koko

koko

Sunday, June 8, 2014

“ မုုန္တုုိင္းၾကားက သွ်မ္းစာေပ”


" ၁၁၅၈ ခုုႏွစ္က သွ်မ္းနီပုုရပုုိက္" သွ်မ္းနီရဟန္းတပါးျဖစ္ေသာ အသွ်င္စ၀္ေခမာစာရ ေရးသားခဲ့ေသာ
( ပါရာဘ၀သုုတ္ ) ႏွစ္ေပါင္း ၂၁၇ ႏွစ္တုုိင္တုုိင္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ သွ်မ္းနီစာ ပုုရပုုိက္ျဖစ္သည္။


“ စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္မည္ဟုုဆုုိေပမဲ့လည္း မုုန္တုုိင္းၾကားက သွ်မ္းစာေပအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ”

သွ်မ္းလူငယ္အေပါင္းတုုိ႔ေရ ယေန႔ ကမာၻေပၚရွိ ယဥ္ေက်းေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတြင္ သူ႕လူမ်ိဳး၊ သူ႔ဘာသာ ႏွင့္ သူ႔စာေပ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture)၊ ၿမို႔ျပယဥ္ေက်းမႈ (Civilization)၊ ႏွင့္ ဓေလ့ (Custom) တို႔ကို တိုင္းတာရာမွာ စာေပကို ထင္ရွားေသာ စံတစ္ခု အျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားအားလံုးက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထားၾကသည္။ စကားမွ ျဖစ္လာေသာစာကို အကၡရာတင္ရာတြင္ ဗ်ည္း၊ သရမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ေသာစာေပ၊ ဗ်ည္းသရ မခြဲျခားႏိုင္ေသာ တရုတ္စာ၊ အီဂ်စ္စာဟူေသာ စာေပ စသည္ျဖင့္ စာေပအဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။

ထို႔အျပင္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပမ်ား တိုးတတ္မႈမ်ားကို ေရႊေပစာ၊ ေငြေပစာ၊ ေၾကးေပစာ၊ ေပစာ၊ ပုရပိုဒ္စာ၊ က်ဴစာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ အုတ္ခြက္စာ၊ ေက်ာက္စာ၊ အရိုးအိုးေက်ာက္စာ၊ အရုပ္စာ၊ မွင္စာ စသည္မ်ားမွာ မည္သို႔မည္ပံု ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကပံုမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားေလ့လာႏိုင္ပါေသးသည္။ ထိုစာမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္ပါက ျမင့္သည့္အေလ်ာက္ ထိုေခတ္က လူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ကိုလည္း တိုင္းတာႏိုင္ပါေသးသည္။

သွ်မ္းစာေပ သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုပါက သွ်မ္းစာေပျမင့္၍ လူမ်ိဳးတင့္ခဲ့ပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း စာေပ အေထာက္အထား ႏွင့္တကြ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

