koko

koko

Wednesday, May 15, 2013

ဥတၱရေစာျဖဴ၏ ေပ်ာက္ဆုုံးသြားေသာ ရႊၿမိဳ႕ေတာ္ဥတၱရေစာျဖဴ၏ ေပ်ာက္ဆုုံးသြားေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္းတပုုဒ္ဟုုဆုုိေပမဲ့ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ တခါတခါ ဒ႑ာရီမ်ားထက္ ထူးဆန္းအံ့ေအာ ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္ ေနသည္ကုုိလည္းေတြ႔ရသည္။ အိမ္ေျခကုုိးေသာင္းရွိေသာ ဥတၱေစာျဖဴ၏  ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ သမုုိင္းဦးအစ လုုိ႔လည္းေျပာလုုိ႔ရေပသည္။ မည္သုုိ႔ပင္ရွိေစကာမႈ စ၀္ေဆဖိေခၚ က်ားျဖဴမင္းသာ၏ သားေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မိန္းေကာင္(၀္)၊ မိန္းယမ္း၊ မိန္းမိတ္ (စ္) ၀မ္းေဆ၊ လုုိ႔ေခၚတဲ့  ျမန္မာလုုိ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မိုုးမိတ္၊ ၀န္းသုုိ စတဲ့ သွ်မ္းၿမိဳ႕ တုုိ႔သည္ ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ ေနရာယူလွ်က္ရွိေနသည္။

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္၊ ဘီစီ(၅၄၄-၅၈၉)ခန္႕တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားသခင္သည္ အနာဂတ္ သာသနာေေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေတြ႔ႀကဳံမည့္အေရး ေမွ်ာ္ေတြး သိျမင္ေတာ္မႈ သျဖင့္ အခါတစ္ပါးေသာ မဇၥိ်မေဒသမွ ညီေတာ္အာနႏၵာႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္္မႈရာ ယခုအင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္တည္သည့္ ေဒသႏွင့္ ေရႊမဥၥဴဘုရား တည္ရွိသည့္ေနရာ၌ ေခတၱရပ္တန္႔ၿပီး နာဌာဂီရိေတာင္ (ဆင္ေခါင္းေတာင္) ထိပ္တြင္ ရပ္တန္႔ေတာ္မႈ၏။ ေနာင္အခါ အနာဂတ္ကာလ၌ အင္းႀကီးျဖစ္္တည္လတၱံေသာ ေၾကာင္းခ်င္းရာႏွင့္  ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းလင္း ေတာက္ပသည့္    ၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ကိန္းေအာင္း ေတာ္မႈရာေစတီေတာ္ ဘုရားတည္ရွိလတၱံ႔ေသာ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မႈ ခဲ့ေလသည္ဆုုိသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေပးေတာ္မႈစဥ္ ရပ္တန္႔ေတာ္မႈရာ ေတာင္၏အမည္ကုိ ေရွးသွ်မ္းသမုိင္း မႈမ်ားအရအမည္ ကြဲမ်ားရွိေသာ္လည္း နာဌာဂီရိ(ဆင္ေခါင္း) ေတာင္ ဟူ၍သာ အစဥ္အဆက္ မွတ္သားရေပသည္။ (အင္းေတာ္ႀကီးအင္းစပ္မွ ခရီး ၂မုုိင္ခန္႔ မုုိင္းေနာင္ရြာ ထုုိရြာမွခရီး တမုုိင္ခြဲခန္႔တြင္ ဆင္ေခါင္းေတာင္ရွိသည္။)

သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ ၂၃၀-ခုႏွစ္တြင္ နဂါးအမ်ဳိး()မ်ဳိး အက်ယ္(၁၁၂၄) မ်ဳိးအနက္ ဧရာပတၱနဂါး မ်ဳိးသားအဖ()ဦးႏွင့္ နဂါးေပါင္း(၃၈၀၁၂)တုိ႕သည္ ေဘာဂ၀တီနဂါးျပည္မွ (အုိးသစ္၊ အိမ္သစ္၊ အင္းသစ္) ရွာရန္ ထြက္ခြာခဲ့ေလသည္။

သကၠရာဇ္(၂၆၄)ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရကုိးသန္းရွိေသာ(ပစၥႏၱရဂႏၼာ) ဂုရုရာဇ္တုိင္းတြင္ ထမံသီဟူေသာ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အိမ္ေျခတစ္ေသာင္း၊ ေက်ာင္းေပါင္း တစ္ေထာင္ရွိသည္ဟုုဆုုိသည္။ ဗုဒၶ အယူ၀ါဒ ေက်ာင္းခ်င္းမ်ဳိးဟုတ္ ၀ါဒဘာသာစုံ ေက်ာင္းေပါင္း စုံျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ ကုိ တည္ေထာင္ေတာ္မူ၍ ဥတၱရေစာျဖဴ ဆုုိေသာမင္းတပါး ဆုုိးစံလွ်က္ရွိသည္။ 

ဂုုရုုရာဇ္တုုိင္း စည္းခမ္းျပည့္ရွင္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားအနက္ သားႀကီး ဥပရာဇာ သည္။ ( ေမာ္လေခါင္ ေခၚ ထမံသီအတတ္ Will- Power  ကုုိထူးျခားစြာ တတ္ေျမာက္သူျဖစ္သည္။ ေမာ္လေခါင္ ထမံသီအတတ္ဆုုိသည္မွာ လူဆင္စစ္က က်ားဘ၀အျဖစ္သုုိ႔  ကူးေျပာင္းသြားေသာ အတတ္ပညာ တမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သာမန္ ထမံသီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ က်ားဘ၀ျဖစ္သြားပါက ရုုိးရုုိးက်ား အသြင္ျဖစ္ၿပီး သားႀကီးဥပရာဇာသည္ သာမန္တုုိ႔ထက္ ထူးျခားစြာ က်ားဘ၀တြင္ ရုုိးရုုိးက်ားဘ၀မဟုုတ္ပဲ ၀ါဂြမ္းကဲ့သုုိ႔ စြတ္စြတ္ျဖဴေသာ က်ားျဖဴဘ၀ကုုိ  ရရွိေလသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိမင္းသားကုုိ စ၀္ေဆဖိတ္ဟုု သွ်မ္းတုုိ႔  ေခၚဆုုိသည္။ စ၀္သည္ - အရွင္သခင္၊ ေဆသည္ - က်ား၊ ဖိတ္သည္ - အျဖဴေရာင္ စ၀္ေဆဖိတ္ - အရွင္က်ားျဖဴမင္းသား ဟုုအဓိပၺါယ္ရရွိသည္။

