koko

koko

Tuesday, January 1, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ မရဏေလာ
 တျပည္လုုံးအတုုိင္းတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာေသာ လူ႔အဖြဲ႕စည္း စေသာ စကားလုုံးမ်ား ေခတ္စားလာ၍ ျမန္ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘယ္က ဘာေၾကာင့္လုုပ္ရတယ္ ဘယ္ကစတင္လာခဲ့ရသည္ကုုိ သိဖုုိ႔လုုိ မည္ထင္ပါသည္။   ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခတ္အဆက္ဆက္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရျခင္းသည္   ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည္ မွန္ေသာညားလည္း အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းလုုိက လက္နက္ကုုိအခ်င္းခ်င္းပဲ သေဘာတူညီမႈ ယူေနလုုိ႔မျဖစ္ပါ   ျပည္သူ႕အတြက္ မွန္တကယ္လုုပ္လုုိလွ်င္ ျပည္သူပါမွသာ သဘာ၀က်မည္ မမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ျဖစ္သည္။   ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုုံးကေတာ့   ျပည္သူ႔အတြက္လုုိ႔ အသံကုုန္ပာစ္ေနၾကသည္မွာ ရာဆုုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ... အာဏာႏွင့္ပညာ မေပါင္းမိ၍ လူသားေတြ ဒုုကၡေရာက္ေနဦးမည္ဟုု ပေလတုုိက ဆုုိခဲ့ဘူးသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္က တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ပင္လံု သေဘာတူညီခ်က္က စသည္ဟုုဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုုတ္ဟုုထင္ပါသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေျခလွမ္းတရပ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ () တြင္ ပါဝင္ ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို ေဒသအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အစိုးရျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို သေဘာတူညီထားၿပီး  ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ "နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ေလးစားသည့္အေနႏွင့္ ၎ေဒသမ်ား ယခုခံစား က်င့္သံုးႏိုင္ၾကသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ျပည္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစမည့္အေၾကာင္း မူအရ သေဘာတူညီပါသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။    

၁၉၄၇ ဇူလိုင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဦးႏုက ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဆက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၈  ဇန္နဝါရီလ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးခ်ိန္တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပင္လုုံ၏ အႏွစ္သာရသည္ စာရြက္ေပၚတြင္က်န္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းက တုိင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းလိုက္ၿပီးနာက္ စာရြက္မွာသာ က်န္ခဲ့ေသာ ပင္လုုံ၏ အႏွစ္သာရသည္ တစတစႏွင့္ မီးေလာင္ျပာက်ခဲ့ရသလုုိ တုုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားသည္လည္း ျပာပုုံထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ႏွင့္ ရစ္သြယ္ခဲ့ရပါသည္။  တုုိင္းျပည္ႀကီးကုုိေမာင္ပုုိင္စီး စစ္ဘီလူးႀကီးတစုုက ကမၻာအဆင္းရဲဆုုံး ႏုုိင္ငံစာရင္းတုုိ႔ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ပင္လုုံက လာေသာ မီးပြားတစ  ေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့ရသည္မွာ   ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ၾကာေညာင္းခဲ့ရေလသည္။

နာမည္သာေျပာင္း၍ လူမေျပာင္းၾကေသာ ျမန္မာ့စစ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းဟုု ေခါင္းစဥ္တပ္ခါ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေဆြးေႏြးလုုိက္ ပ်က္ျပားလုုိက္ႏွင့္ တခါလာလည္း မဲျပာမဲျပာ ၀တ္စရာမရွိလုုိပါ ကိန္းဆုုိက္   ေလေတာ့သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕ရွိသည္ ဟုုဆုုိေပမဲ့ တခ်ိန္က ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုုပ္ခဲ့ဘူးေသာ KIO နင့္ ယခုုအခါ အျပင္းအထန္ စားက်က္လုုပြဲႀကီးကုုိ ဆင္ႏြဲေနၾကျပန္သည္။ ႏွစ္ဘက္ၾကားရွိျပည္သူမ်ားသာ အမွန္တကယ္ဒုုကၡေရာက္ ေနခဲ့ရသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကာက၌လည္း တုုိင္းျပည္ရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကုုိ အၿပိဳင္အဆုုိင္ ေရာင္းစားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ဒီပုုတ္ထဲကပဲ ဒီပဲမ်ားသာပင္ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္တုုိ႔သည္ အာဏာရွင္တုုိ႔၏ ထုုံးစံအရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ကြယ္မွာ လူသစ္မ်ားစုုေဆာင္းျခင္း ေခတ္မွီ စစ္လက္နက္မ်ား အၿပိဳင္တပ္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။


