koko

koko

Tuesday, March 19, 2013

ဘယ္သူေတြက သွ်မ္းနီေတြလည္း

ဘယ္သူေတြကသွ်မ္းနီေတြလည္း သွ်မ္းနီေတြက ဘယ္မွာေနလည္း သွ်မ္းနီေတြကုုိ ဘယ္သူသိလည္း သွ်မ္းနီေတြကိုု ဘယ္သူခ်စ္သလဲ ...

မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္ဆုုိရုုိးစကားအတုုိင္း ေျပာရေပမည္ တုိင္းလုိင္ ( ရွမ္းနီ)  အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (TNDP) ပါတီ ေပၚေပါက္လာမွ ဟာ... သွ်မ္းနီဆုုိပါလား ဒါဆုုိရင္ သွ်မ္းျဖဴ ၊သွ်မ္းနက္ဆုုိတာေရာ ရွိေသလားဟုု??  ေမးလားေသာ သမုုိင္းမသိ မေလ့လာေသာ အခ်ဳိ႕ေသာတုုိင္းရင္းသားမ်ား ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ရြဲ႕တဲ့တဲ့မ်ား ခင္ဗ်ာ သွ်မ္းနီ၊ သွ်မ္းျဖဴ ၊ သွ်မ္းနက္ တကယ္ရွိသည္။ သိခ်င္ရင္ဒီမွာသြားဖတ္  - *@*

အျခားသူမ်ားကုုိေျပာရသည္ထက္ အင္ဂ်ီအုုိ တန္ဂုုိးနဲ႕ မ်ဳိးဂုုဏ္ တက္ေစမည္ ဆုုိတဲ့ က်ေနာ္တုုိ႔ သွ်မ္းမ်ားကုုိေျပာေနရသည္က ရွက္ဖုုိ႕ေကာင္းသည္။  သွ်မ္းဆုုိတာ တမ်ဳိးထဲရွိရမယ္ တပါတီထဲရွိရမယ္ ဆုုိတဲ့စကားဟာ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အေတြးအေခၚရွိသူေတြပါ။  အမ်ဳိးခ်စ္သာလား အျမစ္ကုုိ ခ်ဳိးေနသာလားဆုုိတာ ကုုိယ္ဘာကုုိယ္ စဥ္းၾကည့္ၾကပါ။ 

က်ေနာ္တင္ျပလုုိတာက သွ်မ္းနီကုုိခ်စ္ၾကတဲ့ သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံမေပၚေပါက္ခင္ထဲက ရွိခဲ့တာပါ ယခုုလည္းရွိတယ္ ေနာက္လဲရွိေနဦးမယ္  သွ်မ္းနီခ်စ္တဲ့ သွ်မ္းမ်ားျဖစ္ႏုုိင္ၾကပါေစ.

၁၉၇၂ ႏုုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္သြင္းခဲ့ေသာ စာတမ္း သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသား ဘုုိးေက်ာ္ဟိန္း (ကြယ္လြန္) အုုိးတန္းရပ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕   တုုိင္းလုုိင္ေခၚသွ်မ္းနီ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမျဖစ္ေသာ Part Two (ေခၚ) ဘုရင္ခံက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသီးသန္႔ထားရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား The Shan States specified in Notification No.41, dated 5th October, 1922, of the Political Department of the Government of Burma, as amended by any subsequent notification made before the commencement or this Act other than the Federated Shan State.  ဖက္ဒရယ္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စုတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳသည့္ သွ်မ္းေစာ္ဘြား နယ္ျဖစ္ေသာ ေသာင္သြတ္နယ္၊ ဆင္းကလိန္ခႏၱီးနယ္၊ ခႏၱီးလုံနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ယခုလက္ရွိ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။) ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ဗန္းေမာ္ခရုုိင္၊ ျမစ္နားခရုုိင္၊ ကသာခရုုိင္နဲ႕၊ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားပုုိင္နယ္ေျမမ်ားအား ကၽြန္ပ္တုုိ႔ တုုိင္းလုုိင္ သွ်မ္းနီမ်ားအား ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခြင့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ေပးရန္ တင္ျပအပ္သည္။

တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလုုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္း မခံခဲ့ရသူမ်ားမွာေတာ့ ပင္လုုံရဲ႕ အနက္အဓိပၺါယ္ဟာ ဘာလဲေတာ့မသိ....
က်ေနာ္သိတာက...
ဦးေစာထြန္းရင္ (ကြယ္လြန္) သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ ျပဳျပဌာန္း ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ မႈၾကမ္း ေရးဆြဲစဥ္ ကာလက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ တုိင္းလ်ဲန္ (ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသား တဦးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ တဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ ပုပုဂၢဳိလ္သည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိဟု သတ္မွတ္ေခၚဆုိႏိုိင္သည့္ အမ်ဳိးသား လကၡဏမ်ား ျဖစ္ေသာ ေျပာဆုိသည့္ စကား ကုိယ္းကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ရုိးရာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထုိင္ရာ တဆက္တည္းေသာ နယ္ေျမ၊ တူညီေသာ သမုိင္းအစဥ္အလာ၊ တူညီေသာ အေျခခံစည္းပြားေရး၊ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧရာ၀တီႏွင့္ သလႅာ၀တီ (ခ်င္းတြင္း) ျမစ္ရုိး ေျမျပန္႔ေဒသရွိ သွ်မ္းအမ်ဳိးအ ႏြယ္မ်ား၏ နယ္ေျမကုိုစုုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ ေျမလပ္သွ်မ္းျပည္နယ္ (တုိင္းလ်ဲန္ျပည္နယ္) သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥေပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ ၂၄-၂-၇၂ ရက္ေန႔စြဲပါ စာတမ္းျဖင့္ တရား၀င္အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ သူျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းရင္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္ က်ဴးလြန္သည္ဟု ၆-၁-၇၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအေရွ႕ေတာင္တရား သူႀကီးရုံးမွ စီရင္ဆုံး ျဖတ္၍ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ အက်ယ္တ၀င့္ ေနာက္မွ တင္ဆက္မည္။


 တုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေဒသ လ်ဥ္းေသာ အႀကံျပဳခ်က္ စာတမ္းမ်ားတင္ျပ ( ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစား ၁-၄-၉၅
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သွ်မ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုုိကေရစီအခ်ဳပ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ ကုုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုက်ေတာ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ သဘာ၀တရားနဲ႕ ဆီေလွာ္မႈရွိေစျခင္း။ ေဒသရွိသက္ဆုုိင္ရာ ျပည္သူအတြင္း ညီညြတ္မႈ နားလည္မႈရွိေစျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုုႀကီးရဲ႕ စည္းလုုံးညီညြတ္မႈကုုိ အေထာက္အကူျပဳႏုုိင္ျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုုႀကီးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳႏုုိင္မယ့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိေစျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြကုုိအေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာလုုိပါတယ္။ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း တုုိင္းသုုိ႕မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္ျပ လုုိပါတယ္။ တုုိင္းလုုိင္အႏြယ္၀င္ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ တုုိင္းေန၊ တုုိင္းေမာ၊ တုုိင္းခမ္းတီ၊ တုုိင္းဆာ၊ တုုိင္းဖြန္း၊ တုုိင္းကဒူး၊ တုုိင္းကနန္းစတဲ့ တုုိင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုု ႏုုိင္ငံႀကီး မေပၚခင္တည္းက သမုုိင္းအစဥ္အလာေကာင္းနဲ႔ ေနထုုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ေဒသခံ ပင္မတုုိင္းရင္းသား   ေတြျဖစ္ ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံသမုုိင္းမွတ္တမ္းမွာ လူမ်ဳိးနာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းကာ မွတ္သားျခင္းေၾကာင့္သာ ေမွးမွိန္ေနရတဲ့ လူမ်ဳိးႀကီးတစ္မ်ုုိးျဖစ္ပါတယ္။