တေန႔၌ ေတာ၀က္ေတြ အုုပ္ဖြဲ႔ေတာင္းက်န္း၊ ေတာင္ယာ၊ လယ္စပါးမ်ားကုုိ လာေရာက္ ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္ ဆုုိတဲ့သတင္းကုုိ ေရႊနန္းေတာ္သုုိ႔ ေပါက္ၾကား လာေလရာ။ ဒီေတာ၀က္ေတြကုုိ သားေတာ္ႀကီး ႏွိမ္ႏွင္းပါ့မယ္ ဆုုိကာ ေနာက္လုုိက္ေနာက္လုုိက္ေနာက္ပါး တုုိ႔ျဖင့္ ေတာ၀က္ရွိရာသြားေရာက္ခါ ဥပရာဇာသည္ က်ားျဖဴဘ၀ျဖင့္ ေတာ၀က္မ်ားကုုိ လုုိက္လံရွာေဖြ သုုတ္သင္ ႏွိမ္ႏွင္းေတာ့သည္။ ဒီလုုိႏွင့္ တေတာင္၀င္ တေတာထြက္နဲ႔ နယ္ကၽြံလာၿပီး မွန္ကင္းေတာင္ သုုိ႔ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ ( ယခုု၀န္းသုုိ႔ၿမိဳ႕အနီး) မွန္ကင္းေတာင္ကေန ခရီးဆက္ခဲ့ရာ မိန္းသုုံ ေတာင္ထိပ္သုုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

မိန္းသုုံေတာင္၀န္းက်င္သည္ အင္မတန္မွ သာယာလွပၿပီး ေတာင္ထိပ္ေပၚမွ ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ အေရွ႕ဆီမွ ဧရာ၀တီ(နမ့္က်ဳိ)၊ အေနာက္ဘက္မွာခ်င္းတြင္း (နမ့္တာလုုံး) ျမစ္တုုိ႔ တသြင္သြင္တၿငိမ့္ၿငိမ့္ စီးဆင္းေနေလေတာ့သည္။ ရာသီဥတုု အစာအဟာရ အစစအရာရာ သပၺာယ္မွ်တေနေလေတာ့ ဥပရာဇာ စ၀္ေဆဖိတ္ဟာ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ေတာ္သုုိ႔ ျပန္ရန္မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနေလခုုိက္..

မိန္းသုုံေတာင္ေပၚမွ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးမွာ လည့္လည္က်က္စားေနတုုန္း ျမစ္ကမ္းမွာ ေဖာင္တခုု ထုုိးဆုုိက္လာတာ ေတြ႔လုုိက္ရတယ္။ အေသခ်ာ ၾကည့္လုုိက္ေတာ့.... ေဖါင္ေပၚမွာ အင္မတန္ေခ်ာေမာ လွပတဲမိန္းကေလး တေယာက္...
 ....“ အုုိ… “နွမငယ္” .....“ တေယာက္တည္းပါလား ေဖါင္ေပၚမွာလည္း မသုုိးထမင္း မသုုိးဟင္း စားၿမိန္ထုုပ္ေတြလဲ ပါလာေလရဲ႕  ႏွမငယ္”...

မိန္းကေလးသည္ အသံလာရာဘက္သုုိ႔ စူးစုုိက္ၾကည့္ၿပီး “ဟုုိစမ္းဒီစမ္း ဟုုိကုုိင္ဒီကုုိင္” လုုပ္ေနပုုံကုုိၾကည့္ၿပီး စ၀္ေဆဖိတ္က မ်က္မျမင္မိန္းကေလးပဲကုုိ.....

ရုုပ္ဆင္းၾကန္အင္ လကၡဏာ အရေတာ့ မိန္းကေလးသည္ သာမန္လူတန္းစားထဲက မျဖစ္ႏုုိင္၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေမးျမန္းစုုံစမ္းၾကည့္လုုိက္ေတာ့...

“ဟုုတ္ပါတယ္ ဒီလုုိမ်က္မျမင္ အကန္းမေလးမုုိ႔ ခမည္းေတာ္က ရွက္ရြံ႕လွတာနဲ႔ နန္းေတာ္မွာ မထားပဲအခုုလုုိ ေဖာင္နဲ႔ ေမ်ာလာရတာပါ။ ခမည္းေတာ္က သတ္ပစ္ဖုုိ႔ေတာင္ အမိန္႔ေတာ္ေပးထားၿပီး မယ္ေတာ္ ေတာင္းပန္လုုိ႔ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ ရၿပီး အခုုလုုိေဖာင္နဲ႔ ေမ်ာလာရတာပါ။ ”
...“ ဘ၀၀ဋ္ေၾကြးပါပဲ ေမာင္ႀကီးရယ္....  လုုိ႔ သနားစဖြယ္ ျပန္ေျပာျပတယ္။

ထုုိခါ စ၀္ေဆဖိတ္ မင္းသားက ..... “ ဘ၀၀ဋ္ေၾကြး ဒီမွာပဲ အဆုုံးသတ္လုုိ႔ ဘ၀ဖူးစာ ဒီမွာစတင္ၿပီေပါ့.....  ႏွမငယ္ရယ္”….
ဟုဆုုိကာ စ၀္ေဆဖိတ္မင္းသားေလးဟာ အကန္းမေလး နန္းမြန္ကုုိ ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္ခင္ စုုံမက္သြားၿပီး မုုိင္းသုုံေတာင္ေပၚ ေခၚလာခဲ့ေတာ့တယ္။ မုုိးသုုံေတာင္ေပၚက ရတဲ့ နတ္ေဆးျမစ္နဲ႔ ခ်စ္လွစြာေသာ နန္းမြန္ေလးကုုိ ကုသေလတယ္။ ရက္မ်ားမၾကာမွီ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း လင္းရလုုိ႔….

