koko

koko

Sunday, October 30, 2016

ကၽြႏု္ပ္သိေသာ သုိဟန္ဘြား

ကၽြႏု္ပ္သိေသာ သုိဟန္ဘြား
AD- 1526 – 1542 သုိဟန္ဘြား (ေဆဟန္ဖွ) မုိးညွင္းေစာ၀္လုံ၏သား ဟုေျပာလုိက္ လွ်င္ ျမန္မာစာေရး ဆရာတုိ႔က မ်ားေသာအးျဖင့္ အရုိင္းအစုိင္း Full Bloode Savage (ေသြးျပည့္လွ်ံေနတဲ့လူရႈိင္း) ဟု ေရးေလ့ရွိသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မွန္တကယ္ သမုိင္းေလ့လာ ေထာက္ရူရပါလွ်င္ ရွမ္းဘုရင္ သုိဟန္ဘြား သည္ အင္း၀တုိ႔ စုိးစံခ်ိန္ အင္း၀ဘုရင္တို႔၏ ထုံးစံအတုိင္း အင္း၀ပုိင္နက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကုိပင့္ကာ ဆြမ္းကပ္ေလသည္။ ထုိအခါ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရဟန္းေတာ္ စီးေသာ လွည္းမ်ားသည္ အစစ္အေဆး မရွိ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔၀င္ႏုိင္ေလသည္။
သုိဟန္ဘြားကုိ မလုိလားေသာ ပံုကန္သူမ်ားမွ ရဟန္းအျဖစ္ဟန္ေဆာင္က လက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္ လာၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔၀င္ကာ ဘုန္းႀကီးက်ာင္းမ်ားတြင္ တည္းေလသည္။ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ မိမိတုိ ႔ေသြးေသာက္မ်ားကုိ ဆြမ္းကပ္မည့္ေနရာတြင္ ဓါးမ်ားကုိ ျမဳပ္ထားရန္ ေစခုိင္းေလသည္။ ဆြမ္းကပ္ သည့္ ေန႔တြင္ သုိဟန္ဘြားသည္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ၾကြာလာၿပီး ရဟန္းမ်ားကုိဆြမ္းကပ္ေလ၏ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ဓါးသမားမ်ားမွ ရုတ္တရက္ ျမဳပ္ထားေသာ ဓါးမ်ားကုိယာက သုိဟန္ဘြား အား လွမ္းခုတ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခုတ္မိျဖင္းမရွိဘဲ သုိဟန္ဘြား၏ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ခုခံေလရာ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ အလုံးလုံး အေထြးေထြးျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခါ ရဟန္း စစ္မ်ားလည္း ထုိလုပ္ႀကံပြဲတြင္ နွစ္ဖက္ခုတ္ပြဲေၾကာင့္ အမ်ားအျပား ျပန္လြန္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရသည္။ သုိဟန္ဘြားလည္း ေဒါသထြက္က၍ အင္း၀နယ္တြင္းရွိ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေစၿပီး ဓါးလက္နက္ေတြ႕ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကုိ ဖမ္းေစရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။
ထုိအခါ အင္း၀ရွိဖမ္းစီးရမိေသာ ရဟန္းေတာ္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ၃၆၀ ခန္႔ကုိ သုတ္သင္ခဲ့ေၾကာင္ သိရသသည္။ သုိဟန္ဘြားသည္သာ အမွန္ပင္ မင္းဆုိးမင္းညစ္မွန္ခဲ့ပါလွ်င္ ရဟန္းေတာ္ တပါးမွ်က်န္ႏုိင္ စရာ အေၾကာင္းမရွိႏုိမည္ဟုတ္ဟု ထင္မိပါသည္။

စစ္ဘုရင္ေတြေခတ္က စစ္အႏုိင္ရ မင္းဘုရင္တုိ႔သည္ မိမိထင္သလုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (ျမန္မာရာဇာ၀င္.. ဦးဘသန္း စာအုပ္) တြင္လည္း- သုိဟန္ဘြားသည္ ျပည္ေတာင္ငူတုိ႔ သုိ႔ခ်ီ၍ သိမ္းယူမည္ဟူ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ကုိ တုိင္ပင္ရာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္လည္း ဤမင္းတုိက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟူ၍ မရွိၿပီ။ ရွမ္းတုိ႔သာ ျမန္မာျပည္ အလုံးကုိအစုိးရေတာ့မည္။ ၾကြင္းသည့္ျမန္မာ ၾကြင္းပါေစဟု အမွတ္ရွိ၍ သုိဟန္ဘြားအား ျပည္၊ ေတာင္ငူတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ မလုိေတာ့ေၾကာင္း။ အင္း၀ကုိ ရေလၿပီးသည္ ကုိ ေန၀့ံမည္မဟုတ္။ အလုိလုိပင္ညြတ္လာၾကလိမ့္ အေၾကာင္းကုိေလွ်ာက္တင္ သည္။ ျပည္မင္း ေတာင္ငူမင္းတုိ႔ သုိ႔လည္း အားမတန္ေသးသည့္ အခါ ေစာ္ဘြားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ေလးျမတ္ ရွိေအာင္ ျပဳသင့္ေသးေၾကာင္း အတြင္းစာ ေစလႊတ္သျဖင့္ ျပည္မင္း၊ ေတာင္ငူမင္းတုိ႔ကုိ ပဏၰကာရမ်ား ပုိ႔၍ေစာ္ဘြားႏွင့္ အသင့္အသင့္ ျဖစ္ၾကေလ၏ ေရးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

