koko

koko

Thursday, March 22, 2018

မုိးညွင္းေစာ၀္လုံႏွင့္ မုိးဆုေတာင္းေစတီေတာ္


AD - 1524 သကၠရာဇ္ (၈၄၂-၈၆၄) ဒုတိယမင္းေခါင္ အင္း၀ ေရႊထီးနန္းကုိ စုိးစံစဥ္ကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ေစာ၀္လုံ (ေခၚ) စလုံေစာ္ဘြားသည္ မုိးညွင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။

“သတုိးရာဇာ ရဲေက်ာ္စြာ
 ေက်ညာထင္ေပၚ ညီေတာ္ဘုန္းရွိ
 နရပေတ့တသုန္ ျပည့္စုံမင္းဖ်ား
သားေတာ္မင္းေခါင္ ျမန္ေအာင္ရုိက္မြန္း
 ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္း ေအာင္ျမင္ရန္နင္း
ထီးေျခာက္စင္းကား မုိးညွင္းမင္းမ်ဳိး ႏြယ္တရုိး
သတုိးဖ်ားမင္းတရာက စသည္ေရတြက္
ဆယ့္သုံးဆက္တုိးရန္ ခက္ခ်ဳိးႏြံ စုိးမုိးစံ
ႏုိင္ငံအလြန္ စည္းၿပီးတည့္” ဟုေနာင္လာမွတ္စဥ္ မင္းစာစဥ္တြင္ စပ္ဆုိထားခဲ့ၾကသည္။ 

မုိးညွင္းသတုိး ဆယ့္သုံးဆက္ေနာက္ ေစာ၀္လုံ (ေခၚ) စလုံေစာ္ဘြားသည္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ဘုန္းတန္းခုိးႀကီးခဲ့ေလသည္။” 

AD- 1527  ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ - ၈၈၈ ခုႏွစ္ မုိးေကာင္းမင္းၾတာႀကီးဘြဲ႔ခံ မုိးညွင္းစလုံေခၚ ေစာ၀္လုံ (မိန္းယမ္းေစာ၀္ဖွလုံး) သည္ ဆင္ျမင္း အလုံးအရင္းႏွင့္ ရွမ္းနီတပ္ႀကီးကုိ ဦးစီးကြပ္ကဲ၍ ၎သားေတာ္ သုိဟန္ဘြား (ေဆဟန္ဖွ) ႏွင့္အတူ ရွမ္းနီတပ္ႀကီးျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ခ်ီလာရာ ပခန္းနယ္သားတုိ႔ ခုခံတုိက္ခုိက္ရာ အင္း၀အိမ္ေရွ႕မင္းလည္း စစ္အတြင္းနာ၍ အနိစၥေရာက္ေလသည္။ မုိးညွင္းေစာ၀္၏ ရွမ္းနီတပ္ႀကီးသည္ ဟန္လင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ကုိင္းသုိ႔ခ်ီလာရာ အင္း၀ဘက္သုိ႔ ကူးၿပီး၀ုိင္းရံသည္။ ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္နရပတိလည္း အုန္းေပါင္ခြန္ မိန္းငယ္ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ အင္းအားမမွ်ေသး၍ ထြက္မတုိက္ေသးေခ်။ မုိးညွင္းစလုံ ရွမ္းနီတပ္မ်ားသည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ကုိ ရွစ္ရက္ ၀ုိင္းရံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆင္ျမင္းအလုံးအရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။  အင္း၀ၿမိဳ႕ေပါက္၍ ေရႊနန္းေက်ာ့္ရွင္သည္ ေရႊစာတုိက္ဟူေသာ ဆင္ကုိစီး၍ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါ မုိးညွင္းေစာ၀္လုံ၏ သားေတာ္ သုိဟန္ဘြားသည္ ဆင္ႏွင့္ခံ၍ တုိက္ေလသည္ ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္ နရပတိမင္းေခါင္တြင္ အေျမာက္ဆံသင့္ကာ ဆင္ဦးတြင္ပင္ နတ္ရြာစံလသည္။

  မုိးညွင္းေစာ၀္လုံသည္ သားေတာ္ သိုဟန္ဘြားအား တုိက္ဆင္ႏွစ္ရာ၊ ျမင္းေလးေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲ ေျခာက္ေသာင္းေပးခဲ့၍ အင္း၀တြင္မင္းျပဳေစသည္။ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္၏ တူေတာ္ မင္းႀကီးရန္ေႏွာင္ သည္လည္း အင္း၀ပ်က္၍ ၿမိဳ႕ျပင္ေတာအရပ္မွာ ေရွာင္ရွားေနေလသည္ကုိ မိုးညွင္းေစာ၀္လုံ ၾကားသိေလရာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ကုိ ေခၚ၍ “ငါ့သား သုိဟန္ဘြားသည္ ျမန္မာအမူ မလိမၼာပါ၊ မင္းႀကီးသြန္သင္ ပဲ့ျပင္၍ စီရင္ခင္း၊ စိရင္ဖြယ္ရွိေသာအခါ ငါ့သားႏွင့္ တိင္ပင္၍ စီရင္ကြပ္ညွပ္ပါ ” ဟုဆုိက သိုဟန္ဘြားအား သြန္သင္ပဲ့ျပင္ရန္ အမတ္ႀကီးခန္႔ထားခဲ့သည္။ ျပင္စည္ၿမိဳ႕ကုိလည္းေပး၍စားေစသည္။ မုိးညွင္းစလုံသည္ အင္း၀ကုိ စီရင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မုိးညွင္းသုိ႔ျပန္ေလသည္။