...“ အုုိး.. ေမာင္ေတာ္ရယ္ ဒီေလာက္လွတဲ့ေလာကႀကီးကုုိ အခုုမွပဲ ေတြ႔ျမင္ခြင့္ရတယ္၊.”....
.....“ ေမာင္ေတာ္ဟာလဲ အင္မတန္ခံ့ညားၿပီး က်က္သေရရွိလုုိက္တာ”..

ဒီလုုိနဲ႔ စ၀္ေဆဖိတ္နဲ႔ နန္းမြန္တုုိ႔ ေပါင္းသင္းေနထုုိင္ရာခဲ့ရာ ရက္လႏွစ္ေတြၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် သားေတာ္သုုံးပါးေတာင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း လာခဲ့ေတာ့သည္။

ထုုိသားေတာ္သုုံးပါး အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မိခင္ဘက္မွ ဘုုိေတာ္ထံ အေမြးသြားေရာက္ ေတာင္းခံၾကရာ ဘုုိးေတာ္မွ ထီးသစ္နန္းသစ္တည္ဖုုိ႔ ေျမးေတာ္မ်ားကုုိ အတိတ္ေကာင္းနိမိတ္ေကာင္း အေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပးသနားေတာ္မူလုုိက္ေလသည္။ 

ေျမးႀကီးဆုုံး ေဆဟုုံဖွ(ခြန္ရံ)ကုုိ ဓါးေျမွာင္တလက္ ခ်ီးျမွင့္ၿပီး ဓါးကုုိ ေလထဲေျမွာက္လုုိက္ပါ ဓါးျပန္က်လာၿပီး စုုိက္တဲ့ေနရာမွာ ၿမိဳ႕တည္ပါ။

ေျမအလတ္ ေဆေကာ္ဖွ (ခြန္ကံ) ကုုိ စည္ေတာ္ႀကီးတစ္လုုံး ခ်ီးျမွင့္ေလးသည္။ စည္ႀကီး အလုုိလုုိျမည္တဲ့ ေနရာမွာ ၿမိဳ႕တည္ပါ။

ေျမးအငယ္ ေဆက်န္ဖွ (ခြန္အြမ္)ကုုိေတာ့ ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္ေပးသနားေတာ္မႈသည္။ ဆင္ဦးကင္းေပၚ ဗ်ဳိင္းလာနားတဲ့ေနရာမွာ ၿမိဳ႕တည္ပါ။

သွ်မ္းညီေႏွာင္သုုံးဦးတုုိ႔၏  ဘုုိးေတာ္ျဖစ္သည့္ ဂႏာလရာဇ္တုိင္း- ရီႊရႊမ္ဘုုရင္မင္းျမတ္သည္ ေျမးေတာ္တုုိ႔အား အတိတ္နိမိတ္ေကာင္း လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္လုုိက္ေနာက္ပါမ်ားကုုိပါ ထဲ့ေပးလုုိက္ၿပီး ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတည္ေထာင္ကာ မင္းလုုပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေစေလသည္။
ထုုိအခါ သွ်မ္းညီေနာင္ သုုံးဦးတုုိ႔သည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုုိ အသီးသီး စတင္တည္ေထာင္ ၾကေလေတာ့သည္။ 

အကုုိအႀကီးဆုုံးျဖစ္ေသာ္ ခြန္ရံက  မိန္းမိစ္ေခၚ ဓါးေျမာင္ၿမိဳ႕ ၎၊  ညီအလတ္ျဖစ္ေသာ ခြန္ကံက မိန္းေကာင္(င္) ေခၚ စည္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုုိ၎၊  ညီအငယ္ဆုုံး ျဖစ္ေသာ ခြန္အြန္က ဆင္းဦးကင္း ဗ်ဳိင္းနားလုုိ႔ မိန္းယန္းေခၚ ဗ်ဳိင္းၿမိဳ႕တုုိ႔၎ အသီးသီး တည္ေထာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္စုုိးစံေလရာ မိန္းမိစ္၊ မိန္းကာင္(င္)၊ မိန္းယမ္း၊ ဟုု သွ်မ္းအဆုုိမွ ယေန႔တုုိင္ မုုိးမိတ္၊ မုုိ္းေကာင္း၊ မုုိးညွင္းဟုု ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ ေနရာယူ ထင္ေပၚ ေၾကာ္ေစာ ေလေတာ့သည္။ 

ထုုိသွ်မ္းညီေနာင္ သုုံးဦးတည္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕သုုံးၿမိဳ႕ထက္ အေစာဆုုံးၿမိဳ႕မွာ ဖခင္က်ားျဖဴႀကီးႏွင့္ မိခင္နန္းမြန္တုုိ႔ဆုုံစည္းရာ သွ်မ္းလုုိ႔ ၀မ္းေဆ ( ၀မ္းသည္- ကြင္း၊ ေဆသည္ - က်ား ။ ၀မ္းေဆ က်ားကြင္မွ ယေန႔တုုိင္ ၀န္းသုုိၿမိဳ႕ဟုုေၾကာ္ေစာေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၃၆၀-ခုႏွစ္၊ ဘီစီ (၁၈၄)တြင္ က်ယ္၀န္းေသာအင္းႀကီးကုိ ေရနတ္နဂါးတုိ႕၏ဘုန္းတန္ခုိး ျဖင့္ ဖြဲ႕တည္ခဲ့ ေလသည္ဟူ၏။ 
(ေတာင္ေျမာက္အလ်ား()တုိင္၊ အေရွ႕အေနာက္အနံ ()တုိင္ (ယခု အေခၚ တစ္တုိင္လွ်င္ႏွစ္မုိင္)