သုိဟန္ဘြားသည္သာ အမွန္တကယ္ မင္းဆုိးမင္းညစ္ျဖစ္ခဲလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ေတာင္ငူကုိ ၀င္တုိက္မည္ ရဟန္းအားလုံးကုိ သတ္မည္ ယူဆရပါသည္။ မုိးညွင္းေစာ၀္လုံႏွင့္သား သုိဟန္ဘြားတုိ႔သည္ AD- 1426 – 1439 မုိင္းညွင္းမင္းတရားႀကီး ( မုိးညွင္းသတုိး) တည္ခဲ့ေသာ ေဒသခံရွမ္းနီမ်ားအေခၚ ဘုရားစန္႔ေခါဖိတ္ ေစတီေတာ္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျမသားမ်ားလွဴတန္း ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား အရသိရ သည္။ စန္႔ေခါဖိတ္ေစတီလည္း ယေန႔တုိင္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ရွိေနပါသည္။

AD- 1044- 1077 အေနာ္ရထာလက္ထက္တြင္ ထူးျခားေသာ နိမိတ္တစ္ခုေတြ႔သျဖင့္ သူ၏ ပုေရာဟိတ္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဟူးရားျဖဴ၊ ဟူးရားညိဳတို႔ကို ေမးျမန္းရာ ေနာင္တြင္ ေပၚမည့္ မင္းေလာင္းသည္ ယခု ပဋိသေႏၶတည္ေနျပီဟု နိမိတ္ဖတ္ျပၾကသည္။ အေနာ္ရထာသည္ သူ၏ ထီးနန္းကို မစြန္႔ခ်င္သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမအားလုံးကို သတ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ကာလအတန္ၾကာတြင္ သတိရ သျဖင့္ ပုေရာဟိတ္တို႔အား ထပ္၍ ေမးျမန္းရာ ပုေရာဟိတ္တို႔က ယခုလ်ွင္ နို႔စို႔အရြယ္ရွိေနျပီဟု ဆိုျပန္ သျဖင့္ နို႔စို႔အရြယ္ကေလးအားလုံးကို သတ္ေစသည္။ ပုေရာဟိတ္တို႔ကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထပ္၍ ေမးျမန္း ရာ ယခု ႏြားေက်ာင္းသား အရြယ္ရွိေနျပီဟု ဆိုသျဖင့္ ႏြားေက်ာင္းသားအရြယ္အားလုံး ကို သတ္ေစ သည္။ ေနာက္နွစ္အတန္ၾကာတြင္ ထပ္၍ ေမးေသာ အခါ ယခု ရဟန္းျပဳေနၿပီ။ အကယ္၍ နန္းေတာ္တြင္း သို႔ ဆြမ္းဖိတ္ေကြ်းျပီး နန္းသုံးခရားျဖင့္ ေရတိုက္ပါက အာခံတြင္းမွ စက္ေရာင္ထြက္ေသာ သူသည္ မင္းေလာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နန္းေတာ္သို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ ဆြမ္းေကြ်းေေသာ အခါ စက္ေရာင္ထြက္သူကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါ အေနာ္ရထာက ဟူးရားျဖဴ နွင့္ ဟူးရားညိဳတို႔အား ဤသူသည္ ငါ၏ ထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္မည့္သူလားဟု ေမးရာ ဟူးရားတို႔က မဟုတ္။ ေနာင္ မင္းဆက္တစ္ဆက္ေက်ာ္မွ မင္းျဖစ္မည့္သူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ အေနာ္ရထာသည္ စိတ္သက္သာရာရေလသည္။

AD- 1752 – 1760 ဦးေအာင္ေဇယ် (အေလာင္းမင္းတရား) သည္ တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ၊ျဖစ္သည္။ ထီးနန္းမစိုးစံခင္ အခ်ိန္က မုဆိုးဖိုရြာ၏ ရြာသူႀကီးျဖစ္ၿပီး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို ထူေထာင္သူ ပထမဆုံးမင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားသည္ အေလာင္းဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တုိက္သည္မ်ားသာ ေရးၾကၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဖုံးကြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မြန္ရဟန္း အပါး (၃၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ဆင္နဲ႔နင္း၍ လည္းေကာင္း ကုဋိမွာအလုံပိတ္ၿပီး မီးနဲ႔ရူိ႕၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင့္ မြန္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ရွိေလသည္။

 မည္တုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ေစကာမူ ထုိေခတ္ ထုိအခါ အႏုိင္ရ စစ္ဘုရင္တုိ႔သည္ မိမိ၏ အာဏာႏွင့္ပါ၀ါကုိ ထိလာရင္ ေစတလုံးပုိင္ရွင္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမူမ်ားတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေသဆုံးခဲ့ရသည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ မည္သည့္ေခတ္မဆုိ အာဏာရုိးမွန္လွ်င္ ရဟန္းျပည္သူ ခြဲျခားလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေနာင္းလူငယ္မ်ားေစရန္ တင္ျပအပ္သည္။

က်ားေပါက္ စုစည္းတင္ျပသည္


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္