စာ ႏွင့္ စကား၊ စာ ႏွင့္ စာေပ အခ်ိဳ႕ဘာသာ စကားမ်ားတြင္ သုခုမအဂၤါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ သီခ်င္းႀကီး ( ပန္ေကာ၀္)  သွ်မ္းနီအေခၚ (ေမာ) စသည္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းထား ႏုုိင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာ၊ ေပထက္အကၡရာ စသည္တြင္ တင္ထားႏိုင္မွ စာေပ အရာေျမာက္္ေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။  သွ်မ္းစာ၊ သွ်မ္းကဗ်ာမ်ားမွာ ေရွးကပင္ အကၡရာတြင္ႏိုင္ခဲ့၍ သွ်မ္းစာမွာ ဂႏၱ၀င္ စာေပအရာေျမာက္ေသာေၾကာင့္ တေခတ္တခါက ကုုိယ့္ထီးကုုိယ္နန္း ကုုိယ္စာေပျဖင့္ ေပးအထက္ အကၡရာတင္ႏုုိင္ခဲ့ေသာ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း စာေပႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ဂုဏ္တင့္္စြာေနတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ သွ်မ္းေစာေပသည္  မုုန္းတုုိင္းၾကားက စာေပေလာက တုုိ႔ ဆုုိက္ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီးတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ သွ်မ္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ စာေပခရီးၾကမ္းကုိ တေစ့တေစာင္း တင္ျပလုိပါသည္။ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာကုိ အထူးသက္၀င္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ေရွးေခတ္ သွ်မ္းစာဆုိေတာ္ႀကီးမ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကတဲ့ တရားေဟာ နိပါတ္ေတာ္လာ ကဗ်ာလကၤာမ်ား အလြန္ တရာမွ ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားၾကပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သွ်မ္းစာေပမ်ားလည္း ပ်ံပြားႀကီးထြားလာခဲ့ေပ သည္။ ေနရာေဒသ က်ယ္ျပန္႔လွ်င္က်ယ္ျပန္႔သလုိ သွ်မ္းစာေပမ်ား တုိးတက္ မ်ားျပားလာေလသည္။

ဗမာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္ေတြ သိမ္းပုိက္လုိက္တဲ့အခါ “သွ်မ္းစာေပဟာလဲ ေရႊပရပုိက္၊ ေငြပရပုိက္၊ ေပထက္အကၡရာ၊ မုိင္းကုိင္ သွ်မ္းစကၠဴတုိ႔မွတဆင့္” ပုံႏွိပ္စာလုံးအဆင့္ ေရာက္တဲ့အထိ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ သွ်မ္းရုိးရာ ပုံျပင္စာအုပ္ကုိ ေက်ာင္းသုံးျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ သွ်မ္းစာမႈေဟာင္းဟာ ေရးသားပုံစနစ္မျပည့္စုံ ေသးတာမုိ႔ သွ်မ္းပညာရွင္ႀကီးမ်ားဟာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ဖုိ႔ အတြက္ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာဘဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ သွ်မ္းျပည္ အစုိးရကေန မႈလတန္း အဆင့္ႏွင့္ အလည္တန္း အဆင့္အထိ ေခတ္မွီ သွ်မ္းစာမူ အသစ္ႏွင့္ (ယခုသုံး-မာ့ဟတုိ) ဖတ္စာအုပ္ ၆အုပ္ ပုံႏွိပ္ျပဌာန္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံးမွာလည္း သွ်မ္းအမ်ဳိးသား တုိ႔ရဲ႕ သေကၤတ အမွတ္အသား က်ားေခါင္း တံဆိပ္ပုံ ပါတဲ့အတြက္ က်ားေခါင္း သွ်မ္းစာလုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္ ေခတ္သစ္ သွ်မ္းစာေပ သမုိင္းမွတ္တုိင္ တစ္ခုစုိုက္ထူလုိက္ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ အတန္းကုိ တက္လွမ္း ႏုိင္ေတာ့မွာမုိ႔ သွ်မ္းရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ ေနၾကပါတယ္။ ၀မ္းသာလုိ႔မွမဆုံးခင္ ဘယ္သူမွ ေမ်ာ္လင့္မထားဘဲ ရုတ္တရက္ က်ေရာက္လာခဲ့ ဒါကေတာ့ ၁၉၆၂ မတ္ခ်္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ေန၀င္း အစုိးရကေန အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အာဏာသိမ္း လုိက္ပါေတာ့တယ္။

ေန၀င္းအာဏာသိမ္းပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရုံတင္မကဘဲ အျပစ္မဲ့တဲ့ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ႕ ဖတ္စာအုပ္မ်ားပါ မက်န္ ထိမ္းသိမ္း ခ်ိပ္ပိတ္ခံရလုိက္တယ္ဆုိတာ ကေန႔ထိ ကမၻာကသိအုံးမယ္မထင္ပါ။