ထုိ႕ေနာက္တဖန္ က်ားျဖဴးမင္း၏ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ေသာ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးကုုိ ေဘာဂ၀တီ နဂါးျပည္မွ နတ္နဂါးမ်ားလာေရာက္ၿပီး (အုိးသစ္ အိမ္သစ္) အင္းအုိင္ဖြဲ႕ တည္ခဲ့ၾကသည္ဆုိေသာ အခ်က္သည္ ေရွးအဆက္ဆက္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီး သမုိင္းအရခုိင္လုံစြာ ေရးဆုိတင္ျပ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။

ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္တြင္ သုနာပရႏၱတုိင္းဟူ၍ ေခၚတြင္ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ေနာင္တြင္ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱရဌာနီ(စိမ့္တုိင္းဟူ၍ အသီးသီးေခၚတြင္ခဲ့ေလသည္။ 

သာသနာသကၠရာဇ္ ၃၆၀-ခု(ဘီစီ-၁၈၄)တြင္ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ (ထမံသီ) သွ်မ္းလူမ်ဳိး ဥတၱရေစာျဖဴမင္း တည္ေထာင္ ၿပီးသည္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၉၆ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ ေသာႏွစ္ေပတည္း။

ေလးမ်ဳိးေသာနဂါးတုိ႔တြင္ ဧရာပတၱ နဂါးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ နဂါးမင္းသားသည္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း စုိးစံေသာ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ အင္းဖြဲ႔ရန္ ေရႊတာင္နတ္မင္းႀကီး၏ အမိန္႔ကုိရရွိ ေသာအခါ ေရနတ္ နဂါးမင္းသားက စဥ္းစားေတာ္မႈသည္မွာ ထမံသီ လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ေပ်ာ္ပါး ေသာၿမိဳ႕ကုိ ငါအင္းဖြဲ႔ လုိက္ေသာ္ တုိင္းေနျပည္သူလူတုိ႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾကေတာ့မည္၊ ထုိသူတုိ႔ေသ ေၾကလ်င္ ငါ၌ ပါဏာတိပါတကံ ထုိက္၍အပါယ္ငရဲ၌ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ခံစားရလိ္မ့္မည္။ 

ဤေနရာကလြဲ လွ်င္လဲအျခား ေနရာကုိ ငါသေဘာမက် မႏွစ္သက္ခဲ့၊ ဟယ္ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤတုိ္င္းသူျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ တရားလည္းမကပ္ၾက၊ ကုိ္ယ္က်င့္ သီလမရွိၾက ငါးပါးသီလကုိ တစ္ပါးမွ် မတည္ေအာင္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား အလြန္ပ်က္ျပားၾကသည္၊ ေန႔စဥ္ ညတုိင္း ထုိင္းမႈိင္းေတြ ေ၀၍ ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ္ကုိ စုံစုံမက္မက္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ပါးသူသာ မ်ားေလသည္၊ သုိ႔ျဖစ္သည္ေၾကာင့္ အလီလီ ေတြးဆ၍ ညသန္းေခါင္ရံ အခါ အာကာသ ေကာင္းကင္ယံတြင္ နတ္ျမင္းပ်ံစီးၿပီး ႀကီးစြာေသာ အသံျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ ္ေလသည္မွာ ( ဤတုိင္းျပည္၌ ေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ အသင္မႏုႆ လူသားတုိ႔သည္ ေရွ႕ ခုႏွစ္ရက္ တုိင္လွ်င္ သင္တုိ႔တုိင္းျပည္ ေရျပင္အတိ အင္းႀကီးျဖစ္လိမ္႔မည္၊ ခုႏွစ္ရက္မတုိင္ခင္ အၾကားခရီးေ၀းစြာ ထြက္ခြာ သြားၾကကုန္ေလာ့ အကယ္၍ မသြားဘဲေနၾကလွ်င္ ေရမြန္းႏွစ္၍ ေသၾက ကုန္လတၱံ႔ဟု တစ္တုိင္း ျပည္လုံးၾကားေလာက္ေအာင္ သုံးႀကိမ္သုံးခါတုိင္တုိင္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏)

 ဤသုိ႔ တစ္ျပည္လုံး ၾကားေလာက္ေအာင္ေၾကြးေၾကာ္ပါေသာ္လည္း တုိင္းသားျပည္သူမ်ား ဗုိလ္လူတုိ႔၏ မေကာင္းမႈ ကံစီမံဖန္တီးသျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ မုဆုိးမ အေဒၚအုိတစ္ေယာက္အျပင္ မည္သူမွ် မၾကားမသိၾကေခ်၊ နံနက္ မုိး လင္းေသာအခါ အေဒၚအုိုမုဆုိးမက တအိမ္တက္တအိမ္ဆင္းသြား ေရာက္ ေျပာၾကားေသာ္လည္း အယုံတရားမရွိၾကဘဲ အီမုဆုိးမသည္ မလွေသာမ်က္နွာ မသာယာ ေသာမ်က္ခြက္ျဖင့္ ငါတုိ႔အား လိမ္လည္လွည့္ျဖား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိေျပာၾကားေလသည္။ 

 ငါတုိ႔ဘုိးဘြား မိဘကစ၍ ငါတုိ႔လက္ထက္ က်ေအာင္ ဤတုိင္း ျပည္နဂရတြင္ ထာ၀ရၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ခ့ဲ့ၾကသည္၊ ဘယ္အခါဘယ္ကာလမွ မၾကားစဘူးထူးဆန္းေသာ အီ စကားကုိ အေဒၚအုိမုဆုိးမ ေျပာၾကားသည္။ ရူးခ်င္သလားမသိဟု လူစုၿပီးျပန္ေျပာဆဲေရး ဆုိလုိက္ၾကကုန္ သတည္း၊ အေဒၚအုိက ထုိထုိအိမ္ထက္သုိ႔ တက္၍ တဖန္ေ၀းရာသုိ႔ေရြ႕ေျပာင္း ထြက္ခြါသြားၾကရန္ သည္းခံ၍ ေျပာေသာ္လည္း မိမိအား အရူးအနွမ္းျဖစ္ေအာင္ မာန္ေထာင္ေဒါသ ေငါေငါထ၍ အိမ္ထက္မွ ေမာင္းႏွင္းျခင္း ခံရေသာ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ အေဒၚအုိသည္ ဤၿမိဳ႕ရြာရွိ မိမိေဆြမ်ဳိးညာတိေျမး၊ ျမစ္မ်ားကုိအပါ ေခၚငင္၍ ေ၀းစြာေသာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္တုိ႔ဘ ထြက္ေျပးၾကေလေသာ္ ေရနတ္ နဂါးရာဇာက ေတဇာကြန္႔ၿဖိဳး နတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးအားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မုိးလ္းႀကီးေလႀကီး ျမည္ဟီး ျပင္းခ်က္ လ်ပ္တထိန္ထိန္ အရွိန္ရဲရဲႏွင့္ ၀င္းနဲလွ်ပ္ကနဲ မုိးကလည္း သဲသဲမဲမဲရြာခ်ေလသည္။ 

ထုိအခါ မုဆုိးမသည္ ကုန္းေမာက္ေသလာ ယခုလြဲမြန္ ေက်းရြာ၏ ဒကိၡဏာေတာင္ဘက္ ယခု အဘယဂီရိေခၚ ေတာင္ကုန္းေပၚထက္သုိ႔ တက္ေျပး၍လာရင္း မိမိေနာက္ေၾကာ (အေရွ႕)ဘက္သုိ႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထမံသီလူမ်ဳိး ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီး သည္ ေရျပင္အတိအင္္းႀကီးျဖစ္၍ ေပ်ာက္ ဆုံးေနေလၿပီ ကုိေတြ႔ျမင္ရေလေတာ့သည္။ 

ယေန႔တုိင္ ထုိမဆုိမ ေနာက္ေၾကာဘက္သုိ႔ လွည့္ေမ်ာ္ၾကည့္ခဲ့ေသာေနရာကုိ လြိဳင္မုုင့္ေတာင္ဟုေခၚသည္။ လြိဳင္သည္သွ်မ္းလုိ ေတာင္ဟုအဓိပၸါယ္၍ မႈင့္ သည္ ေမ်ာ္ သည္ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

မုဆုိးမသည္ ဥတၱရ႒ာနီစည္ခမ္းၿမိဳ႕ တြင္ေမြးဖြား၍ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ သွ်မ္းကလိမ္း ခႏီးၱ (ထမံသီ) လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေလသည္။ လင္ေယာက်္ား ေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါသြားၿပီးေနာက္ သမီး (မင္းအ ကုိေမြးဖြားၿပီး လင္ေယာက်္ား ေသဆုံးေလသည္၊ သမီးမင္းအပ္လည္း အရြယ္ေရာက္လ်င္ အိမ္ေထာက္က်၍ သားကေလး (ေမာင္သာယ) ကုိေမြဖြားၿပီး လင္ေယာက်္ား ေသဆုံးေလသည္၊ မုဆုိးမသည္ ထုိၿမိဳ႕ ထုိရြာတြင္ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ မရွိသျဖင့္ သမီးေျမးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ဥတၱရ႒ာနီ စည္ခမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ဥတၱရ႒ာနီစည္ခမ္းၿမိဳ႕ႀကီး အင္းျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ယင္း ထမံသီ မ်ဳိးဆက္မွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာၿပီး အင္းေတာ္ႀကီး အင္းျပင္ပတြင္သုုိ႔ ေရာက္ရွိ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ ထမံသီ လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ ထမံသီရြာ ဆုုိေသာေနရာေလးသည္ ယေန႔တုိင္ ရွိေနပါေသးသည္။

သကၠရာဇ္ ၃၆၀-ခုႏွစ္၊ ဘီစီ (၁၈၄)တြင္  ဥတၱရေစာျဖဴ၏ ေရဖုုံးလြမ္းသြားေသာ ဧရိယာမွာ ေတာင္ေျမာက္ အလ်ား()တုိင္၊ အေရွ႕အေနာက္အနံ ()တုိင္ (ယခု အေခၚ တစ္တုိင္လွ်င္ႏွစ္မုိင္) က်ယ္၀န္းေသာ အင္းႀကီးကုိ ေရနတ္နဂါးတုိ႕၏ဘုန္းတန္ခုိး ျဖင့္ ဖြဲ႕တည္ခဲ့ ေလသည္ဟုု ေဒသခံသွ်မ္းတုုိ႔က ယုုံၾကေလသည္။ 

ဤသုုိ႔ျဖင့္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုုံးသြားေသာ စည္းခမ္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ေဒသခံသွ်မ္းတုုိ႔က ေလာင္လုုံစည္းခမ္းေခၚ အင္ေတာ္ႀကီးအုုိင္ႀကီး၏ ေရေအာင္သုုိ႔ ေရာက္ရွိေလေတာ့သည္။

ေဒသခံ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးတုုိ႔သည္ ေရေအာက္ေရာက္ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီး အမွန္တကယ္ရွိခဲ့သည္ဟုု ယေနတုုိင္ယုုံၾကည္ဆဲ လက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္။ သုုိ႔ပါ၍ ႏုုိင္ငံေတာ္မွ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြ သုုေတသန မွတ္တမ္းတင္ယူေပး ႏုုိင္ပါက သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ သမုုိင္းသည္၎ ျမန္မာ့သမုုိင္းသည္၎ ကမၻာေပၚ၀ယ္ အထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္ဟုု ယုုံၾကည္ပါသည္။ ခ်စ္ေသာစာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားအား ေလးစားလွ်က္ .... က်ားေပါက္
***အင္းေတာ္ႀကီး၏ အံ့ဘြယ္ကုိးပါး***

