေပသည္။ ယေန႔ ေခတ္    ျမန္မာ့စစ္အာဏာ ရွင္ႀကီး မ်ားမွာေတာ့ လူထုုကုုိသာ သတ္ေသာ   ျမန္မာ့မႏုုႆ မုုဆုုိးမ်ားပင္   ျဖစ္ေလေတာ့သည္။  *"۩"*