ထုိအာဏာရွင္စစ္အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာဟာ သွ်မ္းစာမူသစ္ကုိ အဖက္ဖက္က ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ပါတယ္။ သွ်မ္းဖတ္စာအုပ္ထဲမွာ ဆုိရွယ္လွစ္စနစ္နဲ႔ မကုိညီတဲ့ အေတြးအေခၚ အေရးအသားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အသံေကာင္းဟစ္ပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူေတြအသဲစြဲ ေရပန္းစားေနတဲ့ သွ်မ္းစာမူသစ္ဟာ သွ်မ္းျပည္တ၀ွမ္းလုံး ပ်ံ႕ႏွံအျမစ္တြယ္စ ျပဳေနပါၿပီ။ သွ်မ္းလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အုပ္စုမ်ားလည္း သွ်မ္းစာမူသစ္က္ အသုံးျပဳေရးသားေနတာကုိ အစြဲျပဳၿပီးေတာ့ သွ်မ္းစာမႈသစ္ကုိ သူပုန္စာ မသင္ၾကဖုိ႔ မေရးၾကဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးမွာလည္း သွ်မ္းစာမူသစ္ဆုိရင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။
ရုိးသားလွတဲ့ သွ်မ္းျပည္သူေတြကေတာ့ ပထမမွာ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ ၾကတာပါဘဲ...။

ဒီေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းဟာ အဓိကေနရာကေန ပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆုိရင္မမွားပါဘူး။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားက သွ်မ္းစာေပေယဥ္ေက်းမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္၊ သွ်မ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဟာ သွ်မ္းစာေပအေရးကုိ ေျဖရွင္းေပးဘုိ႔ ေတာင္းဆုိလာပါတယ္။ သွ်မ္းျပည္သူေတြၾကား ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ ကုိရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕  သွ်မ္းစာေပေရးထုံး  ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ စကားေျပာဘုိ႔ အခြင့္အေရးမရတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္က သွ်မ္းစာမူသစ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ပိတ္ခုိင္းသလားလုိ႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚ ရုတ္တရက္ေရးခ်လုိက္တယ္....။

အခန္းအနားမွဴးက ခက္ခ်င္းဘဲ စာကုိဖ်က္ပစ္လုိက္ရတယ္။ မၾကာပါဘူး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ဟာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိဆန္႔ က်င္ၿပီး ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအျဖစ္ အတင္းရုိက္ႏွိပ္ျပဌာန္းေတာ့တာပါဘဲ။ အမ်ားက လက္မခံတဲ့အတြက္ ျပသည္သူ႔ေငြေတြ အလဟသျဖစ္ရပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ရွင္းပါတယ္။