အင္းေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အႀကီးဆုံးအင္းျဖစ္သည္၊
() အလ်ား -တုိင္၊ အနံ -တုိင္၊ က်ယ္၀န္းေသာေၾကာင့္တပါး၊
() အေနာဒတၳအုိင္ကဲ့သုိ႔ အလြန္ ေရသန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ တပါး၊
() အလြန္က်ယ္၀န္းေသာ အင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းထဲတြင္ ဆုိး၀ါးေသာ မိေက်ာင္းစေသာ ငါးႀကီးတုိ႔ကုိ မဆုိး၀ါးရေအာင္ အင္းေတာ္ႀကီး အရွင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အံ့ဘြယ္တပါး၊
()-အင္းႀကီးထဲတြင္ မေတာ္တဆ လူတုိ႔က်ေသဆုံးရေသာ
လည္း အနာအဆာမရွိ ငါးႀကီးမ်ားလည္း အစားဘဲ ကမ္းစပ္ေရာက္ေအာင္ လူိင္းပုိတ္ခတ္တင္ေပးျခင္း၊
(- အင္းနားတြင္ ေရႊက်င္ေသာ္ ေရႊမ်ားရရွိျခင္း၊
()-အမုိက္သရုိက္မ်ားကုိ အင္းထဲတြင္ မရွိရေအာင္ ေန႔စဥ္ညတုိင္း ကမ္းသုိ႔အေရာက္ လႈိုင္းပုတ္ခတ္တင္ေပးျခင္း၊
()-တစ္ႏွစ္ သုံးႀကိမ္က် သားမက္ေတာ္ နန္႔တိန္းအရွင္ႀကီးက ေယာကၡမေတာ္ အရွင္ႀကီးထံသုိ႔ ေရေျပာင္းျပန္ ဆန္တက္ကန္ေတာ့ျခင္း၊
() -စစ္တုိက္ရာပါေခ်ာင္းမ်ားကုိ အင္းႀကီးထဲသုိ႔ သန္႔ရွင္းစြာ ၀င္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊
() -ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တန္ေဆာင္မုန္း လကစ၍ ျပာသုိလ အထိအင္းထဲရွိငါးမ်ားကုိ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာင္ပုိင္း အျခားအကြာ ()မုိင္ဘုရားႀကီးအထိ လြဲအိမ္ေတာင္ အရွင္ႀကီးက အင္းထဲရွိ ငါးမ်ားကုိေဆးခပ္ျခင္း၊တုုိ႔ျဖစ္သည္း


ဌာေနသွ်မ္းတုုိ႔သည္ ေရအလယ္တြင္ ေရႊမဥၥဴ ေခၚ ေစတီေတာ္ ကုုိ တည္ထား ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ေရႊမဥၥဴ ေစတီေတာ္ (ေရလယ္ဘုရား) သည္။ ဥတၱရ ေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ တည္ေနရာ ျဖစ္သလုိ  မုုိးေကာင္း၊ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မုုိးမိတ္ ၿမိဳ႕တည္ သွ်မ္းညီေနာင္သုုံးဦးတုုိ႔၏ ဖခင္ စ၀္ေဆဖိတ္ေခၚ က်ားျဖဴမင္းသား ေမြးဖြားႀကီးျပင္ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ထုုိေဒသရွိ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကုုိ သွ်မ္းနီဟုုေခၚဆုုိၾကရာ ယင္းသွ်မ္းနီတုုိ႔၏ ညီရင္းအကုုိ ေဆြးရင္းမ်ဳိးျခာမ်ားမွာ ထမံသီသွ်မ္းႏွင့္ “ ခႏၱီးသွ်မ္း ” တုုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။**တေပါင္းလပြဲေတာ္ခါ ရႊမဥၥဴသုိ႔** 
အင္းေရညိဳ ရစ္၀ုိင္းလုိ႔
တံတုိင္းက အျပာခံ
မားမတ္ေပ်ာ္စံ
ေရႊေပါင္းငယ္ရံ ၾကယ္ျခံတဲ့လ၀န္း
ပုထုိးေစတီဂူတုိ႔
ေရႊမဥၥဴကာရံကာညြတ္တယ္
လူလြတ္နတ္ကြ်န္း။
ျမဴမင္းလြင္ ေၾကြေလာင္းတဲ့
တေပါင္းလပြဲေတာ္ခါ
ေၾကြးေၾကာ္ၿခိမ့္ညာ
သဲခုံကသာ ေရျပာကေအး
အေမာေျပ တေထာက္နားလုိ႔
ဘုရားဆီ ရင္ျပင္ဆုိက္ေအာင္
လုိက္ခဲ့ပါ့ေလး
ကြ်န္းလယ္ေခါင္ ေသာင္ဦးက
ၾကာဖူးထြဋ္ သဲေသာင္ခုံျခည္းမီျပန္တုံ
လူမ်ဳိးကစုံ ခုိလူံသည့္ျပည့္ၾကမ္း
ေမာင္လဲသဒၵါေ၀၍ မယ္လဲသဒၵါေ၀၍
သည္အင္းေျမ ေငြေသာင္ျပန္႔မွာ ဖူးအ့ံမခန္း
ေရး (ဗန္းေမာ္ ညိဳႏြဲ႕)

ျမန္မာ့ စြယ္စုံက်မ္း၌ အႀကီးဆုံးေသာအင္းသည္ အလ်ား-၁၄မုိင္၊ အနံ-ရမုိင္ရွိေသာ အင္းသည္ မုိးေကာင္း ေခ်ာင္းဖ်ားခံရာ၌ရွိေပသည္ဟုဆုိေလသည္ မ်က္ေမွာက္ ကာလ အေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ေရး(သမုိင္းေဗဒ ကုိဆန္႔က်င္၍) ယုတၱိေဗဒညာရွင္တခ်ဳိ႕ကဆိုေလသည္။

