koko

koko

Friday, October 26, 2012

ေရခဲပန္းပုုႏွင့္ ဆီးႏွင္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ ပထမဆုုံးေရခဲႏွင့္ ဆီးႏွင္း အသုုံးျပဳေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားေသာ အပန္းေျဖေနရာျဖစ္တဲ့ Snow Wonderland ကုုိ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀၁၂ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ကဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္း Snow Wonderland ကုုိ ယခင္က  Ice Wonderland ဟုုေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္း ေရခဲပန္းပုုမ်ားသာ ျပသႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအသစ္ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လုုိက္သည့္ Snow Wonderland တြင္မႈ ေရခဲပန္းပုုမ်ားသာမက ဆီးႏွင္းမ်ားျဖင့္ ဖုုံးလႊမ္းေနေသာ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္း၊ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္းတစ္ေလွ်ာက္ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ စီးနင္းႏုုိင္မည့္ အေပ်ာ္စီးကား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ားကုုိပါ ထည့္သြင္းဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲသုုိ႔ ေရခဲပန္းပုုႏွင့္ ဆီးႏွင္းေပါင္းစပ္ ဖန္တီးမႈသည္ ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ပထမဦးဆုုံးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Snow Wonderland ကုုိေရခဲ ပန္းပုုေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ တရုုတ္ႏုုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြကုုိေခၚၿပီး ဖန္တီးထားတာပါ။ ထူးျခားတာာ တစ္ခုုက ေရခဲနဲ႔ ဆီးႏွင္းေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားတာပါ၊ ဘန္႔ေကာက္က နာမည္ႀကီး Dream World ဆုုိရင္ ဆီးႏွင္းပဲရွိပါတယ္။ တရုုတ္မွာဆုုိရင္လည္း ေရခဲပန္းပုုပဲရွိပါတယ္ ဒါကုုိ ႏုုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြအတြက္ လည္ပတ္စရာ ေနရာ အဆန္းတခုုျဖစ္လာဖုုိ႔ ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း Asia Myanmar Consortium Development - ကုုမၺဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုုိက္တာ ဦးေက်ာ္ခုုိင္က ေျပာပါသည္။

 ထုုတ္ႏုတ္ - ျပည္ျမန္မာ YTTA
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"