 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဂ်ာမဏီမွ ထုုတ္လုုပ္ေသာ G3/G4 စက္ေသနပ္မ်ားကုုိ ဂ်ာမဏီမွ လိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ကာ   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ကုုိင္ေဆာင္ေစခဲ့ၿပီ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူ တရပ္လုုံးအေပၚ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ G3/G4 စက္ေသနတ္မ်ားသည္ ဂ်ာမဏီမွ  လုုိင္စင္ သက္တမ္းကုုန္၍ ရပ္နားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိမွတဖန္  စစ္အာဏာရွင္ တုုိ႔သည္   ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ဟုု အေၾကာင္းျပကာ ပုုိမုုိေပါ့ပါးၿပီး က်ည္ထြက္   ေကာင္းေသာ အမ္ေအ ေသနတ္မ်ားကုုိ ကုုိင္ေဆာင္ေစကာ တိုင္းရင္းသား   ျပည္သူတရပ္လုုံႏွင့္  ရဟန္းသံဃာမ်ားကုုိ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ တုုိက္ခုုိက္လာခဲ့သည္။ 

သကၠရဇ္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ေက်ာ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူၿပီးေနာက္ပုုိင္း  ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ ပစ္သတ္ တုုိက္ခိုုက္ရန္ အသစ္ထုတ္ လုုပ္ေသာ အမ္ေအ စီးရီးေသနတ္မ်ားဟာ ဖိုင္ဘာကိုယ္ထည္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္ အမ္ေအ ထက္ပုိမို ေပါ့ပါးသည့္အျပင္ စကုပ္မ်ားပါတပ္ဆင္လာသည့္အတြက္ ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာ ခ်ိန္ရႊယ္ပစ္ခတ္နိုင္မည္   ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာခင္မွာလည္း တပ္မေတာ္ေျခလ်င္မ်ားတြင္ ညၾကည့္မ်ားပါ တပ္ဆင္ေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ မ်ားပါ ေျပာင္းလဲေပးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကည္းတပ္ စစ္သည္မ်ားကမူ ယခုဝတ္ဆင္ေနေသာ သံလြင္စိမ္းေျပာင္ထက္ ေျပာက္က်ား ဝတ္စံုမ်ားကို သာဝတ္ဆင္လိုၾကပါသည္ တိုက္ခိုက္ေရးဝတ္စံုတြင္လည္း ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ေသာ ဆာဖရီအက်ီမ်ားအား အျပင္ကထုတ္ဝတ္၍ အျပင္ကခါးပတ္ ပတ္ဝတ္ရေသာ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို အလိုရွိေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
၇.၆၂ မီလီမီတာသံုး စနိုက္ပါ ရိုင္ဖယ္

အမ္ေအ ၁ အမ္ေက ၃

အမ္ေအ ၁ အမ္ေက ၃ ေခ်မွဴန္းေရးစက္ကေလး(၅.၅၆ မီလီမီတာက်ည္ဆံ)

အမ္ေအ ၃ အမ္ေက ၃ ေခ်မွဴန္းေရးစက္ကေလး(၅.၅၆ မီလီမီတာက်ည္ဆံ)

အမ္ေအ ၄ အမ္ေက ၂ ေခ်မွဴန္းေရးရိုင္ဖယ္ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာတြဲ(၅.၅၆ မီလီမီတာက်ည္ဆံ +၄၀ မမ ဗံုူးသီး)အမ္ေအ ၄ အမ္ေက ၃ ေခ်မွဴန္းေရးစက္ကေလး(၅.၅၆ မီလီမီတာက်ည္ဆံ)

အမ္ေအ ၅ အမ္ေက ၂ (၉မမ)
အူဇီ
အမ္ေအ ၂ ေအ၁ ေခ်မွူန္းေရးစက္ေသနတ္ကေလး
SHORT GUN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရုုိ႕မက္ ၇- ခ်က္ဟာ ဘဘ ကစခဲ့တာပါဟုု ယခုုတုုိင္ အသံေကာင္းဟစ္ေနရင္း ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုုံေပၚ   ျပန္လည္ကုုတ္တက္ရန္ ႀကိဳးစားေနရွာသူ ေခါင္းျဖဴျဖဴ ဖုုိးခင္ညြန္႔သည္လည္း တခ်ိန္က ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းႏွင့္ လက္ခေမာင္းခတ္ကာ ၀င့္ၾကြားခဲ့သူ မေသခင္ေလး  သိသြားသင့္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တုုိ႔ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ တျပည္လုုံး အတိုုင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆုုိသည္မွာ အသံေကာင္းဟစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ မရဏေလာ ကြဲျပားဖုုိ႔လုုိပါသည္။

 ျပည္တြင္းစစ္၏ ႏွစ္ဖက္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ အမိေျမမွသားေကာင္းမ်ား မဟုုတ္ပဲ အမိေျမမွသားေကာင္ မ်ားအျဖစ္သုုိ႔ ဆုုိက္ေရာက္ေန၍ ယမ္းေငြ႕ၾကားက ငုုိရႈိက္သံမ်ား လူတုုိင္းၾကားႏုုိင္ၾကပါေစ....

ထုုတ္ႏုုတ္ - http://www.mgkyautkhae.com


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  
"۩"