 သမုိင္းဆုိသည္ အျငင္းပြားမူလမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္သန္းလာ စၿမဲျဖစ္သည္။ ေျမဆီလြာျပတ္ေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမ တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလည္းျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္တို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ား ျဖင့္ျပည့္စုံေနေသာ အင္းႀကီး ထုိအင္းႀကီး၏ အလယ္တြင္ ေရႊမဥၥဴေစတီေတာ္ (ေရလယ္ဘုရား) တည္ထားကုိးကြယ္ၾကသည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာ တန္းခုိးႀကီးေသာ ေစတီေတာ္ ဘုရားတဆူလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္သည္၊ မုိးေကာင္း ေခ်ာင္းဖ်ားခံရာ၌ ရွိေပသည္၊ အင္း(အုိင္) ေရျပင္သည္ စတုရန္းမုိင္ (၁၀၀)ခန္႔မွ်ရွိေလသည္ အင္၏ေဘးပတ္လည္ အေရွ႕ဖက္ တြင္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ အထိ၊ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္တြင္ ဟုိပင္- မုိးညွင္း ကေက်ာ္ေတာင္ၾကားအထိ ေတာင္ဘက္ တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း (ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္) မံစီႀကီးအထိ အေနာက္ဘက္ေျမာက္ဘက္ တြင္ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ထိ္ အက်ယ္၀န္း စတုရန္းမုိင္ (*** ) ခန္႔အ၀န္းတခုလုံးကုိ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသဟူ၍ လည္းေကာင္း ယခုုအခါ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္ေျမအမွတ္ (ေဒသဟူ၍လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚတြင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိုင္ငံေတာ္ အထက္ပုိင္း (ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း) အလယ္ရုိးမ ေတာင္တန္း တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းတုိ႔ျဖင့္ အင္းေတာႀကီး ေဒသကို၀န္းရံ ပတ္၀ုိင္းထားေလသည္၊ ျမင္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ား တည္္ရွိ သည္အလယ္ရုိးမတစ္ေၾကာတြင္ အျမင့္ဆုံး ေဒသဟု ဆုိဘြယ္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚပင္လယ္ေလးဟုုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကေလသည္။ ေရေခ်ာင္း စီးဆင္းရာေရလဲတုိ႔သည္၊ ေျမာက္ ဖက္သုိ႔ (ေျပာင္းျပန္)စီး ဆင္းသည္၊ အင္းေတာင္ ဖက္ရွိေသာ၊ ဆင္ေခါင္းေတာင္၊ ကန္႔လန္႔ကာ (ေလာ ခြန္း) ေတာင္တုိ႔မွ စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းေရ သည္၊ေတာင္ဖက္ေမာ္ဟန္၊ မုိးညွင္း(နန္႔ရင္းေခ်ာင္း)သုိ႔ စီးဆင္း၍ ေျမာက္ဖက္၌အင္ေတာ္ႀကီး (အင္း)သုိ႔စီးဆင္း သည္၊ အင္းအေနာက္ဖက္ရွိေသာ နန္႔စတုံး (၁၂၂၆)ေတာင္ႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလမွယေန႔တုိင္ မွန္ျပ ေတာင္ဟူ၍ အမည္တြင္ခဲ့ေသာ (၁၇၇၈)ေတာင္တုိ႔မွစီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းေရသည္အေနာက္ဖက္၌ အင္းေတာ္ႀကီး (အင္း) သုိ႔စီးဆင္း၏ အင္းေတာ္ႀကီး (အုိင္)မွ လည္းေလာင္း(ေခၚ) စည္ခမ္းေခ်ာင္းသည္ ေျမာက္ဖက္ ေျပာင္ျပန္) စီးဆင္း၍ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ အနီး မုိးေကာင္းေခ်ာင္း (နန္႔ ေကာင္း)ႏွင့္ ဆုံသည္၊ မုိးေကာင္း(နန္႔ေကာင္း)ေခ်ာင္းသည္ ဧရာ၀တီျမစ္သုိ႔စီးဆင္းသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးအင္းေဘးပတ္လည္၌ေရွးႏွစ္” ရာစုု မ်ားစြာကတည္းက လူေန (ၿမိဳ႕ရြာမ်ား တည္ရွိ ျခင္း ထင္ရွားသည္၊ သာဓကအားျဖင့္ယခု မမုံကုိင္ရြာေတာင္ဘက္ရွိ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုန္းဆုိေသာအရပ္၌ အေရ တြက္မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတံတုိင္း ယေန႔ တုိင္တည္ရွိေနသည္။

မမုံကုိင္၊ မုိင္းေနာင္ၾကား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေဘးရွိေရွးေဟာင္းဘုရာေစတီပ်က္ တစ္စဆူသည္ သီရိဓမၼာေသာကမင္း တည္ေသာ ေစတီပ်က္ေတာ္ေပါင္း (၈၄၀၀အနက္ တစ္ဆူအပါ၀င္ခုိင္လုံေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမရွိေသာ) ျဖစ္သည္ဟု ေရွးဘုိး ေဘးဘီဘင္မ်ားအဆုိအရသိရ၏၊ ဤကဲ့သုိ႔ သမုိင္းအေထာက္ထား ကင္းမဲ့ေနေသာ ေစတီေတာ္ပ်က္မ်ား အင္းေဘးပတ္လည္၌ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အမ်ားအျပားေတြ႔ႏုိင္သည္။  အာေသာက မင္းသည္ အဘိသိတ္မခံမီ () ႏွစ္ ဘိသိတ္ခံၿပီး (ႏွစ္ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၁၈) ဘီစီ (၃၂၆) တြင္ ၈၄၀၀၀ ေသာ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံတုိ႔၌ ၉၆-ကုေဋေသာ အႆျပာ တုိ႔ျဖင့္ ေစတီေတာေက်ာင္းေတာ္မ်ား တည္ခဲ့သည္၊။  

ဤသည္ကား ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသား သာဓကတစ္ရပ္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္၊ သုိ႔ရာ၌ အင္းအုိင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ထက္ ေစာေနသည္ကုုိလည္း သိရွိရသည္။