  မုိးေကာင္းမင္းၾတာႀကီးဘြဲ႔ခံ မုိးညွင္းစလုံေခၚ ေစာ၀္လုံမိန္းယမ္း တည္ခဲ့ေသာ သားအဖႏွစ္ေယာက္ နယ္ျခားေစတီေခၚ မုိးဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ မုိးေကာင္းရြာအနီး ကန္႔ပလူၿမိဳ႕နယ္..
 မူရင္းေက်ာက္စာ စာသား..

AD- 1526 သကၠရာဇ္ ၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မုိးညွင္း ေစာလုံေခၚ မုိးေကာင္းမင္းၾတာႀကီးသည္ သားေတာ္ သုိဟန္ဘြားကုိ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထီးနန္းတင္ၿပီး၍ မူးျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း  ဆန္တက္ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ရာ (ယၡဳ-ေရႊဘုိခရုိင္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕ နယ္၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္) မွဳးျမစ္ ကမၻား တေနရာတြင္ ေရႊေညာင္ပင္စုိက္၍ သား၏နယ္ႏွင့္ ဖခင္၏ နယ္ဟု နယ္ျခား  သတိမွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေရႊေညာင္ပင္ စုိက္ရာကုိ အစြဲျပဳ၍ ထုိရြာကုိ “မုိးေကာင္းစုိက္ ေညာင္ပင္ရြာ” ဟု အမည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။
စုိက္ေညာင္ပင္၏ အေရွ႕တည့္တည့္ တစ္ဖာလုံခန္႔ အရပ္ ၌ သရက္ျဖဴပင္ႀကီးမ်ား တစ္စုတစ္ေ၀း ေပါက္ေရာက္ လ်က္ရွိရာ ေနရာတြင္ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကုိ ဠာပနာလွ်က္ ေစတီေတာ္ တစ္ဆူကုိ တည္ေတာ္မူခဲ့ျပန္ပါသည္။ မုိးေကာင္း မင္းၾတားႀကီး ဆုေတာင္းေကာင္းမွဳ ေစေတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကား ဤ “မုိးဆုေတာင္း” ေစေတာ္ ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဤမုိးဆုိေတာင္း ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ႏွစ္စဥ္ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၆) ရက္ေန႔ ညေနတြင္ သစ္သီးမ်ဳိးစုံ မုံ႔မ်ဳိးစုံ ပန္းမ်ဳိးစုံတုိ႔ျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီး ကပ္လွဴျခင္း ဗုဒၶပူဇနိယသံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ထံမွ ငါးရံမင္း၊ ပရိတ္ေတာ္ႏွင့္တကြ တရားေတာ္ျမတ္တုိ႔ကုိ နာယူျခင္း ဓမၼပူဇနိယ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ဆြမ္းအစရွိေသာ လွဴဘြယ္ ၀တၳဳအစုစုတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ကပ္ေလာင္းလွဴ ပူေဇာ္ျခင္း သံဃပူဇနိယ ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

လက္လွမ္းမွီသမွ် ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္း

-ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၉-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေက်ာ္(၈) ရက္ေန႔တြင္ ေျမလူေခဓစႏၱီႏွစ္ၿမိဳ႕- ဂုိဏ္းေထာက္ တတိယေလးထပ္ ဆရာေတာ္ ဦးအရိယ အမွဴးျပဳေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမ အေပါင္းတုိ႔က ျပဳျပင္မြန္းမံပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပဳျပင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒယကာ ဒါယိကာမတုိ႔အား သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚပါသည္။
 ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၈ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒစရိယ္ စတုတၳေလထပ္ ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵအမွဴျပဳေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမ အေပါင္းတုိ႔ကမြမ္းမံျပင္ဆင္လွဴတန္းခဲ့ၾကပါသည္။ သာဓု သာဓု သာဓုပါ…

မုိးညွင္းေစာ၀္လုံသည္ မုိးညွင္းသတုိး (မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး) တည္ ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ“ စန္႔ေခါဖိတ္ ” ေစတီေတာ္ႀကီး ေဟာင္းႏြမ္း ယုိယြင္းေနသည္ကုိ ျမင္ေလရာ ရဟန္းသံဃာပညာရွိ မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ေစာ၀္လုံ ေစာ္ဘြား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ ၿမိဳ႕ရြာနယ္ပယ္ရွိ အပ်ိဳ- လူပ်ဳိမ်ားစုေပါင္း၍ အုတ္တစ္ခ်ပ္ စီထည့္ၿပီး ကုသုိလ္ျပဳမြမ္းမံ ေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ေလသည္။

ရွမ္းနီသမုိင္း၀င္ စန္႔ေခၚဖိတ္ ဘုရားအေၾကာင္း ဖတ္လုိပါက.. 
                                          ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္