-တုုိင္းလုုိင္ေတြဟာ အမ်ားနည္းတူ ျပည္ေထာင္စုုဖြား ပင္ရင္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ညီလာခံညီလာခံလုုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠႀကီး ရွင္းလင္းသြားသလုုိပဲ မိမိတုုိ႔ရဲ႕ ညီအစ္ကုုိေတာ္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ရထုုိက္တဲ့ အခြင့္ေရးေတြကုုိ အျမန္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုုိ႔ ဆုုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ဳိးေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနၾကမွာပါ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းနွင့္အမွ် ေတာင့္တ   ေစာင့္ဆုုိင္း ခဲ့ရတဲ့ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီကုုိ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့မယ္ဆုုိရင္ တုုိင္းလုုိင္အုုပ္စုု၀င္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုု အားလုုံးတုုိ႕ဟာ အမ်ားနည္းတူ ၾကည္ႏူး၀မ္းသာလာရမွာပါ၊

- တုုိင္းရင္းသား တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးကုုိလည္း ပုုိမုုိက်စ္လစ္ ခုုိင္မာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
-ထုုိ႕ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေရႊကူ၊ မန္စီ၊ မုုိးေမာက္၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ုုိင္းေမာ္၊ ကားမုုိင္း၊ တႏုုိင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မုုိးေကာင္း၊ ခမ္းတီး၊ ဟုုမၼလင္း၊ တမႈး၊ ေဖာင္းျပင္၊ ေမာ္လုုိက္၊ ပင္လယ္ဘူး၊ အင္းေတာ္၊ ဗန္းေမာက္၊ ကသာ၊ ေကာ္လင္း၊ ၀န္းသုုိ၊ ထီးခ်ဳိင့္တုုိ႔တြင္ ေနထုုိင္ၾကတဲ့ ဆႏၵခံယူၿပီး တုုိင္းလုုိင္ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း (သုုိ႔မဟုုတ္) ေဒသ သတ္မွတ္ေပးႏုုိင္ရန္ တင္ျပလုုိက္ရပါတယ္။

-ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သွ်မ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစုုိင္းစုုိးညြန္႔ ျဖစ္ပါတယ္ အေျခခံ ဥပေဒကုုိ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံထားရတဲ့ လူမ်ဳိးစုုႀကီးမ်ား အေရးကိစၥရွိခဲ့သည္ အခုုပါနဲ႔ပါဆုုိရင္ အဲ့ဒီလူမ်ဳိးအတြက္ သုုံးႀကိမ္သုုံးခါ ျဖစ္သြားႏုုိင္ဖြယ္ရွိေနတယ္လုုိ႔ သတိခ်ပ္မိႏုုိင္ဖုုိ႔တင္ျပလုုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ၁၉၄၇။ ၁၉၇၄ မ်ားမွာလုုိပဲ တင္ျပေတာင္းဆုုိမႈေတြရွိပါလ်က္နဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံရျခင္းမ်ဳိးထပ္မျဖစ္ရေလေအာင္ အထူးစဥ္းစားၿပီး အဲ့ဒီလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အေရးအတြက္ ပါ၀င္ ေရးဆြဲေပး သြားဖုုိ႔ အထူးလုုိအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလူမ်ဳိးမ်ားကေတာ့ စစ္ကုုိင္းတိုုင္းအထက္ပုုိင္းနဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္ပုုိင္း   ေတြမွာ  ပ်႕ံႏွ႔ံေနထုုိင္က်တဲ့ တုုိင္းလုုိင္၊ တုုိင္းေန၊ တုုိင္းေမာ၀္၊ တုုိင္းဆာ၊ တုုိင္းခမ္းတီး၊ တိုုင္းကဒူး၊ တုုိင္းကနန္း၊ တုုိင္းခြမ္းစတဲ့ တုုိင္းလိုုင္အႏြယ္၀င္တုုိ႔ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။