ေအဒီ ၁၉ - ရာစု ကုန္းေဘာင္ (ျမန္မာ) မင္းမ်ားလက္ထက္ လူေနမႈမွတ္တမ္း တင္ရခ်ိန္၌ သွ်မ္းနီ (တုိင္းလ်ဲန္္) ကခ်င္ႏွင့္ ျမန္မာေသြးရင္းသားရင္္မ်ား(ေျမာက္မ်ားစြာ) တုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ေလသည္၊ အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ ေလးစား ရင္းႏွီးခဲ့ၾက၏၊ ထုိစဥ္၌ အင္းေတာ္ႀကီး ေဒသသည္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ စီရင္စု (ေစာ္ဘြား) လက္ေအာက္ခံတြင္ ေပါမုိင္းနယ္ ()နယ္ႏွင့္ ()႒ာနဟု နယ္နမိ္တ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေလသည္။

ဤသုိ႔တြင္
၁။ မုိင္းပင္း (ကုမမုံ) ေပါမုိင္း
၂။ စည္းခမ္း (လြဲမြန္) ေပါမုိင္း
၃။ ငြန္းဇငး္ (နမ့္ေဖါင္းဇင္) ေပါမုိင္း
၄။ ေမာက္ေတာင္း (ဟဲပန္) ေပါမုိင္းႏွင့္ ()မျပင္တ႒ာန ()ေလာဆြန္ တစ္႒ာျဖစ္သည္၊ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ () ခရုိင္ ()႒ာန ဟူ၍နယ္အားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေခၚဆုိခဲ့သည္။

ေပါမုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေပၚမိန္း ဟူသည္ ရွမ္းဘာသာ အေခၚျဖစ္၏ ျမန္မာလုိ ျပန္ေသာ ေပၚ - ေဖ၊   မိန္း- ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕အရွင္သခင္ (သူႀကီး) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။
အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ လူေနမႈအစဥ္အလာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား တင္ရခ်ိန္၌ ေအဒီ(၂၀) ရာစုႏွစ္ မတုိင္မွီ ေရွးရာစုႏုစ္ အတန္ၾကာ ကာလတြင္ သွ်မ္းနီ (တုိင္းလ်ဲန္) တုိ႔သည္ ေျမျပန္႔ (အင္းေဘး ) ေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္(ဂ်ိမ္းေဖါတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚ(ေတာင္တန္း) ေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေလသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ရာစုမ်ားစြာမွ အင္းေလး၌ ေနလာခဲ့သည္ဆုိေသာ တံငါအဖုိးႀကီးတစ္ဦး၏ အမည္ကုိ သွ်မ္းတုိ႔ကပူတြတ္လားဖုိးတြတ္လား ဟူ၍၎၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေျမာက္ဖက္ တြင္ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တစ္လုံး၏ အမည္ကုိ ကခ်င္တုိ႔ကက၀ါပြန္အေဖ ေတာင္ဟူ၍၎ ယေန႔တုိင္ အမည္တြင္ေခၚေ၀ၚ လ်က္ရွိေလသည္။

ေရွးယခင္က သွ်ွမ္းနီ(တုိင္းလ်ဲန္တုိ႔၏ အေျခခ်ေနထုိင္ရာ ဤအင္းေတာ္ႀကီး ေဒသ၌ သွ်မ္းနီ စာေပ က်မ္းဂန္မ်ား ထြန္းကား ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ရာတြင္ (ပုရပုိက္၊ ေပရြက္) ေပထက္အကၡရာ သွ်မ္းနီစာမ်ား ကုိယေန႔တုိင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေသးသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ယေန႔ အခါ၌သွ်မ္းနီ (တုိင္းလ်ဲန္)စာေပ သင္ၾကားေလ့လာ တတ္ေျမာက္သူမရွိသေလာက္ ရွားပါးလွသည္ကုုိ သွ်မ္းနီေလာက၌ အထင္အရွားပင္ျဖစ္ေလသည္။
အင္းေတာ္ႀကီး အင္း (အုိင္) သည္ေယဘူယ်အားျဖင့္ အလ်ား (၁၆-မုိင္) အနံ(-မုိင္) မုိ္းေကာင္းေခ်ာင္း (နန္႔ေကာင္းေခ်ာင္း)ဖ်ားခံ ရာေဒသလည္းျဖစ္သည္။

စတုရန္းမုိင္-၁၀၀ခန္႔ရွိသည္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၏ အမွတ္()ေဒသဟူ၍လည္းေကာင္း အသိမွတ္ျပဳ ေခၚတြင္ေလသည္။ 

ေနလင္း အင္းေတာ္ႀကီး-
- အင္းေတာ္ႀကီးသမုိင္း မွတ္တုိင္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္သင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေရႊမဥဴေစတီေတာ္(ေရလယ္ဘုရား) တည္ေတာ္မႈျခင္း။ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ျဖစ္တည္ ဖန္တီးထားေသာ သဲေသာင္ခုံ ေသာင္ျပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္ ေသာင္ျပင္ခုံသည္ အင္းစပ္မွ ရႊမဥဴ ေစတီေတာ္တည္ရွိရာထိ ရွည္လ်ားစြာ တည္ရွိေလသည္။ 

ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ေရကန္ကေတာ ့ကက္စ္ပီယန္ ပင္လယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အီရန္နဲ႔ရုရွဓနသဟာယ ႏုိ္င္ငံႏွစ္ႏိုင္င ံၾကားမွာရွိပါတယ္။ ပင္လယ္လို႔ေခၚေပမယ္ သူက သမုဒၵရာ နဲ႔ဆက္စပ္မေနဘူး။ ဒါေပမယ့္ကုန္း တြင္းမွာတည္ရွိေနတဲ့ ဧရာမ ေရကန္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္သွ်မ္းလူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။

အင္းေတာ္ႀကီးအလွႏွင့္ (ေလါင္လုံစည္ခမ္း) (သုိ႔မဟုတ္) ေရႊမဥၥဴ ေရလယ္ဘုရား တည္ေဆာက္ျခင္း ဆက္ရန္….

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"