က်ားေခါင္းသွ်မ္း စာလုပ္ေတြကို ပိတ္ခ်င္တာထက္၊ တုိးတက္ေခတ္မွီတဲ့စာေရးစာသာ ပုံစနစ္ တုိးတက္တဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားရွိ လာမွာကုိ ပိတ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏြဲေနတယ္ဆုိေပမဲ့၊ တဖက္မွာေတာ့ သွ်မ္းစာမူသစ္ကို ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမွာဘဲ ခ်န္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ သွ်မ္းစာမႈသစ္ကုိ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးရွိ သွ်မ္းမ်ား သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ပါက သွ်မ္းအားလုံး တုိးတက္ၾကမည္ အျမင္က်ယ္မည္ စည္းလုံးၾကမည္ကုိ မလုိေပ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးလူမ်ဳိးစုႀကီး လည္းျဖစ္၍ တခ်ိန္က မိန္းေမာ၀္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ႏွင့္ အစဥ္သျဖင့္ ေနလာခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသတကာသုုံး သွ်မ္းစာေရးထုုံးမွ ေရးထုုံးအခ်ဳိ႕ကုုိ ညိွႏုုိင္းေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ သီေပါၿမိဳ႕ တြင္ ၁၉၇၅ ဒီဇၤလာလ တစ္ရက္ေန႔မွ သုုံးရက္ေန႔ထိ သုုံးရက္တုုိင္ သွ်မ္းစာေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကၿပီး  ၿမိုု႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္အတြင္း ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနေသာ ေရးထုုံးအေပၚ လာေရာက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ထုုိေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔  ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုုိင္းမွ ဦးစ၀္ႏြဲ႔ေမာင္းခြန္ ပူတာအုုိၿမိဳ႕၊ ဦးေအာင္ဘ မုုိးညွင္းၿမိဳ႕၊ ဦးထြန္းရင္ (ေမာင္းခမ္း) ဟုုမၼလင္းၿမိဳ႕။ ဦးစ၀္ခြန္ဆုုိင္ ဇဂၤလိန္ခႏၱီးၿမိဳ႕၊ စုုိင္းဆန္ခမ္း ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ၊ စုုိင္း၀င္းေ၇ႊ သရက္ကုုန္း ဘီးလူၿမိဳ႕ မုုိးညွင္း။ ဦးေအာင္ရွိန္ (ခပ္ခ်ဳိရြာ) ၀ုုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ ၊ ဦးေမာင္ကုုိ (ခပ္ခ်ဳိရြာ) ၀ုုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ ၊ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးႀကီး အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ “ေမာသွ်မ္း၊ သွ်မ္းႀကီး၊ သွ်မ္းနီ၊ ခမ္းတီးသွ်မ္း၊ ယြန္းသွ်မ္း၊ ဂုံသွ်မ္း” မ်ားအားလုံးသည္ မိမိကုိယ္ပုိင္စာေပမ်ားျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာႏွိင္ငံကုိ မသိမ္းပုိက္မည္က ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ကံေကာင္း၍ ကုလာျဖဴမ်ား သွ်မ္းစာအားလုံးကုိ ေပါင္းစည္းၿပီး တစုုတစည္းထဲ ျဖစ္ေအာင္ဆုုိၿပီး ေအဘီစီဒီ ေဇာက္ထုိးမုိးေမ်ာ္ႏွင့္ မလုပ္သြားျခင္းကို ပင္ေက်းဇူးသင္ရမည္။
မည္သုုိ႔ပင္ရွိေစကာ ဒီေန႔ မဟာ့တုုိ စာသည္ သွ်မ္းအားလုုံး၏ ဘုုံသွ်မ္းစာႀကီးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ယေန႔ သွ်မ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သွ်မ္းစာေပ တုိးတက္ပ်ံ႕ပြားေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ `မ´ ꨟꨣꨳတူဝ္ `မ´ဟာ့တို(မ၅လံုး)၏ အဓိပၸာယ္

꨼။ေမꨣလူ ၁။ေမာ္လူ ဖတ္တတ္
꨽။ေမꨣတꨰမ္ꨳ ၂။ေမာ္တ်န္႔ ေရးတတ္
꨾။ေမꨣꨓပ္ꨵ ၃။ေမာ္နပ္ တြက္ခ်က္တတ္
꨿။ေမꨣသြꨓ္ ၄။ေမာ္ဆြန္ သင္ၾကားတတ္
ꩀ။ေမꨣပြင္ꨲ ၅။ေမာ္ေပါြင္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္ဟာ သွ်မ္းစာေပအေပၚထားရွိတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အနွစ္သာရတခုျဖစ္ပါတယ္။
ꨡꨯꨤꨳသိူဝ္ငꨤꨓ္ - မြꨀ္ꨲꨁမ္း


**** အေရွ႕ေအာင္အာရွ အတြင္းရွိ သွ်မ္းလူမ်ဳိးစုုႀကီးမ်ား ကုုိယ္ပုုိင္သွ်မ္းစာေပမ်ား...***

သွ်မ္းစာေပတုုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ သွ်မ္းတုုိင္းတြင္တာ၀န္ရွိသည္...က်ားေပါက္ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"