တုုိင္းလုုိင္လူမ်ဳိးတုုိ႔ဟာ ကခ်င္မဟုုတ္သူမ်ား (Non- Kachin) အျဖစ္နဲ႕သာ သတ္မွတ္ခံရကာ အမည္ေပ်ာက္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ အေဖ်ာက္ခံရ ကာႏွစ္နာရတဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္စုု၊ လူမ်ဳိးမ်ားစုု ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အလားတူပဲ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းနဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ မီးရထား သံလမ္း ရုုိးတေလွ်ာက္ေတြမွာ သွ်မ္းဗမာလူမ်ဳိးအျဖစ္နဲ႕သာ သိရွိၾကၿပီး ပင္ရင္းတုုိင္းလုုိင္လူမ်ဳိး အမည္ရင္းဟာ ေမးမိွန္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မည္သည့္ အရပ္မွာေနပါေစ တုုိင္းလုုိင္ဟာတုုိင္းလုုိင္လူမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္မက လ်စ္လ်ဴ ရႈထားျခင္း ခံၾကရတဲ့ ဒီတုုိင္းလုုိင္နဲ႕ တုုိင္းအႏြယ္၀င္မ်ားတုုိ႕ အေရးအတြက္ ဒီတတိယအႀကိမ္ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အေျခခံမႈမ်ားခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ အျခြင္းခ်န္ ထားမိဖုုိ႕ အထူးအေရးႀကီး လွပါတယ္။ ဒီမ်ဳိးႏြယ္စုုတုုိ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စုု အဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ား အဆင့္ထိ ရရွိသင့္တဲ့ အေျခခံလကၡဏာမ်ား အျပည့္စုုံ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရုုံမက ျပည္ေထာင္စုုေပၚလဲ အၿမဲသစၥာရွိရွိ ေစာင့္သိရုုိေသ ကာကြယ္လာၾကတဲ့အတြက္ နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ေပးဖုုိ႔ ရွိလာပါက တုုိင္းရင္းသားတကာ့ တုုိင္းရင္းသားထဲမွာ တုုိင္းလုုိင္မ်ားဟာ ပထမဦးဆုုံး မွာ ထားရွိၿပီး စဥ္းစား သတ္မွတ္ေပးရမည္သာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အေလးနက္ထားတင္ျပလုုိပါတယ္။

-တုုိင္းလုုိင္ ကုုိယ္ပုုိင္လုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာ ဗန္ေမာ္ခရုုိင္ရွိ ဗန္ေမာ္၊ မုုိးေမာက္၊ မန္စီ၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္းရွိ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားအားလုုံး၊ ျမစ္ႀကီးနား ခရုုိင္အတြင္းရွိ ျမစ္နား၊ ၀ုုိင္းေမာ္၊ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ ကားမုုိင္း၊ မုုိင္းခြမ္းေခၚ တႏုုိင္းရွိ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားအားလုုံး၊ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားပုုိင္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကသာခရုုိင္အတြင္းရွိ ကသာ၊ အင္းေတာ္၊ ထီးခ်ဳိင့္၊ ဗန္းေမာက္၊ ေကာ္လင္း၊ ၀န္းသုုိ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ကေလးခရုုိင္ရွိ ကေလး၊ ေဖာင္းျပင္၊ တမႈး၊ ကေလး၀၊ ေမာ္လိုုက္၊ မိန္းကန္းနယ္မ်ားကုုိ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းကလိန္၊ ခႏၱီးေစာ္ဘြား နယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ခႏၱီးခရုုိင္ရွိ ခႏၱီး၊ ဟုုမၼလင္း၊ နမ့္ယြန္း နယ္မ်ားကုုိလည္းေကာင္း တုုိင္းလုုိင္ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြင္းသုုိ႕ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ေပးပါရန္ လူသိရွင္ၾကား တတိယမိၺ အေလးအနက္ထားၿပီး အႀကံျပဳတင္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း အထူးေဒသ (၃)မွ ကုုိယ္စားလွယ္ ဦးစုုိင္းေနာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
-ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕  ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ သွ်မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၃)မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏုုိင္းၿပီး ၎တုုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ အညီတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား= တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိမဟုုတ္ ျပည္နယ္ရရွိၿပီးသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွအပ ဆုုိတဲ့ အေျခခံမႈမရွိသင့္ပဲ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႕မဟုုတ္ ျပည္နယ္ရရွိၿပီးေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ုုိးတမ်ဳိးသည္ အျခားတုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ျပည္နယ္ တစ္ခုုခုုတြင္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ လူဦးေရရွိၿပီး နယ္ေျမ တစ္ဆက္တည္းတြင္ စုုုုစုုစည္းစည္း ေနထုုိင္ၾကသည့္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကုုိ (ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ုုပ္ခြင့္ရ တုုိင္း သုုိ႕မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုုမ်ား) ေပးသင့္ပါသည္။ ဒါမွပဲ အျခားတုုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိေနေသာ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႕မဟုုတ္ျပည္နယ္ ရရွိၿပီးေသာ လူမ်ဳိးစုုမ်ားဟာ မိမိမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား ကဲ့သုုိ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တုုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ထဲရွိ မ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ားသာ အခြင့္ေရးရရွိၿပီး တႏုုိင္ငံထဲေန ညီအကုုိျဖစ္လင့္ကစား အခြင့္အေရး ဆုုံးရႈံးေနမယ္္ဆုုိရင္ သဘာ၀မက်တဲ့အျပင္ တုုိင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးကုုိယ္ပင္ ထိခုုိက္ႏုုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ- စစ္ကုုိင္းတုုိင္းအထက္ပုုိင္းနဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္ပုုိင္းေဒသမ်ားမွာ စုုစည္းေနထုုိင္ၾကတဲ့ တုုိင္းလွ်န္း၊ တုုိင္းေန၊ တုုိင္းဆာ၊ တုုိင္းခမ္းတီး၊ တုုိင္းကတူး၊ တုုိင္းကနန္း၊ တုုိင္းခြမ္းစတဲ့ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္၀င္ မ်ားကုုိလည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုု မ်ားသတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုုိတင္ျပလာပါက အဲ့ဒီသွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္၀င္မ်ားဟာ ယခုု ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ (ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုုိင္း) သုုိ႔မဟုုတ္ (ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုု) ေပးသင့္တဲ့ လူမ်ဳိးစုုမ်ားရဲ႕ အဂၤါရပ္နဲ႕လည္း ညီေနပါတယ္။

-သူတုုိ႕ဟာေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ လူဦးေရရွိၿပီး နယ္ေျမ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္းတြင္ စုုစုုစည္းစည္း ေနထုုိင္ၾကတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုုိ႔ဟာ ဒီကေနမွ မိမိမ်ဳိးႏြယ္စုုအေပၚ မိမိကုုိယ္တုုိင္ စိမံလုုိတဲ့ ဆႏၵရွိခဲ့သာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ၿဗိတိသွ်တုုိ႔ အုုပ္စုုိးစဥ္က တုုိင္းလွ်န္ အမ်ဳိးသားတုုိ႔   ေနထုုိင္တဲ့  နယ္ေျမကုုိ (၁၉၃၅) ခုုႏွစ္ ျမန္ႏုုိင္ငံ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒဇယား (၂) အပုုိင္းေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမွာ ဇယား (၁)တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါတယ္။

-ပင္လုုံညီလာခံမွာ ယင္း အပုုိင္း (၂) အပါ၀င္ ဗန္းေမာႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရုုိင္ နယ္ေျမမ်ားကုုိ ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ဖုုိ႕ ေတာင္းဆုုိခ်က္ မ်ားဟာ (၁၉၃၅) ခုုႏွစ္ ဥပေဒနဲ႔ အံမ၀င္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပင္လုုံညီလာခံ ပ်က္လုုနီးပါး ေရာက္သြားသည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့တာ သိရပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ … ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဒသ (၂) ဟာ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေဒသမဟုုတ္၊ တုုိင္းလွ်န္တုုိ႔ရဲ႕ ေဒသသာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာလုုံး၀မတူဘဲ ရန္ကုုန္သုုိ႔ ျပန္ရန္ပင္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
- (၂၁- ၄- ၄၇) ရက္ေန႔မွာ ဗန္ေမာ္ခရုုိင္ ေျမျပန္႔ေဒသမွ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္လုုိက္တဲ့ ဦးဘုုိးထီ၊ ဦးေစာရီ၊ ဦးဘဆင္တုုိ႔က ေတာင္တန္းေဒသ စုုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ ကုုိသြားေရာက္ ေတြ႔ဆုုံၿပီး သူတုုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကုုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အသင့္ေရးထားတဲ့ စာတမ္းကုုိလည္း စုုံစမ္းေရး အဖြဲ႔ ဥကၠဌထံ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
-သူတုုိ႔ရဲ႕ထြက္ဆုုိခ်က္စာတမ္းမွာ ဗန္ေမာ္ရွိ လူထုုနဲ႔ ေက်းရြာ (၂၂)ရြာကုုိ ေပါင္းၿပီး အစည္းေ၀ တရပ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေစးမွာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ထဲသုုိ႔ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရုုိင္ ေျမျပန္႕ေဒသ ထည့္သြင္းဖုုိ႔အတြက္ ၿဗိတိသွ် အာဏာပုုိင္ တုုိ႔ရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္   ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုုိ ရႈတ္ခ်တယ္လုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္သစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးဖုုိ႔ ေျမျပန္႔   ေဒသမ်ားကုုိ ဖဲ့ေပးရမယ္ဆုုိတဲ့ အဆုုိျပဳခ်က္ မွန္သမွ်ကုုိ မိမိတုုိ႕လက္ခံမည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုုိေဖာ္ျပထားတာကုုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲ့ဒီဆုုံးျဖတ္ခ်က္စာတမ္းကုုိ  ဦးဘုုိးထီ၊ ဦးေစာရီ၊ ဦးဘေအာင္၊ ဦးဘဆင္တုုိ႕က လက္မွတ္ေရးထုုိး တင္ျပခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔ မွာ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ (၆) ကုုိေအာက္ပါအတုုိင္း ျပဌာန္း အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

- ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္ေမာခရုုိင္ မ်ားဟူ၍ ယခင္က ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏုုိင္ငံ အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုု အဖြဲ႔၀င္ တစ္ခုုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ထုုိျပည္ေထာင္စုုအဖြဲ႕၀င္ကုုိ ဤမွေနာင္အဖုုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုု  ေခၚတြင္ မည္လုုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ တုုိင္းလွ်န္ လူမ်ဳိးမ်ားဟာ အခြင့္ေရး ဆုုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ရပါတယ္။


(မွတ္ခ်က္ - အထက္ပါ သွ်မ္းမ်ဳိးခ်စ္ ပုုဂၢိဳမ်ား၏ ညီလာခံ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားသည္။  ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ စားလုုံးမ်ားကုုိ ရွမ္း/ သွ်မ္းလုုိ႕ေရး သည္မွလြဲ၍ က်န္အားလုုံး မႈရင္းစာသား မ်ားျဖစ္သည္။)
ယခုု တုုိင္းလုုိင္ သွ်မ္းနီေျမပုုံသည္လည္း သတင္းစာပါ ေျမပုုံသာျဖစ္သည္။
ေနာင္တေခတ္ သွ်မ္းလူငယ္ ယင္းသွ်မ္းခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလုုိ အမ်ဳိးသားေရး အတြက္ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ၾကပါေစ။


** စာေရးသူကုုိယ္တုုိင္ေတြ႔ဆုုံေျမးျမန္းခ်က္... ( (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္နယ္ေန႕ အခမ္းအနားၿပီး ၈ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂  ) RCSS/ SSA ဒုုတိယ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြတ္စစ္ လြယ္တုုိင္းလ်န္ဌာနခ်ဳပ္  **- ဟုုိေပါင္လုုံခါ့ ( ဥကၠဌႀကီး ခင္ဗ်ား သွ်မ္းပါတီ ႏွစ္ခုုရွိရာ အခုုသွ်မ္းနီပါတီပါ တုုိးလာတဲ့အတြက္ သုုံးပါတီျဖစ္လာတယ္ ဒါကုုိ ဘယ္လုုိျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်ာ  **- သွ်မ္းပါတီသုုံးခုုစလုုံးကုုိ က်ေနာ္တုုိ႕ အားေပးပါတယ္ အခုုကသူတုုိ႕က စတင္ၿပီးေတာ့ ပါတီေတြတည္ေထာင္လာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္ ဒီၾကားထဲမွာ သွ်မ္းပါတီေတြ အခ်င္းခ်င္းအျမင္သေဘာထားမကြဲလြဲၾကဖုုိ႔ အတုုိက္အခံမျဖစ္ၾကဖုုိ႕ေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႕ အႀကံျပဳထားပါတယ္ ဒီမုုိကေရစီနည္းလမ္းေပၚမွာပဲ ပါတီေတြလုုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုုိ႕  က်ေနာ္အႀကံျပဳတာရွိပါတယ္။
**- ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းထဲက သွ်မ္းေတြအတြက္ေရာ စဥ္းစားထားတာေတြရွိလား ခင္ဗ်ာ                      **- က်ေနာ္တုုိ႕ ျပည္ေထာင္စုု အတြက္ေတြးတယ္ ဒါေၾကာင့္မုုိ႕ က်ေနာ္တုုိ႕ အားလုုံးအတြက္ ေတြးတယ္ ဒါေၾကာင့္မုုိ႕ေနရာတုုိင္းမွာရွိတဲ့ သွ်မ္းေတြအတြက္ေတြးတယ္ ဟုုေျပာဆုုိခဲ့ပါသည္။** စာေရးသူကုုိယ္တုုိင္ေတြ႔ဆုုံေျမးျမန္းခ်က္... ယာန္ဆုုိေသာသွ်မ္းသမုုိင္း စာအုုပ္ကုုိေရးသား ျပဳစုုသူ သွ်မ္းသမုုိင္း သုုေတသီ - မယ္ခူးေခးရွဲန္ ခ်င္းမုုိင္ (၂၅ ရက္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၂ ) **- မယ္ခူးခါ့ အခုု သွ်မ္းနီေတြ ပါတီေထာင္ၾကၿပီ မယ္ခူးဘယ္လုုိျမင္ပါသလဲ **- ေအးေကာင္းတယ္ သွ်မ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ေနရာက ပါတီေထာင္တာပဲ ေကာင္းတယ္ တျခားကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္
 ျဖဴး၊ မုုံရြာဘက္က သွ်မ္းေတြေရာ ေခၚေပးပါ။ ေအး သွ်မ္းပါတီေတြ သုုံးပါတီပဲရွိရွိ သွ်မ္းအေရးဆုုိရင္ အသံတသံထဲထြက္္ဖုုိ႕လုုိတယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တပါတီထဲကပဲ သွ်မ္းအေရးေျပာမယ္ဆုုိရင္  တသံပဲထြက္မယ္ သွ်မ္းသုုံးပါတီက ေျပာမယ္ဆုုိရင္ အသံသုုံးသံထြက္မယ္ ပါတီေတြညီဖုုိ႕လုုိတယ္ ဟုုေျပာသည္။

**-  မယ္ခူးခါ့ အခုု သွ်မ္းနီေတြက ေနာက္လုုပ္ေပးမဲ့ မွတ္ပုုံတင္မွာ လူမ်ဳိးကုုိ သွ်မ္းနီ ဆုုိတာ ထဲ့ေပးပုုိ႕ ေတာင္းဆုုိေနတယ္ ဟုုေျပာရာတြင္  မယ္ခူးက  **-  ေအးသိတယ္ဟုုဆုုိကာ အတန္ငယ္ ၿငိမ္သက္ၿပီး  မ်က္ရည္၀ဲကာ ကုုိယ္ကုုိတုုိင္ သွ်မ္းျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႕ ငါတုုိ႕ ကုုိ သွ်မ္းျဖစ္ဖုုိ႕ေပးပါ ငါတုုိ႔ဟာသွ်မ္းေတြပါလုုိ႔  ျပန္ေတာင္းေနရသာေလာက္ ၀န္းနည္းေက်ကြဲစရာဘယ္ဟာရွိလည္း အဲ့့ဒီေလာက္နားက်ည္းစရာလည္း ေကာင္းတာေရာ ဘာရွိဦးမလဲဟုု ေျပာဆုုိသည္။

အထက္ပါ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက အမ်ားထင္သလုုိ သွ်မ္းနီေတြဟာ သွ်မ္းကခြဲ ထြက္တာမဟုုတ္ပဲ မိမိရပုုိင္ခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ဆုုံးရႈံးေနလုုိ႕ ေတာင္းၾကေၾကာင္းကုုိ ရင္ထဲကေရာ အသည္းကပါ လက္ခံၿပီး သွ်မ္းနီခ်စ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သလုုိ႕  သွ်မ္းနီခ်စ္တဲ့ သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္ သစ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာဦးမယ္လုုိ႕  ယုုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာရင္း အားလုုံးကုုိေလးလွ်က္ -- က်ားေပါက္

သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသားတဦး၏ ရင္းတြင္း ဆႏၵ

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"